Hindi Kuluçka Makine ile Üretim

hindi kuluçka_makinası
hindi kuluçka_makinası

Hindiler diğer kanatlıların değerlendiremeyeceği besinleri değerlendirirler. Bu neden hindi üretimi yapmak i-
çin geçerli olan sebeplerden birisidir. Etleri ucuza mal edilir. Ayrıca yaklaşık 2 aylık olduktan sonra meraya
çıkıp her türlü ot ve böcekle beslenebilirler. Et oranları diğer kanatlılara göre daha fazladır.
5 farklı çeşit hindi ırkı bulunmaktadır. Bunlar bronz ırk, siyah ırk, beyaz ırk, sarı ırk ve hibrit ırklardır.
Bronz ırkların kökeni ABD dir fakat dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilmektedir. Geniş göğüs bu ırk için en bü-
yük özelliktir. Genel olarak 28 haftada olgunluğa ulaşırlar. Yumurta renkleri beyazdır ve üzerlerinde kahveren-
gi benekler bulunur. Yumurta verimleri 40-70 arasında değişir. Siyah ırkın anavatanı İngiltere’dir. Et kalitesi
iyidir. Göğüs eti bol ve orta büyüklüktedir. Yumurta verimleri ortalama yıllık 60-70 adettir. Beyaz ırkın tüy-
leri beyazdır. Yumurta verimleri 40-70 arasındadır. Yumurta renkleri beyaz ve üzerleri kahverengi beneklidir.
26 haftada olgunluğa erişirler. Sarı ırklar ise kendi içlerinde de 2’ye ayrılırlar. Bourbon cinsi hindiler orta
ağırlıktadır. 27-28 haftalıkken olgunluğa erişirler. Renkleri kırmızıya benzer bir kahverengidir. Jersey Buff
ise küçük tip hindilerdir. 26 haftalıkken olgunluğa erişir. Hibrit ırklar beyaz hindi ırklarının birbirleriyle
melezleme yapılması sonucunda ortaya çıkan ırktır. Bu ırkların saf ana babalarından suni tohumlama yoluyla yu-
murta alınmaktadır. Bu ırk genelde ağırdır ırklardandır. Olgunluğa 30 haftada ulaşır. Yıllık yumurta verimi 40-
70 civarındadır.
Hindi civcivleri ya doğal kuluçka yada suni kuluçka ile üretimleri yapılır. Yumurtaların döllü olması gerek-
lidir. Kuluçka süreleri 28 gündür. Yumurtaların döllülük oranını artırmak için 10 dişiye 1 erkek denk gelecek
şekilde bulundurulmalıdır. Kuluçkalık yumurtalar günde 4 kez toplanmalıdır. Bekletilmesi için uygun şartların
sağlanmış olması gerekmektedir. Kuluçka için seçilecek yumurtalar normal büyüklükte olmalıdır. Sivri,yuvarlak,
şekli bozuk,pürüzlü ve kirli yumurtalar kuluçka işlemi için uygun değildir. Kuluçka makinası içerisinde geçen
ilk 24 gün gelişim süreci son 4 dört gün ise çıkım sürecidir. Çıkım sürecinde makine içi nem oranı yükseltilme-
lidir. Kuluçkadan çıkan hindi civcivleri çok dayanıksız olurlar. Ölüm oranını azaltmak için gerekli şartların
sağlanmasına özen gösterilmelidir. İlk olarak civcivler gelmeden en az 12 saat önce kümes ısıtılmalıdır. Kümes
içi ısısı her hafta 3 derece azaltılmalıdır.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.