Civciv Oluşum ve Beslenme

Yumurtaları kuluçka makinesine dizerek çıkmalarını sağlamaya yapay kuluçka denir. Yapay kuluç-
kanın birçok avantajı vardır. Mesela yapay kuluçka ile istediğiniz her zaman civciv çıkımı yapabilir-
siniz bunun için tavukların kuluçkaya yatmaya hazır olmasını beklemenize gerek yoktur. Eğer yeterince
büyük bir kuluçka makineniz varsa isediğiniz kadar çok sayıda civcivi kısa sürede çıkarabilirsiniz.
Kuluçka makinesi kullanımı civcivere parazit ve hastalıkların yayılmasını önler. Makinenin iç ısısı
optimum sıcaklıkta olduğu için yumurtaların bozulma ihtimali en aza indirilmiştir.
Fertilite ve Işıklı Denetim
Doğal fertilite nadiren %100 e ulaşır. Genelde mevsim,şartlar ve çeşite göre bu oran %55-%95 civarın-
dadır. Sevk edilen yumurtalar ile ise yaklaşık %50 civarındadır. Fertilite oranı yumurtaları kuluçkaya
bırakmadan önce tahmin edilecek bir şey değildir. 5-7 gün sonrasında embriyoların gelişip gelişmediği
belli olur. 10 günün sonunda eğer hiç bir belirti yoksa, o yumurtaları diğerlerinden ayırabilirsiniz.

Yumurtada Hava Kabarcığı
Yumurtalar kuluçkaya bırakıldıktan kısa bir süre sonra kabuğun altında yumurtanın geniş olan tarafında
küçük bir hava kabarcığı oluşur. Yumurta içerisinde oluşan zar embriyo üzerindeki baskıyı azaltmak
için ileri geri hareket eder.Dışarıdaki hava ne kadar kuru olursa sıvı o kadar çabuk tükenir ve kabarcık
hızla büyür. Kuluçka makinesindeki doğru nem oranı kabarcığın fazla büyümemesini,içerde bulunan gerekli
sıvıların tüketilmemesini ve civcivin çok küçük kalmamasını sağlar.
Doğru nem oranı kuluçka dönemi sonunda daha belirgin hale gelir. Olması gereken normal durum, civcivlerin
gagalarının kabuğu delmeden önce nefes almalarını sağlayan zara ulaşmalarıdır. Eğer nem fazla olursa
civciv içeride bulunan sıvıda boğulabilir. Fakat nem az olursa hava hücresi gerektiğinden büyük olacağı
için iç zar küçülecek ve yumurtadan çıkması mümkün olmayacaktır.

Civciv yumurtadan çıktıktan sonra kuruması için bekleyiniz. Yeni doğan civcivler kuluçka süresince
sarısından aldıkları besinlerle 3 güne kadar hayatta kalabilirler. Fakat içeride yeteri kadar
su bulunduğundan emin olmalısınız. 1 veya 2 gün sonra yiyecek verin.Su kapları civciv ve yavru kuşlar
için ilk haftaları boyunca sorun olur. Yeni çıkan civciv ve kuşlar hantaldır ve su kaplarının içine
düşerek boğulabilirler. Genel olarak bilinen ve işe yarayan bir yöntem su kaplarının çok derin olmaması
ve içerisine taş veya mermer yerleştirmektir. Bu şekilde yavrular aralarda bulunan boşluklardan su
içecek ve düşme tehlikesi en aza indirilmiş olacaktır.

Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X