Kanatlı Hayvanlarda Sindirim (9)

*Yemlerin Sindirim Kanalından Geçişi

Yemlerin sindirim kanalından geçiş süresi, çeşitli yöntemler yardımıyla incelenmiştir. Bu yöntemlerden en basiti, yem yiyen hayvanların farklı aralıklarla öldürülmesi ve sindirim kanalında yem bulunan bölgelerin belirlenmesidir. Radyoaktif maddelerden yararlanarak veya sindirim kanalının farklı organlarında oluşturulan özel kanallar yardımıyla da yemlerin sindirim kanalından geçiş hızları belirtilmektedir. Çeşitli yöntemler kullanılarak yürütülen çalışmalarda elde edilen sonuçlar arasında oldukça büyük farklılıklar görülmektedir. Takip edilebileceği gibi tüketilen yem miktarı kursaktan yemin geçiş süresini etkilemektedir. Tüketilen yem miktarı arttıkça, yemlerin kursakta bekleme süresi artmaktadır. Tüketilen yem miktarı yanında, yem çeşidi de geçiş hızını etkilemektedir. Özellikle yemlerin su içeriği, katılığı ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri sindirim kanalından geçiş süresini etkilemektedir. Kurutulmuş yulaf, mısır ve buğdaya oranla kursakta daha uzun süre kalmaktadır. Aynı şekilde kurutulmuş yulaf pişirilmiş yulafa oranla daha uzun sürede kursağı terk etmektedir. Yapılan araştırmalarda ıslatılmış ve öğütülmüş yemlerin kuru yemlere oranla kursağı daha kısa sürede terk ettiği görülmüştür. İşaretli madde kullanılarak yapılan çalışmalarda elde edilen bulgulara göre, kullanılan yem çeşidine, miktarına ve hayvanın fizyolojik durumuna göre, yemlerin sindirim kanalından geçerek gübre olarak dışarı atılma süresi 2.5-12 saat arasında değişmektedir. Örneğin çeşitli renk maddeleriyle karıştırılan mısır ve buğday unu kullanıldığında et ve yumurta tipi civcivlerde yeme karıştırılan renk maddesinin gübrede görülmesi 4, yumurtlamayan tavuklarda 8 ve damızlık yumurtacılarda yaklaşık 12 saatte olmaktadır. Ancak, kullanılan renk maddelerinin eriyebilirliği nedeniyle tam sağlıklı sonuçlar alınması güçleşmektedir. Radyoaktif madde kullanılarak yapılan çalışmalarda, civcivlerde tavuklara nazaran geçiş hızının daha yüksek olduğu, buna karsın hindilerde genç ve yaşlı hayvanlar arasında yemin sindirim kanalından geçiş süresi bakımından önemli bir farklılık bulunmadığı görülmüştür.

*Besin Maddelerinin Sindirimi

Kanatlı hayvanlarda sindirim olayları ağızda başlar ve kalınbağırsakta sona erer. Bu olaylar, ağza alınan yemlerin sindirim kanalının çeşitli organlarında ıslatılması, yumuşatılması, parçalanarak partikül boyutlarının küçültülmesi ve enzimlerin etkisiyle yemlerdeki büyük moleküllü besin maddelerinin daha küçük moleküllere çevrilmesinden oluşmaktadır. Yemlerin parçalanması, yumuşatılması ve ıslatılması daha çok kursak ve taşlıkta yapılmakta, büyük moleküllü besin maddeleri ise tükürük bezleri, bezel mide, pankreas ve bağırsak salgılarındaki enzimler ve safra yardımıyla bağırsak duvarını aşıp kana karışabilecek yapıda küçük moleküllere dönüştürülmektedir.

 

 

 

 

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.