Damızlıklarda Verim Artıyor

Emous’un açıklamalarına göre düşük proteinli diyetle beslenen modern etlik piliç damızlıklarında üreme verimliliğinde artış söz konusudur..

**

Hollanda’nın Wageningen Üniversitesi Hayvansal Araştırma Bölümünden Rick van Emous’un açıklamalarına göre düşük proteinli diyetle beslenen modern etlik piliç damızlıklarında üreme verimliliğinde artış söz konusudur. Yetiştirme döneminde etlik piliçlerin düşük proteinli hammadde ile beslenmesi sonucu vücut bileşenlerinde değişimler meydana gelir. Bu değişimlerin, kuluçka randımanın ilk safhası sırasına ve yumurtlama zamanının ikinci safhası olan yumurta oluşumuna olumlu etkileri vardır. Ekonomik hesaplamalar, gelişmiş performans ölçüleri sonucu damızlık başına 0.53 € artış veya bir damızlık etlik piliç tesisi için yıllık yaklaşık 12.500 € kar olduğunu gösterir.

YUMURTA ÜRETİMİ VE KULUÇKA RANDIMANINI ARTTIRMA

Wageningen Üniversitesi Hayvansal Araştırma Bölümünden kümes hayvanları uzmanı Rick van Emous, yetiştirme sırasında yüksek ve düşük iki ayrı protein değeri ile damızlık dişi etlik piliçleri besleyerek üreme performanslarını, yem tüketimi ve vücut bileşenleri üzerine etkisini araştırmıştır. Toplamda bir günlük 2.880 Ross 308 damızlık dişi etlik civcivi 60 haftalık yaşa gelene kadar takip etmiştir. Piliçlerin, ortalama yem alımını yüzde 12.8 oranında arttırıp daha düşük protein diyetiyle 22 haftalık yaşa gelene kadar beslemiştir. 22 haftalık yaştaki düşük proteinle ile beslenen piliçler yüzde 15 oranında daha az göğüs kası ancak yüksek proteinle beslenenlerde ise yüzde 86 oranında daha fazla karın yağı olduğunu tespit etmiştir. Bu durum kuluçka randımanını yüzde 1.3 oranında arttırırken, yumurtlama döneminin ilk safhasındaki (23-45 haftalık yaş) embriyonal ölümleri azaltmıştır. Üstelik düşük protein diyetiyle beslenen piliçlerin yumurtlama döneminin ikinci safhasında ( 46-60 haftalık yaş) yumurtadan daha iyi çıkış sağlamıştır.

VÜCUT BİLEŞENLERİNİN DEĞİŞİMİNİN ÜREMEYE ETKİLERİ

Rick van Emous son 10 yılda, damızlık etlik piliçlerin genetik potansiyeli yavruların büyürken ki seleksiyonuna göre arttığını fark etmiştir. 1.84 kg’lık etlik piliç üretimi 84 günden 33 güne düşmüştür. Yemden yararlanma oranı 3.25’ten 1.50 düşmüş aynı zamanda günlük büyüme 21 gramdan 55 grama çıkmıştır. Bu seleksiyonda yemden yararlanma, büyüme oranı, vücut yağ oranı yalnız civcivlerde değil damızlık anne-babaları da etkilemiştir. Yetiştirme döneminde, dişi damızlıkların vücut bileşenlerinin (daha fazla yağ ve daha az göğüs eti) üreme performansının kalıcılığını arttırmış olabileceği düşünülüyor.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.