Hedef Kuluçka Makinesi

Hedef Kuluçka Makinesi Genel Bilgi

Kuluçka makineleri kuş ve sürüngen yumurtalarını çıkarmak için kullanılan yapay bir yöntemdir. Kuluçka
makineleri yumurtaları sıcak tutarak, civcivlerin yumurta içinde büyümesini sağlayarak yumurtadan çıkmalarına
olanak sağlar.Kuluçka makinelerinin ortalama sıcaklığı yumurtalar makinenin içine yerleştirildiğinde 37 °C civarında,
nem oranının ise %60-65 civarında olması gerekmektedir. Farklı türlerdeki yumurtaların kuluçka süreleri değişkenlik
gösterirken tavuk yumurtalarının çıkma süresi 21 gün civarındadır.
Kuluçka makinesi kullanmak için bir çok neden vardır. Kuluçkaya yatmak istemeyen yada bunun için hazır
olmayan tavuklar için kullanılan iyi bir yöntemdir.
Kuluçka makineleri genel olarak tavuk yumurtaları için kullanılırken aynı zamanda devekuşundan penguene
kadar her türlü kuş türü yumurtası için kullanımı uygundur. Çok yaygın olmamakla birlikte kertenkele yumurtaları için de kulla-
nılabilir.
Bir çok farklı çeşitte ve ebatta kuluçka makinesi mevcuttur. Bazıları bir kaç katlı olup çok yüksek kapa-
siteye sahipken bazıları ise sadece birkaç yumurta kapasiteli olup masa üstüne bile yerleştirilebilir. Kuluçka
makinelerinin içinde hava hareketini sağlayan ve sıcaklık değerlerini ayarlayan bir mekanizma mevcutttur. Ayrıca
makinenin üstünde bir izleme penceresi yer almaktadır.

Kuluçka makinesinin kurulduğu ortam hava cereyanından ve direkt güneşten korunan bir yer olmalıdır. Maki-
nenin çok yakınında ısıtıcı veya soğutucuların bulunmaması gerekir.
Kuluçka makinesi kullanmak tavuk sayısını artırmak için çok iyi bir yöntemdir. Yumurtadan yeni çıkan civciv-
lerin ilk 3 hafta boyunca bir sıcaklık lambasının altında tutulması unutulmaması gereken bir noktadır. Bu süreden
sonra civcivler diğer tavukların arasına bırakılmalıdır.
İlk olarak civcivlerin kuluçka dönemi başladıktan 21 gün sonra çıkmaları beklenir fakat bu süre bazen 1-2
gün erken veya geç olabilir.

Kuluçka için temiz,şekillenmiş ve zarar görmemiş yumurtaların seçilmesi gerekir.
Mümkün olduğu sürece kuluçka öncesi dönemde yumurtaların çok beklememiş olması gerekmektedir.En ideal
süre yumurtaların kuluçka makinesine konulmadan önce geçen sürenin 1 hafta-10 günü geçmemiş olması gerekmektedir.
NOT: Başka bir yerden sevk edilen yumurtaların tam olarak içeriğinin oturması için 24 saatlik dinlenme süresine
ihtiyaçları vardır. Yumurtaları dik bir biçimde şişman tarafı yukarı gelecek şekilde yumurta kolisi yada benzeri
bir kap içerisinde beklletilmesi gerekir.
Yumurtaları kuluçka makinesine yerleştirmeden önce makinenin fişini takın ve sıcaklığın sabit olduğundan
emin olun.1-18 günlerinde nem oranının % 45-50 civarında son 3 günde ise %65 olması gerekir.Yumurta makineye
yerleştirildikten 5-7 gün sonra beyaz kabuklu yumurtalarda embriyonun oluşup oluşmadığı belli olur.
Önerilmemekle birlikte hafif düşük sıcaklık değerinde civciv embriyoları ölmeyecektir fakat düşük
sıcaklık kuluçka süresini uzatmakla birlikte zayıf civciv çıkmasına neden olur. 1 veya 2 derece yüksek sıcaklık-
ta civcivler sıcaklığın yüksekliğine ve embriyonun gelişim durumuna göre 15-30 dakika içinde ölür.
Kontrol lambası kullanılarak döllenmemiş yumurtaların makinenin içinden çıkarılması gerekir.Aksi halde diğer yumurta-
lara da zarar verecektir.Çok büyük veya çok küçük yumurtaların kullanılmaması gerekir. Ayrıca yumurtanın sivri olan
tarafının aşağıda olması gerekmektedir.

Kuluçka makinesi ile yumurta çıkarmak hassas bir iştir. Sıcaklık,nem ve diğer koşulların civcivi kendisini yumurta
içinden çıkarması için doğru olması gerekir.