Isıtma Sistemleri-Büyütme Kümesleri

Civcivlerde vücut ısısını düzenleyen sistem yeterince gelişmemiş olduğundan sıcaklık değişimlerine karşı oldukça hassastırlar…

**

Tavukçuluğun en zor ve en çok özen gösterilmesi gereken konusu civcivlerin bakımıdır. Civcivlerde vücut ısısını düzenleyen sistem yeterince gelişmemiş olduğundan sıcaklık değişimlerine karşı oldukça hassastırlar. Ana tüyleri de gereği kadar izolasyon görevi yapamaz. Civcivlerde ısıtma, ana makinelerinde veya civciv büyütme  kümeslerinde uygulanır.

ANA MAKİNELERİ

Isıtma aracı olarak ana makineleri temelde yer tipi ve kafes tipi olmak üzere ikiye ayrılır. Yer tipi ana makinelerinde elektrik lambaları veya enfraruj radyasyon cihazları, kafes tipi ana makinelerinde ise civcivlerin konulduğu kafes üst bölmeleri üzerine belirli aralıklarla yerleştirilen radyan ısıtıcılar kullanılır ve bunların seviyeleri sıcaklık isteğine göre ayarlanabilir. Diğer ana makineleri ise şunlardır:

ÇOK KATLI ANA MAKİNELERİ

Çok katlı ana makineleri kafes şeklinde ve genellikle 6 katlı, ikili bloklar halindedir. Isıtma sistemi elektriklidir.

GAZLI ANA MAKİNELERİ

Yaygın olarak kullanılan bir ana makinesi tipidir. Isıtıcı, 2-2.5 m çapında kubbe şeklindeki bir kapağın içine yerleştirilmiştir. Her biri için 500-700 civciv hesaplanabilir.

DÜZ ŞAPKA TİPİ ANA MAKİNELERİ

Isıtıcının üzerinde bulunan kapak düzdür. İsmini de bu özelliğinden almıştır. Radyan ısı meydana getirilir. Yaklaşık 1.2 m çapındadır ve zeminden 60 cm yüksekliğe asılır. Her ısıtıcı için 500 civciv hesaplanır.

KATALİZÖRLÜ ANA MAKİNELERİ

Bir katalizör tarafından meydana getirilen kimyasal reaksiyonla ısı üretimi esasına dayalı gazlı ısıtıcılardır. Temiz ve alevsiz bir ısı sağlar. Toz ve rutubetten etkilenmezler.

İNFRARED ANA MAKİNELERİ

İnfrared tuğla altındaki özel bir ısıtıcı ile ısı verirler. Bu ana makinelerinin şapkalı ve şapkasız olmak üzere çeşitli tipleri vardır. Isı verme güçleri diğer ana makinelerinden biraz daha düşüktür. İnfrared lambalar yataklığın üzerine 45-70 cm yükseğe asılırlar. 60-100 civciv için 250 watt’lık bir infrared lamba yeterli olmaktadır.

GAZ YAĞI İLE ÇALIŞAN ANA MAKİNELERİ

Diğer yakıtların bulunmadığı veya gazyağının ucuz olduğu yerlerde kullanılan geniş bir şapka ile örtülü ana makineleridir.

ELEKTRİKLİ ANA MAKİNELERİ

Isıtıcılar bir şapka altında yerleştirilmiş olup, ısı bir termostatla ayarlanabilir. Bazı modellerinde şapkanın üstüne yerleştirilen bir fan ile üstten taze hava alınarak, aşağıya veya civcivlerin üstüne iletilir. Yaklaşık 2500 watt’lık elektrik gücü bu ısıtıcılar için yeterli olabilir.

Büyütme Kümesleri

Civciv büyütme kümeslerinde, radyan altı civciv yetiştirme ve tüm kümeste civciv yetiştirme şeklinde iki sistem kullanılır. Radyan altı yetiştirmede civcivler, yetiştirme alanının tamamına eşit olarak dağıtılır ve kademeli bir sıcaklık uygulanarak farklı sıcaklık alanları sağlanır. Tüm kümeste civciv yetiştirmede ise kademeli sıcaklık sağlamaya gerek yoktur. Kümes doğrudan veya dolaylı bir sistemle ısıtılabilir. Dolaylı sistemde genellikle gaz veya petrolle çalışan bir ısıtıcı kullanılır ve kümes içerisine bir veya daha çok noktadan sıcak hava üflenir. Isıtmada dikkate alınması gereken, sıcaklığın her zaman civciv seviyesinde ölçülmesi gerekliliğidir.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.