Kanatlı Hayvanlarda Sindirim (4) Yorum Yap

BAĞIRSAKLAR

Kanatlılarda bağırsak uzunluğu türlere göre değişim göstermekte olup, vücut uzunluğuna oranlandığında; bitkisel yiyeceklerle beslenen kanatlılarda etle beslenenlere oranla daha uzundur. Ancak genel olarak kanatlı hayvanların bağırsak uzunlukları memelilerinkine oranla oldukça kısadır ve ergin bir tavukta incebağırsak uzunluğu 120 cm kadardır. Bağırsaklar tüm diğer hayvanlarda olduğu gibi kanatlı hayvanlarda da incebağırsağın oniki parmak bağırsağı (duedonum) kısmı ile başlar. On iki parmak bağırsağı önce sola doğru ve sonrada pelvise doğru kıvrılarak U şeklini alır. Duedonumun (24 cm) bu kıvrımı içerisine pankreas yerleşmiştir. Duedonumu takiben incebağırsak jejunum ve ileum ile devam eder. İnce bağırsak çapı hemen hemen her yerde aynı olduğu için bağırsak kısımlarını (duodenum, jejunum ve ileum) belirlemek oldukça güçtür. Ancak, anatomik olarak pankreasın etrafındaki U kıvrımının bitiş noktası duodenumu jejunumdan, “Meckels Ayracı” ise jejunumu ileumdan ayıran noktadır. İncebağırsak mukozası farklı derecelerde gelişmiş girinti ve çıkıntılarla kendine özgü bir yapı gösterir. Etle beslenen kanatlılarda kıvrımlar çok gelişmiş ve memelilerdeki villus görünümünü almıştır. Bitkisel yiyeceklerle beslenen kanatlılarda ise villuslar yassılaşmıştır. İncebağırsağın kalınbağırsakla birleştiği yerde, biri sağ, diğeri solda olmak üzere iki adet körbağırsak bulunur. Körbağırsakların uçları mideye dönük olup, tavuklarda 15-20 cm uzunluğundadır. Kalınbağırsak incebağırsağa oranla oldukça geniş olup, çok kısadır ve kloakla son bulur. Kloak kanatlı hayvanlarda sindirim organları ve ürogenital organların birlikte dışa açıldığı son kısımdır.

KARACİĞER VE PANKREAS

Sindirim kanalı organlarından olmamakla birlikte, sindirimdeki rolleri gereği karaciğer ve pankreas sindirime yardımcı organlar olarak nitelendirilebilir. Taşlığın bir kenarını örten karaciğer iki parçadan oluşmaktadır. Tavuk, ördek ve kaz gibi bazı kanatlı hayvanlarda karaciğerin dorsal bölümünde safra kesesi bulunur. Safra iki kanalla ve hemen hemen aynı yerde duodenuma dökülür. Pankreas ise duodenumun kıvrımı içerisinde yerleşmiş olup oldukça gelişmiştir. Pankreas salgıları da bir kanalla duodenuma dökülür.

**Kanatlıların sindirim organlarındaki anatomik farklılıklar nedeniyle yemlerin alınması, yutulması ve sindirimi memeli hayvanlardakine göre çok farklıdır. Sindirim sistemlerinin farklılığı nedeniyle kanatlı hayvanların beslenmeleri daha büyük dikkat ve bilgi gerektirmektedir. Çünkü bu hayvanlara verilecek yemlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri evcil memeli hayvanlara verilecek yemlerin özelliklerinden büyük farklılıklar gösterir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Satış Temsilcisi