Hedef Kuluçka Makinesi ve Fiyatları VALLI-Civciv-Kafesleri-109-1-600x600 Kanatlı Kuluçka Süreleri Ve Tanımları

Kanatlı Kuluçka Süreleri Ve Tanımları Yorum Yap

Kanatlı Kuluçka Süreleri Ve Tanımları

Dünyada 2 tür üreme şekli vardır memeliler ve yumurta bırakanlar olarak
Memeli hayvanlarda, üreme sonrası oluşan zigot dişi canlının vücudunun içinde kalarak bölünmeye başlar, çoğalmaya ve gelişmeye devam eder. Bu süre içerisinde ihtiyaç duyduğu besinler dişi ferdin tükettiği besinlerden, dişi cinsi ve oğul hücre arasında oluşturulan besin kordonu vasıtasıyla sağlanır. Oluşan bu yeni canlı belirli bir erişkinliğe geldikten sonra, vücut dışına çıkarak gelişimine devam eder.Bu yazımızda kanatlı cinslerinni üremelerini ele alacağız.

Kanatlı hayvanlar Üreme 

Kanatlı hayvanlar da, üreme sonrası oluşan yeni canlının çoğalması ve gelişiminin gerçekleştiği yer açısından durum memeli hayvanlara göre biraz farklıdır. Yeni canlı hücresi, dişi birey tarafından gerçekleştirilen biyolojik bir süreçle, içinde çoğalması ve
gelişimi için gerekli enerji ve besini sağlayabileceği plazma (protein, karbonhidrat vs.oluşan, canlının yaşamsal ihtiyaçlarının karşılandığı sıvı.) ile etrafı kitin maddesinden oluşmuş zarla kaplanarak vücut dışına çıkartılır. Üreme sonrası biyolojik evrelerden sonra dışarı çıkartılan bu organik yapıya yumurta adı verilir. Yumurta içerisinde bulunan zigot, embriyonik gelişim evrelerinden sonra belirli bir erişkinliğe ulaşarak yumurta kabuğunu kırar ve gelişimine yumurta dışında devam eder.

Kanatlı hayvanlarda kuluçka yumurtası

Yumurta dişi canlıyı terk ettikten sonra, yumurta içindeki canlının gelişip, yumurtayı kırarak dışarı çıkması anlatıldığı gibi basit gerçekleşmez. Canlının yumurta içerisinde çoğalması ve gelişmesi için gerekli besinler yumurta içerisinde mevcuttur fakat gelişme için tek başına yeterli gereklilikler değildir. Gelişim için yumurtanın uygun bir sıcaklıkta, nemde bulundurulması, belirli zaman aralıklarında çevrilmesi, gerekli oksijen ihtiyacının karşılanması gerekir. Bu fiziki şartlar ve koşullar sağlanmadığı müddetçe canlı gelişimini yumurta içerisinde devam ettiremez. Dişi birey yumurtanın üzerinde pinekleyerek yumurta için gerekli koşulları sağlar. Vücudundan çıkan yumurtanın içerisindeki canlının, gerekli fiziki koşulların sağlanarak, gelişip, yumurta kabuğunu kırıp, yumurtayı terk etmesi
evresine “kuluçka evresi-dönemi” adı verilir. Kuluçka koşulları dişi bireyden bağımsız, yapay olarak oluşturularak canlının yumurta içinde gelişimi sağlanabilir. Yumurtanın gelişimi ve civciv çıkımını sağlamak için oluşturulmuş yapay sistem ve cihazlar “Kuluçka Makinası” olarak adlandırılır.

KÜMES HAYVANLARINDA KULUÇKA DÖNEMİ

Kuluçka verimini etkileyen faktörler

Hedef Kuluçka Makinesi ve Fiyatları kuluçka-süreleri Kanatlı Kuluçka Süreleri Ve Tanımları

Sıcaklık,
Nem,
Havalandırma,
Hava sirkülâsyonu,
Yumurtaların çevrilme açıları,
Isı yalıtımları
Oksijen ihtiyacıdır.

Bazı kanatlı hayvanların kuluçka süreleri
Tavuk 21 gün
Hindi 28 gün
Kaz 30 gün
Keklik 24 gün
Ördek 28 gün (pekin)

Tavuk Nedir

Sülüngiller familyasından, orta büyüklükte, vücudu yandan basık, gagası kuvvetli, ayakları eşeleyici, kısa veya yuvarlak kanatlı dişi bir kuş. Erkeğine horoz, yumurtadan yeni çıkan yavruya civciv, bir yaşından küçüğüne piliç denir. Başının üzerinde kırmızı renkli etten bir ibik bulunur. Gaganın altında da buna benzer etli iki parça sarkar. Ayaklarında, üçü önde, biri arkada olmak üzere dört parmak vardır. Gözleri başının iki yanında olup, üçer göz kapağına sahiptir. Üçüncü perde gözü fazla ışıktan korur. Kuyruk; horozlarda büyük, tavuklarda küçüktür. Küçük kanatlı olduklarından ancak kısa mesafede uçuş yapabilirler. Mideleri diğer kuşlarda olduğu gibi üç bölümdür. Yemler önce kursağa, sonra ön mideye geçer. Son olarak katıda sindirilir. Tavuklar yuva yapmaz. Yerde veya ağaç dallarında tünerler. Sıcakkanlı hayvanlardır. Genel olarak vücut ısıları 40, 5-42°C’dir.Kuluçkaya yattıklarında yumurtaları çevirerek devamlı hepsine aynı ısıyı vermeye çalışırlar. 38 ve 41 derecelerde de civciv çıkabilir. En ideal ısı 39-40 derecedir. Vücutları küçük olan tavukların ısıları iri tavuklardan fazladır. Böyle tavuklar daha erken civciv
çıkarır. Tavukta kuluçka müddeti genel olarak 21 gündür. Legorin tavuklarının vücutları küçük, hararetiyse fazla olduğundan 20 günde civciv çıkarırlar. 

Hindi Nedir

Kümes hayvanlarının en önemlilerindendir. Daha çok eti için beslenir, yumurtası tavuğunki kadar lezzetli olmadığından makbul değildir. Buna karşılık, eti çok besleyicidir.Hindi tavukgillerdendir, tavuk gibi onun da birçok cinsi vardır. Yetiştirilmesi tavuk yetiştirmekten daha zordur, hele küçükken zayıf yapılı olur. Soğukta, yağmurda kalması ölmesine yol açabilir. Onun için, ilk haftalar yavruları sıcak bir yerde bulundurmaya dikkat etmek gerekir.
Hindi ilkbaharda yumurtlar. 20 kadar yumurta yaptıktan sonra kuluçkaya yatmak ister. Bunun için, 10-12 yumurta ayrılır. Hindinin kuluçka süresi 30 gündür. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra, analarının dikkatsizliğinden, birkaçı ölür, çünkü ana hindi başı havada, ağır ağır yürürken birçok yavrusunu ayakları altında ezer. Bu bakımdan, yumurtadan yeni çıkmış yavruları iki hafta kadar bir tavuğun yanına vermek uygun olur.

Kaz Nedir

Kaz, gri,beyaz, boz renkli tüyleri olan ayakları perdeli, gagası yassı, ördekgiller familyasından bir kuş türüdür. Otculdurlar ama bazı türleri böcek ve solucanları da yerler. Oldukça obur olan kazlar bir gün boyunca hiç durmadan yiyebilirler. Zaten zamanlarının çoğunu yiyecek bulmak için harcarlar. Bilinen türleri yaban kazı, angut, büyük kar kazı, ak yanaklı kaz, kanada kazı ve rahibe kazıdır. Kanada Kazı’nın diğer kaz türlerine göre daha zeki olduğu söylenebilir. Erkek ve dişisi hemen hemen aynı büyüklüktedir fakat erkek kazların biraz daha iri olduğu gözlenmektedir. Kuğulardan daha küçük, ördeklerden büyüktürler. Ülkemizde özellikle Erzurum , Kars bölgesinde daha fazla bulunurlar. Kanatları uçlara doğru sivrilen yumuşak ve gür tüylerle örtülüdür. Hızlı yüzmezler ama su altında uzun süre kalabilirler. Bataklıkların sığ sularına yuvalarını kuran kazların yavruları 30 – 34 günlük kuluçka süresi sonrasında sarı ve çok güzel hayvanlar olarak dünyaya gözlerini açarlar. Yavru kazlar 3 – 4 ay gibi bir süre içinde uçmaya başlarlar. Ortalama ömürleri 25 yıldır. yetişkin kazların ağırlıkları 4 – 7 kilo arasında değişmektedir. Göç sırasında “V” şeklinde uçan kazların pusulası yıldızlardır. Göç eden türler genellikle kuzey bölgelerde ve kutuplarda yaşarlar. Yetişkin erkekkazlar rahat uçabilmek için her yıl kuyruk tüylerini dökerler.

Keklik Nedir

Yaşadığı yerler Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da. Özellikleri: Güvercin iriliğinde, eti lezzetli bir av kuşu. Ayakları ve gagası kırmızıdır. Ovalarda bol avlanır. Ömrü: 15-20 yıl. Çeşitleri: Kınalı keklik, çil keklik, kırmızı başlıklı keklik, bambu kekliği Ünlü türleridir. Sülüngiller ailesinden çalılık, ovalık ve orman kenarlarında çiftler veya toplu halde yaşayan, göçmen olmayan bir av kuşu. Türlere göre boyları 26-35 cm arasında değişir. Sırtları toprak renginde olduğundan yerde gezerken fark edilmeleri zordur. Kurtçuk ve tane ile beslenirler. Buğday filizlerinin uçlarını yiyerek zarar verirler. Gagası ve ayakları kırmızıdır. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da bol rastlanan keklikler, hayatlarını doğdukları topraklarda geçirirler. Yavrular büyüyünce de ana-babalarını terk etmezler. Ürkütülmedikleri takdirde yürüyerek tavuklar gibi besin ararlar. Tehlike halinde gürültülü şekilde kanat çırparak havalanır ve çok
hızlı uçarlar. Otlar arasında açtığı çukurlarda barınır. 12-15 yumurta yumurtlarlar. 25 gün kuluçkaya yatarlar. Dişinin yavrulara karşı muhabbeti çok fazladır .

Ördek Nedir

Ördekler küçük aileler halinde yaşarlar. Genel olarak, her erkeğin 6 dişisi vardır. İyi cinslerde dişi ördek beş aylıkken yumurtlamaya başlar; bu da, çoklukla, ya gece, ya da sabaha karşı olur. 365 günde 363 yumurta veren iyi cins ördeklere rastlanmıştır. Ortalama olarak, dişi ördek yılda 200 yumurta yumurtlar. Dişisi yumurtaların üzerine yatmadığından ördek yumurtalarından çoklukla, tavuk ve hindi altında civciv çıkarılır. 25-27 günde yumurtalardan sevimli yavrular çıkar. Ördek yavruları yumurtadan çıkar çıkmaz kolaylıkla yüzebilir . Biraz büyüyünce bunlara «palaz» denir. Ördek ne bulursa yer; bu bakımdan, beslenmesi kolaydır. Yalnız, yumurtası da, eti de ağır kokar; onun için pek makbul değildir. Ördek kesildikten sonra yolunması çok zordur. Tüylerinden kuş tüyü yastıklar, karaciğerinden de ezme yapılır .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Satış Temsilcisi