Kuluçka Havalandırmasında Önemli Noktalar (11) Yorum Yap

Kuluçka Havalandırmasında Önemli Noktalar

Hava Gereksinimlerinin Ölçülmesi

Kuluçka Makinesi

Hava Hacmi Birimleri

En yaygın kullanılan iki hava hacmi birimi, şunlardır:

 • saat başına metreküp-m3/sa (metrik)
 • dakika başına fit küp-cfm (İngiliz ölçü birimi)
 • 1 m3/sa = 0,59 cfm.
 • 1 cfm = 1,7 m³/sa.

Hava Gereksinimleri Neden Bilinmelidir?

Bir kuluçkanın tasarlanmasında ya da yenilenmesinde, her odanın hava gereksinimlerinin toplamının bilinmesi önemlidir. Böylece, yalnızca gereken hava işleme ünitesi kapasitesi değil, havanın koşullandırılması için ne kadar ısıtma, soğutma ve nemlendirme gerekeceği de belirlenebilir.

Hesaplama Kriterleri

Bir odadaki hava gereksinimlerine ilişkin hesaplamalar, aşağıdaki kriterlerden biri ya da birkaçına dayandırılabilir:

 • İnkübatör üreticisinin spesifikasyonları.
 • Odadaki toplam yumurta sayısı
 • Odadaki toplam civciv sayısı
 • Kullanılan havalandırma ünitesi tipi (klimalı veya soğutucu petekli)
 • Odada kullanılan basınç kontrolü biçimi

Not: Aşağıdaki hesaplamalar yalnızca çeşitli odalarda gereken hava hacminin hesaplanmasına yönelik rehber niteliğindedir.

İnkübatör Üreticisinin Spesifikasyonları

 • İnkübatör üreticisi, odadaki her bir inkübatör / çıkım makinesi için tedarik edilmesi gereken hava hacmine yönelik tavsiyelerin sunulduğu çeşitli spesifikasyonlar sağlayabilmelidir.
 • Örneğin: İnkübatör başına 400 m³/sa (236 cfm).
 • Bu hava hacminin, söz konusu inkübatör modelindeki yumurta sayısına göre değişebileceğini unutmayın.
 • Hesaplama:
 • Gereken hava hacmi=inkübatör başına hava hacmi x odadaki inkübatör sayısı.
 • Tekli basım inkübatörlerin gereksinimleri söz konusuysa, gerçek “maksimum talep senaryosunun” belirlenmesi ile daha gerçekçi bir tahmin yapılabilir.
 • Ardından, hangi inkübatörün hangi inkübasyon evresinde olduğu ve damper açıklığı tahmin edilerek gereken hava hacmine ilişkin daha doğru / gerçekçi tahminlere ulaşılır.
 • Örneğin:
 • Yukarıda belirtilen tipte 12 inkübatör bulunuyorsa;
 • Gereken maksimum hava hacmi = 400 m³/sa x 12 inkübatör = 4800 m³/sa veya
 • Gereken maksimum hava hacmi = 236 cfm x 12 inkübatör = 2832 cfm.

Odadaki Toplam Yumurta Sayısı

 • Böyle bir spesifikasyona ilişkin örnek, aşağıdaki gibidir:
 • 1000 yumurta başına 13,6 m³/sa (1000 yumurta başına 8 cfm).
 • Hesaplama:
 • Gereken hava hacmi = (odadaki maksimum yumurta sayısı) x (hava hacmi / 1000 yumurta) ÷ 1000.
 • Örneğin:
 • İnkübatör başına 30.200 yumurta bulunan 8 inkübatör varsa;
 • Gereken hava hacmi = (8 x 30.200) x (13,6 m³/ sa/ 1000 yumurta) ÷ 1000 = 3286 m³/saat veya
 • Gereken hava hacmi = (8 x 30.200) x (8 cfm/1000 yumurta) ÷ 1000 = 1933 cfm.
 • Kuluçka Makinesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Satış Temsilcisi