Embriyo Gelişim Evreleri

kuluçka makinası-döl kontrol
kuluçka makinası-döl kontrol

Kanatlılar için kuluçka dönemleri ırk,cinsiyet,tür,mevsim,yumurta depolanma süresi ve kalitesine göre deği-
şiklik gösterebililir. Döllenme tabii bir işlemdir fakat suni yollarla da yapılabilir.
Embriyo gelişimi ilk olarak vücut sıcaklığı yardımıyla kanatlıların vücudunda gerçekleşmektedir. Bu işlem
ise döllenme ile başlar. Embriyo gelişiminin bir kısmı vücutta tamamlanırken kalan diğer kısım ise kuluçka ma-
kinesinde tamamlanır. Kanatlı vücudunda oluşan yumurta kuluçka makinesine konuncaya kadar içindeki embriyo uy-
ku devresindedir. Eğer yumurtalar hemen kuluçka makinesine yerleştirilmeyecekse embriyonik gelişim durdurulma-
lıdır. Bunun için ise çevre sıcaklığı 15-18 derece arasına ayarlanmalıdır.
Civciv embriyolarının ana vücudu ile herhangi bir bağı bulunmadığından dolayı yumurtanın içerdiği besin
maddelerini kullanabilmesi için bir zara sahiptir. Bu zar civcivin gelişimi için gerekli olan besinleri civcive
ulaştırmaya yarar. Embriyonik gelişme döneminde meydana gelen bazı değişiklikler vardır. Kuluçka dönemi boyun-
ca kabukta bulunan gözenekler nedeniyle su kayıpları yaşanır. Gerçekleşen bu su kaybı hava boşluğunun büyümesi-
ne ve yumurta içeriğinin azalmasına neden olur. Yumurta içindeki embriyo genelde 17. günde çıkış pozisyonu alır.
Bunun için boyun hava boşluğuna yönelir ve embriyo C şeklini alır. Böylece genellikle baş ayaklara değer.
Kuluçka dönemi boyunca embriyo gelişimi üzerinde 2 kritik dönem vardır. 1. kritik dönem ilk gün ile 3. gün
arasındaki dönemdir. Çünkü bu günlerde kalp atışları başlar. 2. kritik dönem ise civcivin kabuğu delmeden önceki
kabuk altındaki zarı delip gagasını hava boşluğuna uzatmak suretiyle gerçekleşen akciğer solunumu devresidir.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.