Kazlarda Yumurta Verimi-Kalite Özellikleri-Kuluçka Özellikleri (6)

Yumurta Genişliği

Türk yerli kazlarında yumurta genişliği ortalaması ilk yıl yaklaşık 5,58 mm olarak en düşük düzeyde iken, bundan sonra artarak yaklaşık 5,79 mm’ye ulaşmaktadır. Beden rengine göre ise gri renkli olanların en yüksek ortalamaya sahip olduğu ve Türk yerli kazlarındaki yumurta genişliği ortalamasının genel olarak 5,70 mm olduğu bildirilmiştir.

Kabuk Kalınlığı

Türk yerli kazlarında yumurta kabuk kalınlığı 0,52 mm olarak bildirilmiştir.

YUMURTA ÖZGÜL AĞIRLIĞI

Kanatlı hayvanların genel olarak düşük özgül ağırlığa sahip yumurtalarının kuluçkasında erken dönem embriyo ölümlerinin arttığı bildirilmektedir.

YUMURTA ŞEKİL İNDEKSİ

White Italian X Cuban melez kazlarda yumurta şekil indeksi (%), yumurtlama periyodunun dönemleri arasında önemli bir farklılık olmadığı ve genel olarak ortalamasının ise 68,5 düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Türk yerli kazlarında yumurta şekil indeksi (%) ortalaması ilk yıl yaklaşık 66,27 olarak en yüksek düzeyde iken, bu değer 4 yaşına kadar düşmekte ve daha sonra tekrar artmaktadır. Kazlarda beden rengine göre ise kahve renkli olanlar en yüksek ortalamaya sahip olduğu ve genel olarak ise ortalaması 65,78 olarak saptanmıştır. Kars ili yerli kazlarında yumurta şekil indeksi genel ortalaması %68,2 olarak belirlenmiş ve yaşla birlikte düzeyinde önemli bir değişiklik meydana gelmediği bildirilmiştir.

HAUGH BİRİMİ

Kars ili yerli kazlarında yumurtalarında Haugh birimi ortalaması 58,9 olarak bildirilmiştir.

KAZLARDA KULUÇKA ÖZELLİKLERİ

FERTİLİTE

Kaz yumurtalarında fertiliteyi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden birisi de damızlık sürüdeki erkek: dişi kaz oranıdır. Sorunsuz bir fertilite açısından erkek dişi oranı için en iyi değer 1:3-4 kaz şeklinde olanıdır. Kuluçkalık yumurtalar kirlenme, kırılma, çatlama gibi embriyo gelişimini olumsuz etkileyebilecek durumlar nedeniyle günde 3-5 kez toplanmalıdır. Bunun dışında başarılı bir kuluçka için toplanan yumurtalar 12-15˚C sıcaklık ve %70-80 rutubet bulunan ortamlarda depolanmalıdır. Polonya’daki yerli ırkların yumurtalarında fertilite oranı %61-72 arasında iken yerli ırklardan geliştirilmiş olan çeşitli genotipteki kazlarda yumurta fertilite oranı ortalamaları %85-90’a ulaşmıştır.4,16 Fertilite oranı beyaz Roman kazlarında%84,1 ve beyaz Koluda kazlarında ise %84-92 düzeyinde belirlenmiştir. Kars ilindeki Türk yerli kazları yumurtalarında döllülük oranı ortalaması genel olarak %76,10 düzeyinde olmakla birlikte yaşla birlikte fertilite oranının önemli düzeyde azaldığı, 1 yaşlı anaçlarda %79,15 değeriyle en yüksek, 4 yaşından büyük kazlarda %68,25 ile en düşük düzeye indiği, anaç tüy renginin fertilite üzerine etkili olmadığı ve yumurta ağırlığının 160 gr’dan fazla olanlarda ise önemli düzeyde yüksek olduğu bildirilmektedir. Kaz yumurtalarında fertilite oranının tekrarlama derecesi ise 0,20 olarak belirlenmiştir.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.