Kanatlı Hayvanlarda Sindirim ile Kuluçka Makinesi (13)

Kanatlı Hayvanlarda Sindirim ile Kuluçka Makinesi

*Bağırsaklarda Sindirim (2)

 İncebağırsakta yağların sindiriminde doğrudan görev alan lipaz, ko-faktörü kolipaz ve fosfolipaz ile birlikte trigilisetitleri monogliseritlere, yağ asitlerine ve gliserole yıkar. Bu hidroliz olayında kolipaz, birbirlerinden çok farklı polariteye sahip lipaz ile trigiliserit molekülü arasında köprü görevi yapar. Ancak lipazın bu aksiyonundan önce yağların safra tuzları ile emülsifiye edilmesi gerekir. Kuluçka Makinesi Pankreas kökenli kolesistokinin-pankroezyme (CCK-PZ) etkisi altında salgılanan yeşil renkte hafif asidik (pH: 6) karakterdeki safra, taşlıktan gelen asitleri nötralize ederek pankreastan gelen ve incebağırsaktan salgılanan enzimleri aktive eder. Safranın bir diğer önemli fonksiyonu da yağları emülsifiye ederek küçük parçacıklara ayırması ve böylece lipazların yağları bileşenlerine ayırması işlemini kolaylaştırmasıdır.Kuluçka Makinesi Safra ayrıca enzimatik hidroliz sonrası oluşan monogliserit ve yağ asitlerinden misel oluşumunu hızlandırarak yağların emilimine de katkı sağlamaktadır. Misel oluşumu doğrudan emilebilen kısa ve orta zincirli yağ asitleri açısından önemli olmasa da, yağların emilimi açısından son derece önemlidir. Bir misel yaklaşık 15000 molekül ağırlığına ve 1.6-2 nm çapa sahip, safra tuzu ile çevrili merkezinde yağ asiti ve kolesterol içeren bir yapıdadır. Öte yandan, kanatlı hayvanlarda safranın karaciğerde sentezi ve salgılanması yaşa bağlı olarak gelişim gösterir. Erken yaşlarda (kuluçkayı takiben ilk iki hafta) safra yetersizliği nedeniyle kanatlı hayvanlar özellikle doymuş yağları sindiremezler veya çok kısıtlı miktarda sindirebilirler. Bu konuda yapılan çalışmalar; rasyona safra tuzları katkısı ile genç kanatlıların özellikle palmitik ve stearik asitleri sindirilebilme kapasitelerinin arttırılabileceği ve bu artışın doymamış yağ asitlerinin sindirebilme kapasitelerindeki artışa oranla daha fazla olacağını ortaya koymuştur. Pankreastan salgılanan sindirim enzimleri ve karaciğerde sentezlenen safra yanında, incebağırsağın kendisi tarafından salgılanan bazı sindirim enzimleri de sindirime katkıda bulunmaktadır.Kuluçka Makinesi İncebağırsaklarda sentezlenen bu enzimlerin (sükraz, izomaltaz, trehalaz) aksiyonu için uygun ortam pH’sı 6 olup, özellikle bu enzimler oligosakkaritlerin hidrolizinde görev alırlar. Öte yandan, kanatlı hayvanlarda laktaz enzimi üretimi yoktur; ancak dış ortamdan gelen bakteriler tarafından üretilen laktaz sayesinde çok az da olsa laktoz sindirilebilmektedir. Bir kısmı ise mikrobiyal aktivite yardımıyla fermente olarak uçucu yağ asitlerine yıkılmaktadır.Kuluçka Makinesi

 

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.