İnkubasyon Sıcaklığı

Kuluçkaya konacak yumurta kalitesinin yanı sıra inkubasyon sıcaklıklarının da çeşitli değişkenlere göre yeniden ayarlanması ticari başarıyı artırmaktadır..

**

Kuluçkaya konacak yumurta kalitesinin yanı sıra inkubasyon sıcaklıklarının da çeşitli değişkenlere göre yeniden ayarlanması ticari başarıyı artırmaktadır. Fertil yumurtaların arasındaki soğuk infertil yumurta sayısının fazla oluşuna bağlı olarak kuluçka makinesinin sıcaklığı da artırılmalıdır.

İNFERTİL YUMURTANIN ETKİLERİ

Embriyonik sıcaklık ile yumurtadan çıkma olasılığı ve civciv kalitesi arasında önemli bir ilişki vardır. Bir damızlık kanatlı topluluğunda, azalan fertilizasyon oranına ve erken ölümlerin artışına bağlı olarak, infertil yumurtaların sayısı artmaktadır. Sonuç olarak, daha fazla sayıdaki infertil yumurta, fertil olan yumurtalar için gerekli sıcaklığın daha fazlasının absorbe edilmesine neden olmaktadır. Fertil yumurtaların sıcaklıkları, üstlerinden geçen hava ve infertil yumurtaların absorbe ettiği sıcaklığa bağlı olarak düşmekte. Bu senaryoya göre, optimum embriyonik sıcaklığın sağlanması, yumurtaların üzerine verilen ılık havanın sıcaklığını artırarak sağlanabilir.

FARKLI NESİLLER KAYIT DEFTERİNDE

Yumurtalara verilen sıcak hava, kuluçka makinesinin ayarlandığı sıcaklığı sağlaması ile oluşturulur. Eğer hava sıcaklığı istenen seviyeden daha yüksek ya da daha düşükse kuluçka makinesi, ortamı olması gereken sıcaklığa ayarlar. Fertil yumurtaların arasındaki soğuk infertil yumurta sayısının fazla oluşuna bağlı olarak kuluçka makinesinin sıcaklığı da artırılmalıdır. Farklı nesillere ait değerlendirmelerin kayıtları yetiştiricide ya da kurum kayıtlarında bulunmalıdır. Kuluçkahane sorumlusu embriyonik sıcaklık, kuluçkadan çıkma oranları ve civciv kalitesi arasındaki önemli ilişkileri bilir. Düşük seviyede ayarlanmış olan inkübasyon sıcaklıkları mortalite oranlarında artışa ve yol kesesi büyük yumurtanın inkubasyonuna neden olmaktadır.

 

 

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.