Kanatlı Hayvanlarda Sindirim (8)

*Sindirim Organları Anatomisi

 Karaciğer ve Pankreas

Sindirim kanalı organlarından olmamakla birlikte, sindirimdeki rolleri gereği karaciğer ve pankreas sindirime yardımcı organlar olarak nitelendirilebilir. Taşlığın bir kenarını örten karaciğer iki parçadan oluşmaktadır. Tavuk, ördek ve kaz gibi bazı kanatlı hayvanlarda karaciğerin dorsal bölümünde safra kesesi bulunur. Safra iki kanalla ve hemen hemen aynı yerde duodenuma dökülür. Pankreas ise duodenumun kıvrımı içerisinde yerleşmiş olup oldukça gelişmiştir. Pankreas salgıları da bir kanalla duodenuma dökülür.

*Sindirim Fizyolojisi

Kanatlıların sindirim organlarındaki anatomik farklılıklar nedeniyle yemlerin alınması, yutulması ve sindirimi memeli hayvanlardakine göre çok farklıdır. Sindirim sistemlerinin farklılığı nedeniyle kanatlı hayvanların beslenmeleri daha büyük dikkat ve bilgi gerektirmektedir. Çünkü bu hayvanlara verilecek yemlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri evcil memeli hayvanlara verilecek yemlerin özelliklerinden büyük farklılıklar gösterir.

Yemlerin Alınması

Kanatlı hayvanlarda diş ve dudaklar yerine geçen gaga, özellikle sert zemin üzerinde bulunan dane yemleri kolaylıkla almağa yarayan bir organdır. Kanatlı hayvanlarda gaga yapısı ile tüketilen yemin fiziksel özellikleri arasında büyük ilgi vardır. Örneğin, tavukta gaga, sert zemin üzerinden dane yemleri toplamaya yarayacak şekilde kısa, buna karşılık leylek, karabatak gibi kuşlarda yumuşak toprak arasından veya bataklıklardan solucan, kurbağa ve benzeri yiyecekleri kolayca almalarını sağlayacak şekilde oldukça uzun ve kuvvetlidir. Kanatlı hayvanlarda tat ve koku duyusu çok iyi gelişmediğinden, yemlerin alınması sırasında dokunma ve özellikle çok iyi gelişmiş görme duyusu büyük önem taşır. Katı yemlerin alınması, bir pens gibi görev yapan gaga ve dil yardımıyla olur. Sıvı yemlerin alınmasında ise baş hareketleri büyük önem taşır. Kanatlılar gagalarını suya daldırır ve başlarını önden arkaya doğru hareket ettirerek sıvı yemlerin kursağa doğru akmasını sağlarlar.

Yutma

Kanatlı hayvanlarda yutma olayı memelilerden farklıdır. Yutma olayında, memelilerde olduğu gibi dil ve yutak kaslarının hareketleri pek etkili değildir. Kanatlı hayvanlarda yemin ağız boşluğundan yemek borusuna aktarılmasında, ağız boşluğu ile yemek borusu arasındaki basınç farkı ve başın önden arkaya hareketi rol oynar.

 

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.