Hedef Kuluçka Makinesi ve Fiyatları en-ucuz-kuluçka-makinesi Gecmisten Bugüne Kuluçka Makinesi

Gecmisten Bugüne Kuluçka Makinesi Yorum Yap

Gecmisten bugüne Kuluçka Makinesi Tarihi

Kuluçka makinesi ve Kuluçkacılık sektörü, 3000 yılına dayanan ve ilk olarak mısır kerpiç evlerinde uygulanmakta idi. Termometre gibi araçların olmadığı ve tamamen kendi bilgi ve  tecrübeleriyle gelişmesiyle bu serüven başlamıştır.Organik tarım olarak adlandırılmaktadır. Çin MÖ 1000 yıllarda iki başarılı yöntem geliştirdi. Birincisi ; Yumurtayı pirinç kabuğu, saman ve gübre karışımının içine  koymuşlardır. İkincisi ; En az mısır kadar ustaca yapılmış yapılardır. Bu yapılar , Silindirik binalar olup yalıtımı yapılmıştır. 1749 yılına kadar batı bu  gelişmelerden haberdar değildi. Fransız bilim adamı beanur termometre kullanarak daha başarılı oldu.1881 yılında sıcak su kullanılarak çalışan ilk başarılı makina  yapıldı. 1992 yılında ilk otomatik elektrikle çalışan kuluçka makinası yapıldı

Günümüz de Kuluçka 

Ülkemizde halen devam eden Yumurtacılık ve Tavukculuk sektörlerine büyük katkı  sağlamaktadır. Aynı zamanda Başka ülkelere ihracat ederek, yumurtacılık ve tavukculuk dalında üst seviyelerde olmuştur. Gelişen teknolojiyle birlikte Eviniz de veya  elektrik olan bir ortamda rahatlıkla geliştirebilirsiniz. Kuluçka makinesi ve Kuluçkacılık  sektörü sıcaklık ve nem oranları hep tartışılmıştır. Teoride İlk 17 gün Sıcaklık  37,7 Nem 50-55 , 17 inci gün sonunda Sıcaklık 37,2 Nem 55-60 olmalıdır.Üretilen ve tamamlanan makineler vasıtası ile geliştirilmeye devam edilmektedir. Bu sektör sürekli varlığını sağlayacak ve ilerleyen zamanlarda daha gelişmiş  makinelere şahit olacağız. Ask Kuluçka Makinaları ile sizde birer Organik Tarımcı olabilir ve kendi üretiminizi kendiniz geliştirebilirsiniz.

Kaç Günlük Yumurta Kuluçka Makinesine Konur

Depolama süresinin sadece kuluçka randımanı ve kuluçka süresini değil, aynı zamanda civcivlerin ileri dönemlerdeki gelişimini ve broilerlerin performansını da olumsuz etkilediği bildirmiştir. Yapılan bir araştırmada depolama süresi artıkça ak pH’sının yükseldiği ve ilk hafta canlı ağırlığının azaldığı bulunmuştur. 14 günden daha fazla depolanan yumurtalardan elde edilen günlük civciv lerde çıkış ağırlığının önemli seviyede düştüğü görülür.16-21 gün depolanan yumurtalardan elde edilen günlük civcivlerde çıkış ağırlığının, 8 günden daha az depolananlardan daha düşük olduğu bildirilmiştir. 1 ve 14 gün depolanan yumurtalardan elde edilen civcivlerde ilk gün canlı ağırlıkları  arasındaki farkın önemli olduğu tespit edilmişti. Depolama süresinin artmasına bağlı olarak bu yumurtalardan çıkan broiler civcivlerin kesim ağırlıklarının da önemli seviyede düştüğü  bildirilmiştir. Yapılan araştırmalarda depolama süreleri farklı yumurtalar birlikte kuluçkaya konulduğunda, örneğin kısa süre depolanan yumurtalardan çıkan civcivlerde çıkış ağırlıklarının yüksek olduğu, ancak birlikte kuluçkaya konulmaları nedeniyle bu civcivlerde dehidrasyon oluştuğu ve canlı ağırlıklarının düştüğü bildirilmiştir.Kaç Günlük Yumurta Kuluçka Makinesine Konur

Başka bir araştırmada, 0 ve 7 gün depolanan kuluçkalık yumurtalardan elde edilencivcivlerde ilk gün canlı ağırlığı bakımından gruplar arasında önemli bir fark tespit edilmediği ve bu durumun 14.güne kadar devam ettiği, ancak 0 gün depolanan kuluçkalık yumurtalardan elde edilen civcivlerde 21. gün ve 42. günlerdeki ortalama canlı ağırlık değerlerinin 7 gün depolananlara göre sırasıyla 45 g ve 202 g daha yüksek olduğu ve farkın istatistik olarak da önemli olduğu bulunmuştur. Ayrıca yumurta kalitesi, çıkış gücü, civciv kalitesi ve broiler canlı ağırlığı açısından sürü yaşı- depolama süresi interaksiyonun etkili olduğu, farklı yaşlardaki sürülerden elde edilen kuluçkalık yumurtalarda depolama süreleri farklı olduğunda, yumurta kalitesi, çıkış gücü ve broiler performansının farklı şekilde etkilendiği ve depo süresi sürü yaşı interaksiyonunun göz önüne alınması gerektiği bildirilmiştir.Kaç Günlük Yumurta Kuluçka Makinesine Konur

Buna Göre En iyi kuluçkalık yumurta kac günlük olmalıdır

önerilen 0-7 gün arası yumurtalar en verimli yumurtalardır.

7-14 günlük olanlarda konulabilir fakat çıkım yüzdesi  düşük olacaktir

14-21 gün aralığındaki yumurtalar muhafaza odalarında olsa bile çıkım yüzdesi çok düşüktür ve tavsiye edilmez.

Not: Kuluçkalık yumurtalar toplanır ken günde en az bir defa ters düz yapılmalıdır.toplamadakı oda sıcaklıgı +14 ile +21 derece arasında olmalıdır. zira yumurta 21 derecede oluşuma baslamakta 13 derecede donma yapmaktadır.

Ülkemizde Kuluçka  Makinesi ve sektör

Ülkemizde, kümes hayvancılığı ve yumurta üretimi sektörü gelişmekte ve genişlemektedir. Yumurta ve tavuk tüketim ve talebinin yüksek olması, sermaye akışını kümes hayvancılığı ve yumurta üreticiliği sektörüne doğru yöneltmekte, dolayısıyla yumurta ve tavuk üretim düzeyi giderek artmaktadır. Sektör tarafından, talebi karşılamak
ve üretim maliyetini düşürmek için üretimin hızlandırılması, üretimi kolaylaştıracak, arttıracak ve hızlandıracak güvenilir ve ekonomik üretim araçları ve teknolojilerinin kullanılması amaçlanmaktadır.

Kuluçka Üretiminde Yaşanan Gelişmeler Üretim araçlarını geliştirmek ve kapasiteyi arttırmak için üretimde yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Bunlar genel olarak sıralandığında verimliliği yükseltme, damızlık kalitesini arttırma, depolama koşullarını iyileştirme, altyapı gerekliliklerini düzenleme, yetiştiricilikte modern tekniklere gitme ve üretimi hızlandırmak adına gelişkin çözümler yaratma vs.. olarak çeşitlilik gösterir. Üretimde yaşanan son gelişmelere bakıldığında, üretimi arttırmak, hızlandırmak ve geliştirmek için yapay kuluçka makina ve üniteleri oluşturulmaktadır. Bu kuluçka teknolojileri ile tavuğa ihtiyaç duymadan çok sayıda yumurtayı aynı merkezde bir araya getirerek üretim ile artış ve hız sağlanmakta, maliyetten ve zahmetten tasarruf edilmektedir.Hayvanlarda çiftleşme ile erkek ve dişi üreme hücreleribirleşerek zigot adı verilen N kromozomlu, tek hücreli canlıyı meydana getirir. Bu tek hücreli canlı, mayoz bölünme evreleri geçirerek gelişir, çoğalır ve aynı türün bir ferdini meydana getirir. Oluşan tek hücreli canlının çoğalması ve gelişimi hayvanlarda dişi cinsinin vücudunun içinde veya dışında devam edebilir. Hayvanlar bu farklılığa göre sınıflandırılabilirler.Kaç Günlük Yumurta Kuluçka Makinesine Konur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Satış Temsilcisi