Kuluçka Havalandırmasında Önemli Noktalar (10)

Kuluçka Havalandırmasında Önemli Noktalar

Kuluçka Odalarına İlişkin Talimatlar

Hava pozitif basınç alanından negatif basınç alanına doğru ilerlediğinden, kuluçkadaki temiz alanlarda pozitif basınç, kirli alanlarda ise negatif basınç söz konusu olmalıdır.

 • Odadaki yumurtaların sayısına göre, küçük bir miktarda temiz hava sağlanmalıdır.
 • Birçok yumurta bekletme odasında temiz hava tedariki söz konusu değildir ve hava değişimi yalnızca kapıların açılıp kapanmasıyla gerçekleşmektedir.
 • Yumurta odasındaki sıcaklıklar 18°C (64°F) düzeyinde tutulduğundan, özellikle yaz aylarında temiz havanın girişi bu sıcaklığın korunmasını hayli güçleştirebilir.
 • Yani, birçok yumurta deposunda yalnızca yumurta odasındaki klimalar kullanılmaktadır.
 • Bu üniteler odadaki havanın yeniden dolaşımını sağlar, böylece basıncın sabitliğinin korunması daha kolay olur.
 • Yumurta bekletme odalarının yalıtımının iyi bir şekilde yapılmasının gerekliliği, ortadadır.
 • Odada stratejik noktalara yerleştirilmiş olan iç dolaşım fanları, sıcaklığın oda içinde dağıtılmasına yardımcıdır.
 • Böylece saklama süreci boyunca, odada yumurta sıcaklığı bakımından iyi bir tek biçimlilik sağlanmış olur.
 • Fanlardan çıkan hava, yumurtalara doğrudan ulaşmamalıdır.

İnkübatör Odası

İnkübatör odasının hava hacim gereksinimleri hesaplanırken, aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

 • Makinelerin tekli ya da çoklu basım olması
 • Tekli basımsa, makinenin damperlerinin kaçının açılacağı ve farklı yumurta yaşları için ne kadar açılacağı.
 • İnkübatör damperlerinin belirli bir yüzdesinin kapalı veya kısmen açık olduğu durumlarda hava gereksinimi daha az olacağından, bu faktörler gerçek hava hacmi gereksinimini de etkileyebilir.

Civciv Bekletme Odası

Temel Noktalar:

 • Civciv bekletme odasında iki havalandırma sisteminin olduğu düşünülebilir.
 • İlk sistem odaya hava girişini sağlarken, ikinci sistem havayı dağıtır.
 • Civcivler sepetlerde veya kutularda olduğundan, sıralar/kasa kümeleri/kasalar arasındaki hava dağılımı ve hareketi kritik öneme sahiptir.
 • Oda sıcaklığına dikkat gösterilmesi de önemlidir, ancak kasaların içindeki hayvanların davranışının ve konfor düzeyinin gözlemlenmesinin önemi daha da büyüktür.
 • Bu gözlemler sırasında, üst orta ve alt kasalardaki/kutulardaki civcivlerin konfor düzeyini gözlemlediğinize emin olun.
 • Kasalar/kutular arasında hava hareketi sağlamak için civciv bekletme odası içinde dolaşım fanları sıklıkla kullanılmaktadır.
 • Kasaların/kutuların havalandırmasını sağlamaya yardımcı unsur, kasalar/kutular arasındaki bu hava hareketidir.
 • Kasalar/kutular arasında hava hareketi yaratılmaya çalışılırken, civcivleri strese sokacağından fanların ilettiği havanın kasalara/kutulara doğrudan ulaşmaması önemlidir.
 • Kuluçka Makinesi

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.