Devekuşu Yetiştiriciliği

YETİŞKİNLER DAHA DİRENÇLİDİR

Genel olarak yazın yetiştirilen kuşlar, kışın yetiştirilen kuşlardan daha güçlüdürler. Yetişkinler hastalıklara daha dirençlidirler. Civciv başına verilecek yem miktarı ilk günlerde 40-50 gr. iken, 3 aylık yaşta 500 grama kadar çıkar. 6 aylık yaşa ulaştıklarında verilecek yem 1 kg. dolaylarında olmalıdır. Kuluçkadan ilk çıkan civcivlere yoncanın sadece yaprak kısmının ayrılarak verilmesi önerilir. Gereğinden fazla yeşil yem küçük hayvanlarda ishale neden olur.

STRESE ÇABUK GİRERLER

Ticari devekuşu yetiştiriciliğinde hayvan davranışları konusunda bilgi sahibi olmak büyük önem arz etmektedir. Doğal ortamlarından alınarak çiftlik koşullarında yaşamaya alıştırılan bu hayvanlar, olumsuz çevre koşullarından çok etkilenmekte ve çabuk strese girmektedirler. Çiftlik ortamındaki bazı davranışlarda erkeklerle dişiler arasında da farklılıklar gözlenmektedir. Gezinme erkeklerde, yem arama ise dişilerde daha fazla görülmektedir.

ÇİFTLEŞME DÖNEMLERİNDE SALDIRGANDIRLAR

Karanlıkla beraber devekuşu dinlenme evresine geçer. Genellikle gece saat 1-4 arası derin uyku devresine girmektedirler. Devekuşlarında saldırganlık, üstünlük belirtici seslenmeler, korku anlarında kanat çırpmalar ve erkeklerin dişilere karşı çiftleşme öncesi kur yapma ile dişilerin, kanatlarını aşağı açarak tıkırtılı bir ses çıkarması erkeği kabul ettiğini gösteren hareketler bu hayvanlara özgü davranışlardandır.

SADECE ET VERİMLİLİKTE KRİTER OLAMAZ

Devekuşu yetiştiriciliğinde verimlilik,  hayvanın tüm ürünlerinin tamamının değerlendirilmesiyle mümkündür. Yalnız eti karlılık için yeterli değildir. Bu hayvan tek başına eti için yeterli karlılığı sağlayamaz. En azından derisini gerektiği ölçüde değerlendirmek gerekmektedir. Bugün devekuşları çeşitli yönleriyle değerlendirilmektedir. Değerlendirme yönleri damızlık hayvan, yemeklik yumurta ve yumurta kabukları, et, deri, tüy olarak karşımıza çıkar.

2 HAFTA İÇERİSİNDE TÜKETİN

Devekuşu eti yağsız (% 0.3 yağ) yarı sert ve lezzetlidir. Devekuşları, günümüzde 10-12 aylık bir yetiştirme döneminden sonra kesime gönderilir. Kesim olgunluğuna gelmiş hayvanların canlı ağırlıkları 80-100 kg., karkas ağırlıkları 48-55 kg. civarındadır ve karkasın 5 kg. kadarı kemiktir. Gelişmiş devekuşunun ayağı hariç bacaklarında yaklaşık olarak 18-20 kg. kırmızı et bulunur. Raf ömrü kısa olup düşük sıcaklıklarda en fazla 14 gün muhafaza edilmelidir. Sığır etinin risklerine karşı özellikle diyet özelliği taşıması nedeniyle tüketimi giderek artmaktadır.

 

 

Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X