Bıldırcın Kuluçka Makinesi ile Üretimi

 Bıldırcın Kuluçka Makine ile Üretimi

Bıldırcın yetiştiriciliğinde evcil bıldırcınlar üreme içgüdülerini kaybetmişlerdir. Üreyebilmeleri için suni kuluçka kullanılmaktadır. Yumurtaların kuluçka süresi 17ve 18 gündür. Döllenmiş yumurtalar günde 2 veya 3 defa toplanır ve ısıları oda ısısına düşmesi sağlanır ve 10 – 13 °C ve % 70 nemli ortamda depolanır. Depolama 4  °C ‘nin altına 24 °C üstüne asla çıkmamalıdır.  Kuluçka makinası ‘na konan yumurtaların 5 ve 8 gününde ışığa tutulur ve muayene edilerek döllenmemiş veya ölmüş embriyolar belirtilir. Kuluçka öncesi ölümler 3 haftalık depolama süresini aşan durumlarda artış göstermektedir.

Tablo 1. Bıldırcın yumurtaları için kuluçka şartları.

Kuru ampul Islak ampul Nem
Günler °F °C °F °C %
0-14 99.2-99,5 36.5-38,0 84-87 30.6 50-60
15-18 99.0-99,5 37.0-38,0 90-94 32.2 65-85

Tablo 2. Kuluçkalık yumurtaların depolanma süresinin fertilite ve çıkış gücüne etkisi

Depolama süresi Yumurta sayısı Fertilite Çıkış gücü
2-8 gün 667 79 69
9-15 gün 584 73 53
16-22 gün 499 65 26
23-29 gün 521 45 10

Bıldırcın yumurtası toplarken

Suksupath ve Tanpipat (68) bıldırcın yumurtalarını kuluçkaya koymadan önce toprak kavanozlarda (27,6-28,4 °C), soğuk odada (15,4-16,0 °C) ve normal oda sıcaklığında (29,0-30,5 °C) tuttukları çalışmalarında iyi şekilde kuluçka randımanının soğuk odada tutulan yumurtalarda elde edildiğini, toprak kaplarda 5 veya 8 gün tutulan yumurtaların normal oda sıcaklığında aynı süre içinde tutulan yumurtalarda daha yüksek randıman verdiğini ve her üç depolama şeklinde bu sürenin uzamasıyla birlikte randımanın düştüğü gözlemlenmiştir.

Kuluçkanın 7. gününde folliküllerden gözle görülebilecek şekilde tüyler çıkar. 14. günde yumurta sarısı tamamen tükenir. Bıldırcınların embriyosunda ölümler 1 veya 2. günlerde ve ilk tüylenme olduğu dönemlerinde olur. Bu özelliklerinden dolayı da tavuklara ve hindilere benzemektedirler.

Çıkım

Kuluçkaya yerleştirildikten sonra 380 saat sonra civcivlerin çıkışları başlar ve yaklaşık 10 saatte civcivler çıkarabilir. Çıkan civcivlerin kurumasını için civcivler en az 5 saat makina da bırakmak gerekir. İlk ve son civcivin çıkışı kısa bir süre içinde gerçekleşir. Kuluçka döneminde çıkan aksilikler kuluçka süresinin uzamasına ve civciv çıkışının bazen 2 veya 3 gün sürmesine sebep olabilir.

Insko ve ark. (31) kuluçkalık yumurtalar üzerinde yaptıkları çalışmada; yumurta veriminin 1. ve 8. ayında topladıklarını ve yumurtaları yaklaşık 14 °C’lik ısıda depolamışlar, 14 gün boyunca 2 saatte bir kere döndüren, 37,5 °C’lik kuru ısı ve % 61 relatif nem’de çalışan kuluçka makinası kullanmışlardır. 14. günde transfer edilen yumurtalardan çıkış gerçekleştikten sonra sağlam yumurtalar açılarak kırık yumurta ve fertilite kontrolü yapılmıştır. Denemede elde edilen yumurtalar ağırlıklarına göre gruplandırılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir.

Bıldırcın kuluçka makinesi elektirik kesintisi

Kuluçka makinası ‘nda oluşabilecek olan elektrik kesintileri ve kapısının açık kalması gibi durumlarda nasıl sonuçlar elde edilebileceği hakkında yapılan bir çalışmada elde edilen bulgular Tablo 4’de tam olarak verilmiştir (10). Bu çalışmada 4 değişik uygulama olayı söz konusudur; Kontrol kapı kapalı günlük 8 saat kesinti, kapı kapalı günlük 12 saat kesinti ve kapı günde 12 saat açık.

Dişi ve yavru kan yakınlığının kuluçka verimini etkilediği bilinir. Sittmann ve ark. (64) % 50 kan yakınlığı olan yavruların kuluçkadan çıkış oranının kontrole 46 puan daha düşük olduğunu, dişi ve yavru kan yakınlığının  % 10 artması kuluçkadan çıkış oranının sırasıyla % 3 ve % 7 azaldığı görülmüştür.  Kan yakınlığının kuluçkada bulunan yumurtaların depolanması üzerine etkisini ortaya çıkarmak için yaptıkları incelemede, fazladan 1 hafta daha (8.-14. günler arası) 13 °C’de bekletmenin kontrol grubu yumurtaları etkilemediğini ve kan yakınlığı bulunan embriyoların çıkış gücünü önemli oranda düştüğü belirlemişlerdi. İlk 5 haftalık yaşa kadar civciv ölüm oranının dişi ve yavru kan yakınlığının her % 10’luk artışında sırasıyla % 2 ve 4 arttığını, 5-16. haftalar arasında erkek ve dişilerdeki yaşama gücünün ise % 0,8 ve 1,9 azaldığını, kan yakınlığının dişilerde seksüel olgundan oluşan gecikme ve infertilitenin artmasına neden olduğu için kan yakınlığının her % 10’luk artışında fertilitenin % 11 düştüğünü ve kuluçkaya 0,4 daha az yumurta konulmasına neden olmasına ayrıca yumurta veriminin 1,5 yumurta ve yumurta ağırlığının yaklaşık 0,2 gram düştüğü gözlemlenmiştir.

BILDIRCIN BAKIM VE BASLEME TEKNİĞİ

Bıldırcın üretimi için büyük olan bir alan istemeyen üremesi ve verim kapasitesi tavuklarla aynı seviyede olan bir türde bıldırcındır.Tavuk yetiştirilmesinde çıkan sıkıntıların bıldırcın yetiştiriciliğinde ortaya çıkabileceğini de unutmamak gerekir. Bu olaya bilinçli bir şekilde yaklaşmalı; iyi bir şekilde verimlilik sağlayacak damızlık temini şarttır. Bıldırcın konusunda bilinçli bir kişi ve bakıcı, düzenli olarak yapılacak olan sağlık hizmetive sunulacak olan pazar durumu gibi sıkıntılar daha önceden çözülmelidir.

KULUÇKA DÖNEMİ:

Bıldırcınlarda kuluçka döneminin süresi cinsine göre değişir. Kuluçka döneminin süresi bobwhite bıldırcında 21, Japon bıldırcında 16-18 gün arasıdır. Büyük bir yetiştiricilik yapmak istiyorsanız kuluçka makinası kullanmanız gereklidir. Tavuk kuluçka makinası ‘nda yumurtalar büyük olduğu yumurta tablolar bıldırcın kuluçka makinası ‘nda bıldırcın yumurtası daha küçük olduğu için tablosu tavuğa bakılınca daha küçük olur. Kuluçka makinası ‘nda ısı 38-39 oC arasında ve nem oranı ise % 65-75 arasında olmalıdır. Kuluçka makinası ‘nda havalandırma çok önemlidir. Makina içinde oluşan gazların dışarı atılması ve içeriye yeterli miktarda oksijen verilmesi gerekir.

Bıldırcın yumurtalarının çıkış gücü ırk, bakım, beslenmeleri makina tipi ve diğer çevre koşulları çok farklılık göstertebilir. Önemli olan diğer etkenlerde biride yumurtaların kuluçka makinası ‘na yerleştirilmeden önce depolama süresidir. Kuluçkaya yerleştirilen yumurtaların en fazla 1 hafta süre içinde beklemiş olması gerekir. 10 günden fazla dışarıda bekletilen yumurtaların çıkış gücü baya düşer. En önem gerektiren şey ise ise damızlık sürüde bulunan erkek ve dişi bıldırcın oranıdır

BILDIRCIN BAKIMI

Yumurtadan yeni çıkan civcivler makinadan alınır. Makinalarda en önemli olan unsur sıcaklıktır. Kuluçka sonunda yumurtadan çıkan civcivler sıcak olan makinanın altına girerek ısınmaya çalışırlar suni kuluçka makinası ile üretilen civcivlerin soğuktan korunması için ise ana makinaları gereklidir.

Ana makinasında ısının ilk hafta 35 oC aşağı düşmemesi gerekir. İkinci hafta ısı 32 oC ve üçüncü hafta ise 30 oC de olması gerekir. Bıldırcınlar 3 ve 4 haftadan itibaren yetiştirme kafes veya bölmelere alınmalıdır. Kafes veya bölmeler için önemli olan unsur da fazladolayı sıklıktan doğabilecek yavru ölümleri önleyebilmektir. Yumurtalık olan bıldırcın yetiştiriciliğimde ise yavru bıldırcınlar 5 ‘ci haftadan sonra yumurta kafeslerine alınabilir.

BILDIRCIN BESLENME

Bıldırcın civcivleri çok küçük olduğu için ilk başa verilecek olan yemlerin iyice öğütülerek verilmesi gerekmektedir. Yem civcivlere su, toz ve yem karıştırılarak oluşturulan bir hamur yapılarak verilmelidir. Genellikle büyük işletmelerde iş yükünü azaltmak amacı toz yem verilir. Yem ve su ile birlikte civciv ergin bıldırcınlara ince şekilde doğranan yeşil ot ve sebze verilmelidir.Bıldırcınlara eğer yem vehamur verildiyse su ve yeşillik verilmemelidir. Bıldırcınlar en çok Japonya olmak üzere çok fazla ülkede gün geçtikçe önem kazanıyor.

Bıldırcın Kuluçka Makinesi

Ülkemizde son dönemlerde popüler olan bıldırcın yetiştiriciliğinin bu kadar ilgi çekiyor olmasının başlıca nedeni bıldırcına yapılan yatırımın çok kısa bir süre de üreticiye dönüyor olması. Özellikle bıldırcın yetiştiriciliğinin tavuk yetiştiriciliği gibi özel bir alana ihtiyacının olmaması, bıldırcın etinin hayvansal protein açısından çok zengin olması ve üretim veriminin de gayet hızlı olması kanatlılarla ilgili yatırım yapmak isteyenleri cezbetmekte. Bıldırcın Kuluçka Makinesi

Diğer bütün yetiştiricilik dallarında olduğu gibi bıldırcın yetiştiriciliğinde de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Örneğin üretim yeri, teknik bilgi ve eleman gibi… Mesela bıldırcınların kuluçka süresi türler arasında farklılık gösterebilir. Aldığınız bıldırcın türünü iyi ayırt etmeli ve kuluçka dönemlerini bıldırcının cinsine göre planlamalısınız. Japon bıldırcınlarının kuluçka süresi 16-18 günken; Bobwhite bıldırcınlarının kuluçka süresi 20 gündür. Elde ettiğiniz bıldırcın yumurtaları için uygun kuluçka makineleri hazırlanmalı ve kuluçka makinelerinde uygun şekilde gelişimini tamamlayan civcivleri türlerine göre yeterli sıcaklıkta (35-32-30 derece) barındırmalısınız.

Bıldırcın ve kuluçka makinesi

Bıldırcınların evcilleştirilmesi bıldırcınlara kuluçka içgüdülerini kaybettirmiştir. Bu nedenden
dolayı bıldırcın üretilebilmesi için suni kuluçka yolu yani kuluçka makinesi kullanılmaktadır. Bıldır-
cın yumurtalarının kuluçka süresi cinsine göre değişmekle birlikte genelde yaklaşık olarak 17-18 gündür.
Kuluçkalık yumurtalarının döllülük oranının yüksek olması lazımdır.Bıldırcın üretimi için,ilk olarak
damızlık bıldırcın alınıp, onların yumurtası ile işe başlanabilir. Ancak bıldırcınların 2-3 haftalıktan daha yaşlı olmaması gerekir.

Bıldırcınlarda yumurtlamaya başlama zamanı 35-50 gün arasında değişir. Yaklaşık
56-60. günlerde en yüksek düzeye erişir. Doğal aydınlatma durumunda Mart ayında Eylül’e kadar 50-100 kadar yumurta yaparlar ve sonrasında 1.5 aylık tüy değiştirme dönemine girerler. Modern yetiştirme
koşullarında ise yıl boyunca 250-300 yumurta verir.

Optimum aydınlatma süreleri 14-18 saattir.Bunun için kafeslerde az sayıda dişi bıldırcın bulunması gerekir. O zaman oran artırılabilir. Kuluçka döneminin 7. gününde tüyler çıkmaya başlar, 14. günde ise yumurta sarısı tümüyle tükenir.Embriyolarda ölümler genelde ilk ve sonraki gün ile ilk tüylenme zamanlarında gerçekleşir. Bıldırcın yavrularının yumurtadan çıkışı 17. günde başlar ve en geç 2 gün içerisinde tamamlanır.

Kuluçka süresince makine içi

Olması gereken sıcaklık 37.5 °C’dir ve nem oranı %60-65 civarında olmalıdır. Ayrıca kuluçka makinesi
için seçilecek yumurtaların temiz ve taze olması gerekir. Aynı zamanda kabukların ne çok ince ne de
çok kalın olmaması gerekir. Bunun kontrolü ışık altında yapılabilir. Kuluçkaya konulacak makinelerin
3-7 günlük olması gerekmektedir. Çünkü aradaki süre uzadıkça yumurtadan canlı yavru çıkma ihtimalı azalır
ve aynı zamanda çıkım için gereken süre uzar. Yumurta kuluçka makinesine yerleştirilmeden önce kesinlikle
sıvılar ile temas ettirilmemelidir. Yavrular yumurtadan çıkınca içerden çıkarmak için acele edilmemeli
tüylerinin tamamen kuruması beklenilmelidir.

CIKIMDAN SONRASI

Yumurtadan çıktıktan sonra 6 hafta içinde yavrularda yumurta verimi başlar. Ayrıca bıldırcınlar
yaşamak için büyük alana ihtiyaç duymayan türlerdir. Verim kapasiteleri de oldukça yüksektir. Düşük
maliyetle yüksek getiri sağlayan bir türdür. Kuluçka makinesiyle civciv üretimi yapmanın tavuk üreti-
mi yapmayla çok büyük farklılıkları yoktur.

Bıldırcın Kuluçka Makinesi Özeliği

Kuluçka makinesinin bıldırcın yumurtasından civciv çıkaracak
özelliğe sahip olması gerekir ve günde en az dört kere yumurtaların makine tarafından çevrilmesi gerekmektedir.
Viyollare yassı uçları yukarı gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Kuluçka makinasının çalıştığı ortam-
da rüzgar akımı olmamalıdır. Makinenin suyu her çıkım sonrası değiştirilmelidir.Maine kullanılmadığı
zamanlarda içinde su bulundurulmamalıdır. Kuluçka makinesinin kapağı sık sık açılıp kapatılmamalıdır.
Cins farkı olmadan çok sivri,çok yuvarlak,çok pürüzlü veya şekli bozuk olan yumurtalar kuluçka maki-
nesine yerleştirilmemelidir.

Bıldırcın

Bıldırcınlar 20-25 cm uzunluğunda, kısa kuyruklu, rengi gri-kahverengi olan bir kuş türüdür. Göğüs renklerine göre erkek ve dişi oldukları ayırt edilir. Göğüs tüyleri kahverengi renkte olanlar erkek, siyah benekli olanlar dişidir.Küçük olması yanında ekonomiktirler. Ağırlıkları 120-150 gram civarındadır. Yumurta verimine 2 aylık olunca
başlarlar. Yılda 200-250 yumurta verirler. Yumurtaları ortalama 10-12 gram ağırlığındadır. Bıldırcınlar 5-6 haf-
talık olunca kesim çağına gelirler.

Dişiler 120 gram, erkekler ise 150 gram ağırlığa ulaşırlar. Bıldırcınların
hem etleri hem de yumurtaları protein bakımından oldukça zengin olmakla birlikte lezzetlidir.
Bıldırcın üretimi kuluçka makinelerine döllü yumurta konularak yapılır. Ancak döllü yumurtaları bulmak hiç
de kolay bir iş değildir. Kuluçka makinesine yerleştirilecek yumurtaların döllülük oranlarının yüksek olması ge-
rekir. Çiftleşme yaptırılacağı sırada her erkek bıldırcına 2 veya 3 tane dişi bıldırcın denk gelmelidir. Evcil
bıldırcınlar doğal kuluçka içgüdülerini kaybetmişlerdir. Bu nedenle üretim yapılabilmesi için suni kuluçka yön-
temi kullanılmalıdır. Yani kuluçka makinasıyla üretim yapılmalıdır. Bunun için tam otomatik kuluçka makinaları
kullanılması uygundur. Böylece yapay kuluçkanın gerçekleşmesi için gerekli olan kuluçka makkinası malzemeleri sağ-lanmış olur.

Bıldırcın yumurtaları için kuluçka süresi yaklaşık 17-18 gün civarındadır. Kuluçkanın 5. ve 8. gün-
lerinde döl kontrol cihazı yardımıyla yapılan muayeneler yumurtaların döllü yada dölsüz olduğu ve yumurta içe-
risinde gerçekleşen embriyo ölümleri tespit edilebilir. Bıldırcın kuluçkasının 7. gününde yumurta kabuğundan
gözle görülür tüyler çıkmaya başlar. Kuluçkanın 14. gününde ise yumurta sarısı tamamen tükenir. Bıldırcın emb-
riyosunda gerçekleşen ölümler genelde 1. ve 2. günler ile ilk tüylenme dönemlerinde olmaktadır. Bu özellikleriy-
de de tavuklara ve hindilere benzemektedirler. Çıkım başladığı andan itibaren genelde yaklaşık 10 saatlik bir
sürenin ardından civcivler çıkar. Fakat çıkımdan hemen sonra civcivler kuluçka makinasından alınmamalı kurumala-
rı için makinenin içinde bekletilmelidirler.

Kuluçka Makineleri için tıklayın

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.