Doğal Yapay Kuluçka Bilgileri

900-YUMURTALIK-KULUÇKA-MAKİNESİ

Doğal ve Yapay Kuluçka Bilgileri.

Doğal Yapay Kuluçka, kanatlı hayvanların nesillerini devam ettirebilmek için gerçekleştirdikleri doğal sürece denir. Doğal kuluçka ve yapay kuluçka olmak üzere 2 bölüme ayrılır. Kanatlı hayvanların tabiatları gereği doğal olarak gerçekleştirdikleri Üremeye doğal kuluçka denir.

Makine ile gerçekleştirilen ise yapay kuluçka denir. Kuluçkalık yumurtalar için gerekli olan ısı, nem, havalandırma ve çevrilme işlemleri cihazlar tarafından gerçekleştirilir. Kuluçka makineleri kullanımı ile gerçekleştirilir. Bu makineleri masa tipi makineler, dolap tipi makineler ve oda tipi makineler olmak üzere 3 bölüme ayrılırlar.

Doğal yapay kuluçka Yaban hayatında yaşayan ve çiftliklerde beslenen kanatlı türleri, nesillerini devam ettirebilmek için kuluçkaya yatarlar. Zamanları, türlere göre farklılıklar gösterir. Bazı türlerde sadece dişiler kuluçkaya yatarken bazı türlerde ise dişi ve erkek beraber kuluçkaya yatarlar. Çiftlik hayvanlarında ise genellikle sadece dişiler kuluçkaya yatarlar.

Doğal Olarak yatacak olan kanatlı.

Yumurtalarını kendince belli olan kalabalık ve gürültüsü olmayan rahatsız edilmeyeceği sessiz, sakin, gizli bir yere yumurtlayarak biriktirir ve kuluçkaya yatar. Yada sahibi tarafından uygun şartlar sağlanarak kuluçkaya yatırılır. Doğal  kuluçkaya yatan kanatlı yumurtaları için gerekli olan ısı, nem, havalandırma ve çevirme işlemini şaşırtıcı bir şekilde yaratıcının kendisine verdiği kabiliyetlerle ayarlar. Mesela tavuk, kuluçkaya yatar ve 21 gün sonra yumurtalardan civcivler çıkar ancak doğal ile elde edilebilecek civciv sayısı sınırlı olduğundan ticari amaçla bu yöntemin kullanılması mümkün değildir.

Küçük aile işletmelerinde ailenin ihtiyacını karşılamak için ya da civciv yumurtadan çıktıktan sonra kendisine bakamıyorsa ve mutlaka ebeveynleri tarafından beslenmesi gerekiyorsa, farklı cihazlar kullanılmalıdır. Mesela muhabbet kuşu ve ev güvercinleri bu şekilde üretilmektedir. Makineler, doğal kuluçka ile istenilen üretim düzeyine erişilemeyeceği için doğal olayının nasıl gerçekleştiği incelenerek, kanatlıları istenilen amaca uygun olarak çoğaltma işlemi için geliştirilmiştir.

MAKİNA İLE KULUÇKA Doğal yapay kuluçka.

Kuluçkalık yumurtalardan gerekli ısı, nem, havalandırma ve çevirme düzeni sağlanarak belirli sürede civciv çıkaran makinelere denir. Makineler ile yapılan işleme kuluçkacılık, yumurtadan civciv çıkaran yerlere de kuluçkahane adı verilir. Makineye konulan yumurtalardan döllü olanların oranına döllük veya tohumluk oranı denir. 18. günde yapılan döllülük muayenesi sonucu döllü olduğu belirlenen yumurtalardan elde edilen civcivlerin oranına çıkış gücü denir. Günümüzde elektrikle çalışan dijital paneller sayesinde sıcaklık, nem, havalandırma ve yumurta çevirme işlemini yapan tam otomatik makineler kullanılmakta ve gereken kullanım kurallarına uyulunca yüksek randımanda verim elde edilebilmektedir. Makinelere konan her yumurtadan civciv çıkmaz. Bu olayın çeşitli sebepleri vardır.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.