Kuluçka Havalandırmasında Önemli Noktalar (8)

1500-yumurta-kapasiteli-kuluçka-makinesi

Kuluçka Havalandırmasında Önemli Noktalar

Basınç Kontrol Cihazları

Odalarda basınç kontrolü yapılacaksa, özellikle kuluçkalarda kullanım amacıyla tasarlanmış olan bir basınç kontrol cihazı kullanılması tavsiye edilmektedir. İnkübatör şirketleri kuluçka basınç kontrol cihazlarının gereksinimlerine hakimdir ve ürünleri de buna göre, gereken üniform koşulları sağlamaya daha uygundur. Daha ucuz ve özel kullanım için tasarlanmamış olan basınç kontrol cihazları ile bir kuluçkada gereken üniform düşük basınç sağlanamaz. Bu cihazlar genellikle dalgalanan basınçlara ve oda basıncı yüksek ve alçak düzeylerde dalgalandıkça, üniform olmayan bir havalandırmaya yol açar. Basınç kontrol cihazlarının kalibrasyonu, en az 2-3 haftada bir olmak üzere yapılmalıdır. Yapılması gereken ilk test, basınç sensöründen pozitif ve negatif tüpün çıkarılmasıdır. Bu işlem tamamlandığında basınçölçerde basınç farkı görülmemeli ve okunan değer sıfır olmalıdır. Kuluçka makinesi

İnkübatör Egzozunda Muhtemel Sorunlar

Bir inkübatörün egzoz tarafı basınç açısından, inkübatör üreticileri tarafından belirtildiği gibi kontrol edilmelidir. Böyle bir spesifikasyon mevcut değilse, egzozun 0 Pa (0 “WC) değerinde kontrol edilmeye çalışılması, güvenli olacaktır. Başka bir deyişle, egzoz plenumdaki basınç, ortam basıncı ile aynı olmalıdır. Egzoz tarafındaki basınç ortam basıncına görece aşırı pozitif değerlerde ise, inkübatördeki egzoz salınımı baskılanabilir ve makine boyunca hava akışı azalabilir. Kuluçka makinesi Bu durum inkübatör operasyonu için sorunlara yol açabilir ve makinede sıcak noktalar oluşabilir. Bu durum sonucunda ayrıca normalin üstünde sıcaklık, nem ve CO2 düzeyleri söz konusu olabilir. Civciv kalitesi etkilenebilir. İnkübatörün egzoz tarafının basıncı ortam basıncına görece aşırı negatif değerlere ulaşırsa, bu durum sonucunda makineden hava çekilmesi yaşanabilir. Bu durum sıcaklık kontrolüne ilişkin sorunlar ile normalin altında nem ve CO2 düzeylerine yol açabilir. Ayrıca, makinedeki hava dağıtımı sekteye uğrar ve inkübatörün içinde ölü noktalar oluşur. Nihayetinde, civciv kalitesi etkilenebilir.

Basınç Kontrollü Egzoz Plenumun Avantajları

Basınç kontrollü egzoz plenumun amacı, plenumda sabit basıncın korunması ve makine çıkışı değiştiğinde ona göre tepki verilmesi ile pozitif veya negatif basınç oluşmasının engellenmesidir. Basınç kontrollü egzoz plenumu, inkübatörün salınımını yapması gerektiği gibi yapmasına, havalandırmanın ise tasarımına uygun bir biçimde sağlanmasına olanak tanır. Egzoz plenumu, izleme ve dengeleme gerektiren alışılmış tipteki egzoz kanallarını ortadan kaldırır. Çıkım makinalarında, egzoz plenumu kullanılması (toz odası) ile egzoz kanallarında temizlik ihtiyacı neredeyse söz konusu olmaz. Ayrıca, bina dışına egzoz yoluyla salınan tüy miktarı da azaltılmış olur. Çıkım makinesi egzoz plenumundaki negatif basıncın (uygun oranlarda) arttırılması, yumurtaların çatlama sürecinden sonra çıkım makinesindaki hava akımını arttırmanın başka bir yoludur. Ancak, negatif basınç aşırı artmışsa ölü/sıcak noktalar ortaya çıkacak ve civciv kalitesi etkilenecektir. Civciv kalitesi dikkatli bir şekilde izlenmeli ve analiz edilmeli, negatif basıncın kabul edilebilir değerlerde kaldığından emin olunmalıdır.

Egzoz Basınç Kontrolü-İnkübatörler

İnkübatörlerin üst kısmında egzoz plenumu oluşturulmuşsa, basınç değişken hızlı fan ve uygun bir basınç kontrol cihazının kullanılması ile kontrol edilebilir. Bu durumda, odadaki ve plenumdaki basınç ayrı ayrı kontrol edilmelidir. Kuluçka makinesi

 

 

 

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.