Kanatlı Hayvanlarda Sindirim (1)

Hayvanlar âleminde beslenme bakımından granivorlar (veya omnivorlar) sınıfında yer alan kanatlı hayvanların sindirim sistemi ruminantların sindirim sisteminden çok farklı olup daha çok sürüngenlerin sindirim sistemine benzemektedir. Yemlerle hayvanlara verilen besin maddelerinden yararlanma başka bir ifadeyle bu maddelerin yumurta ve ete dönüşümü, sindirimle başlar. Ağızdan alınan ve değişik kompleks yapılara sahip besin maddeleri sindirim organlarında fiziksel ve kimyasal değişikliklere uğrayarak parçalanır ve kana geçerler. Sindirim ve emilim olaylarının bütünü olan sindirim fizyolojisi aslında sindirim kanalı boyunca oluşan mekanik, kimyasal ve enzimatik olaylardan oluşur.

BESİN MADDELERİNİN YAPI ETKİSİ

Parçalanan ve organizma için kullanılabilecek hale gelen besin maddeleri incebağırsaklardan emilir. Organizma için esansiyel bir özellik taşıyan bu mekanizma sayesinde besin maddeleri bağırsaklardan kana geçer ve kan yolu ile de karaciğere ve oradan vücudun ilgili dokularına taşınır. Böylece organizmasının yaşamının devamı ve veriminin sürekliliği sağlanmış olur. Öte yandan, kimyasal içeriği bilinen bir yemden yararlanabilme, o yemin sindiriminin hangi etkinlikte yapıldığına bağlı olup söz konusu etkinlik ise yemin sindirim sisteminde uğrayacağı mekanik ve enzimatik parçalanma, yemin bağırsaktan geçiş ve emilim hızı ile bağırsak mikroflorasının faaliyetine bağlıdır. Sindirim olaylarının bütünü olan sindirim ve emilim olayları sindirim sisteminin anatomik yapısından etkilendiği gibi temelde tüketilen yemin kimyasal içeriğini oluşturan su, elektrolit, protein, karbonhidrat, lipit, mineral ve vitamin gibi temel besin maddelerinin yapısından etkilenmektedir. Ayrıca sindirim kanalı mikroflorasını oluşturan mikroorganizmalar da sindirim fizyolojisi ve besinlerin kullanımı üzerine etkileri ile sindirim olaylarında belirli düzeyde etkinlik gösterebilmektedir. Bu nedenle sindirim faaliyeti üzerine etkili faktörlerin daha detaylı irdelenmesi, sindirim fizyolojisinin bir bütün olarak daha iyi kavranması açısından yararlı olacaktır.

SİNDİRİM ORGANLARI ANATOMİSİ

Vücut uzunluğuna oransal olarak memeli hayvanlarınınkine göre daha kısa yapıda olan kanatlı hayvanların sindirim sistemi, yem içindeki kompleks besin maddelerini daha küçük moleküler yapılara etkin bir şekilde dönüştürme özelliğine sahiptir. Uzunluğu ile ters orantılı olarak yemlerin geçiş hızı da oldukça yüksek olup en fazla 10 saat gibi bir sürede yemlerin mekanik, enzimatik sindirim ve besin maddelerinin emilimi tamamlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.