Kanatlı Hayvanlarda Sindirim (2)

KANATLILAR VE MEMELİLER

Kanatlı hayvanların sindirim sistemi memeli hayvanların sindirim sisteminde temel noktalarda farklılık göstermektedir.

*Memelilerdeki dudaklar yerine kanatlılarda gaga vardır ve yemin alınmasını sağlar.

*Birbirini takip eden ancak birbirinden tamamen farklı iki ayrı mide vardır. Bezel mide adı verilen ilk mide salgıcı mide veya kimyasal mide adını almaktadır ve kimyasal sindirim sağlar. Taşlık ya da mekanik mide adı verilen ikinci mide ise, yemin fiziksel olarak parçalanmasını sağlar.

*Sindirim kanalının dışarıya açıldığı son nokta olan kloak, hem rektum ve hem de ürinogenital sistemin çıkış noktasıdır.

YARDIMCI ORGANLAR DAHİL EDİLİYOR

Özetle, kanatlı hayvanlarının sindirim sistemi gaga ve ağız boşluğu ile başlar ve ürogenital yolla birleşerek kloakla son bulur. Bu sisteme dâhil organların sırasıyla; gaga, ağız, yemek borusu, kursak, bezel mide, taşlık, incebağırsak (duodenum, jejunum, ileum), körbağırsaklar, kalınbağırsak ve kloaktır. Ayrıca karaciğer ve pankreasta sindirime yardımcı organlar olarak sindirim sistemine zaman zaman dâhil edilebilirler.

REZERVUAR GÖREVİ ÜSTLENİLİYOR

Her ne kadar anatomik yapı tüm kanatlılar için genel kabul görse de kanatlı hayvanların sindirim anatomisi ve salgılayıcı görevleri arasında türlere bağlı olarak bazı farklılıklar vardır. Örneğin su kuşları adı ile bilinen ördek ve kaz gibi kanatlılarda taşlık tam olarak yemek borusundan farklılaşmış değildir ve yemek borusu uzunluğu boyunca genişleyerek rezervuar görevi üstlenebilmektedir. Ayrıca güvercinlerde taşlığın bir kısmı salgılayıcı görev üstlenmiş olup yavru güvercinler için yüksek besin değeri olan “güvercin sütü” üretebilmektedir. Ayrıca bu kanatlı da safra kesesi ve körbağırsaklar yoktur. Kanatlılarda sindirim sisteminin gelişimi oldukça erken yaşlarda başlamaktadır. Kuluçkanın ikinci gününden itibaren embriyonik aşamada bağırsak oluşmakta ve gelişmeye başlamaktadır. Kuluçkanın sonunda sindirim sistemi toplam ağırlığın %25’lik kısmını oluşturmakta; ancak hayvan büyüdükçe sindirim sisteminin toplam canlı ağırlıktaki oranı giderek düşmekte ve 8 hafta yaşlı bir etlik piliçte %5’e kadar düşmektedir. Ancak, hayvanın gelişimi üzerine sindirim sisteminin etkisinin bilinmesi gerekir.

ORGANLARIN UZUNLUKLARI DEĞİŞİYOR

Kuluçka çıkışından sonraki ilk haftada hayvanın canlı ağırlığı 3-4 katına çıkarken, sindirim sisteminin ağırlığı 10 katına çıkmakta, yani ilk hafta içinde toplam ağırlık kazancının çok önemli bir kısmını sindirim sistemi oluşturmaktadır. İlk hafta içinde hızla büyüyen ve gelişen sindirim sistemi, hayvanın büyümesini ve gelişmesini sağlayan vazgeçilmez aracı görevini üstlenmiştir. Genel olarak kanatlı hayvanların sindirim sitemleri gerek hacim, gerekse uzunluk olarak memeli evcil (sığır, koyun, keçi) hayvanlarınkinden farklı olup, oransal olarak daha kısadır. Toplam sindirim kanalı koyunlarda vücut uzunluğunun 25-30 katı iken, kanatlı hayvanlarda sadece 6 katıdır. Sindirim organları uzunlukları doğal olarak yaş ve vücut uzunluğuna bağlı olarak değişmektedir.

 

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.