Kuluçka Koşulları

büyük-kuluçka-makinesi

KULUÇKA KOŞULLARI

Yumurta içerisindeki canlının gelişimi için mutlak gerekli olan kuluçka performansı, civciv kalitesi ve çıkım süresini etkileyen en önemli etkenler uygun sıcaklık, nem, çevirme ve gaz değişimidir(oksijen ve karbondioksit. Belirtilen bu fiziki gerekliliklerden herhangi birinde olan eksiklik veya değişim, canlının gelişimini olumsuz ve durdurucu yönde etki etmektedir. Canlı gelişiminin sağlığı ve sürekliliği açısından sıcaklık, nem oranı, hava değişimi, çevirme gibi etkenler belirli aralıklarda tutulmalı ve periyodik olarak güncellenmelidir. Kuluçka ortamı sıcaklığının uygunluğu, sadece embriyonik gelişim için gerekli değil aynı zamanda yumurtanın kırılıp canlının çıkışından itibaren canlı gelişimi ve sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Sıcaklık düzeyi embriyonik gelişim dönemindeki ısı üretimi göz önüne alınılarak düzenlenmelidir.

Kuluçka dönemi boyunca yüksek sıcaklık, embriyonun gelişimini, kuluçka süresini, civciv verim ve kalitesini olumsuz yönde etkilemekte, ölümlerin meydana gelmesine sebebiyet vermektedir. Bu sebepten dolayı ortam sıcaklığı uygun değerlerde tutulmalı, artışı engellenmelidir Yumurtanın bulunduğu ortamın nem düzeyi de canlının gelişimini ve çıkış süresini etkileyen bir faktördür. Yumurta kabuğu boşluklu bir yapıya sahip olduğu için ortamdaki nem oranı yumurta içindeki canlının ve plazmanın durumunu etkilemekte olup, bu sebepten dolayı nem oranı, yumurta kabuğunun su buharı geçirme durumuna bağlı olarak
ayarlanmalıdır. Kuluçka süresi boyunca, yumurtanın, belirli periyotlarla çevrilerek canlının, kabuğun içindeki zar katmanına yapışması önlenmelidir. Yumurtayı çevirme faaliyeti sadece embriyonun kabuk zarına yapışmaması için gerekli bir işlem değildir.

Kuluçka süreci boyunca yetersiz çevirme civciv çıkış zamanının gecikmesine, kalitenin düşmesine ve civciv üzerinde anormalliklere sebep olmaktadır. Oluşabilecek bu olumsuz sonuçları göz önüne alarak yumurtaların kuluçka dönemi boyunca çevrilmesi ve hareket ettirilmesi gerekir. Canlı yumurta içerisinde çoğalması ve gelişmesi için oksijene ihtiyaç duyar ve gerekli oksijeni dış ortamdan sağlar. Dolayısıyla ortamın oksijen düzeyi canlının gelişimi için çok önemlidir. Kuluçka ortamının oksijen düzeyi sürekli denetlenmeli ve hava değişimi
sağlanarak oksijen varlığı ve düzeyi düzenlenmelidir. Kuluçka Koşulları

Kuluçka Dönemi Embriyo Gelişimi

Yumurta içerisindeki embriyonun, kuluçka dönemi boyunca gelişimi iki ana aşamadan oluşur. Bunlardan ilki uzun bir süreci kapsayan ön gelişme dönemi ve diğeri de embriyonun gelişip çıkışa hazırlandığı çıkım dönemidir. Ön gelişme döneminde embriyonun dokuları, organları oluşmaya başlar ve çıkış için uygun bir form alır. Çıkış döneminde ise yumurta kabuğunu kırarak çıkmak için gelişme gösterir. Embriyonun gelişim dönemlerini daha iyi anlamak açısından kuluçka süresi ortalama yirmi bir gün olan tavuk yumurtasının gelişimini inceleyelim ve ayrıntılandıralım . Kuluçka Koşulları

• 1-3.Gün : Kuluçka sürecinin birinci ve ikinci gününde, embriyo etrafında halka şeklinde, gelişimi boyunca gerekli besinlerin bulunduğu vitellus zarı ve besin kanalı oluşur. Üçüncü gün oluşan vitellus zarı yumurta sarısının yüzeyine dağılır ve beyin, kafa ve vücut ayırt edilebilir durumdadır. Kalp ve dolaşım sistemi oluşur. Kalp atışı ve kan dolaşımı başlamıştır.

4- Gün Embriyo etrafındaki amniyon boşluğu gelişir ve Amniyon sıvısı ile dolar.
Amniyon sıvısı embriyoyu dış etkilerden korur ve hareket kolaylığı sağlar.

5. gün Embriyonun görme organı ve ayak parmakları belirginleşmeye başlar. Baş ve
kuyruk (alt ve üst uzuvları) kısmı birbirine yakınlaşır.
• 6. Gün: Belirginleşen alt ve üst uzuvlar büyük oranda büyüme gösterir ve alt-üst
uzuvlara ait parmaklar birbirinden ayrılır. Vitellus zarı, yumurta zarının büyük bir kısmını
çevrelemiş durumdadır.
• 7. Gün: Gelişimine devam eden beyin, üst uzuvda kendisi için oluşan bölgeye çekilir
ve gelişimine orda devam eder. Embriyonun gelişim hızına göre beynin gelişim hızı biraz
daha yavaştır. Embriyonun kafa kısmı ile ilerde vücudunu oluşturacak olan kısım
ayrılmaya ve boyun incelerek, kafa ve vücudun belirginleşmesini sağlar. İleride gagasını
meydana getirecek yapı oluşumuna başlamıştır.
• 8. Gün: Vitellus zarı yumurta sarısının tamamını kaplar. Gagasının alt ve üst kısmı
belirginleşerek ayrılmaya başlar. Görme organındaki gelişim ileri düzeye ulaşmıştır ve
renk pigmentleri gözde renginin oluşmasını sağlamıştır. İşitme organı yavaştan gelişmeye
başlamıştır. İşitme kanalının dışa doğru açıldığı görülür.
• 9. Gün: Tırnaklar, tüyler oluşmaya ve belirginleşmeye başlar. Yumurta sarısında
damarlaşma artmış durumdadır.
• 10. Gün: Göz olgunlaşmaya başlamış ve göz kapağı iyice büyümüştür. Alt ve üst
uzuvlar uzamaya başlar. Alt uzuvları tüy yapıları kaplamıştır. Burun deliği oluşur.
11. Gün: Embriyo yavaş yavaş civciv görüntüsüne sahip olmaya başlar. Göz kapakları
ve aralarındaki açıklık iyice belirginleşir. Vitellus küçülmeye başlarken bağlantılı olarak
embriyoda da büyüme meydana gelmiştir.
• 12-13-14. Günler: Tüy yapıları , göz kapakları gelişmiştir ve tırnaklar , bacaklardaki
pullar belirgin durumdadır. Tüyler tüm vücudu kaplar ve büyüme hızlanmıştır.
• 15-16. Günler: Embriyo iyice civciv formunu almaya başlar. Tüylerin gelişimi ve
vitellus sızısının azalması hızlanmıştır. Kafa kısmı yumurta kabuğunu kırma konumu
almaya başlar.
• 17. Gün: Yumurta sıvısındaki beyaz kısım tamamen yok olur ve boşaltım sistemi
gelişerek ürat ( boşaltım atığı ) üretimi yapmaya başlar.
• 18. Gün: Embriyo ön gelişim döneminden çıkım dönemine geçmiştir. Amniyon sıvısı
büyük oranda azalır ve vitellus karın içine çekilmeye başlanır.
• 19. Gün: Amniyon sıvısı iyice yok olmaya başlar. Olgunlaşan embriyo yumurta kabuğunu delme hazırlıklarını yapacağı döneme girer. Gaga kabuğun iç zarına baskı uygulamaya aşlar durumdadır.
• 20. Gün: Vitellus vücuda çekilir ve göbek aralığı kapanır. Embriyo tamamen civciv
formunu almıştır. Yumurta kabuğu gaga tarafından delinir ve civciv bu delik aracılığıyla dış ortamdan nefes almaya başlar.
• 21. Gün: Civciv yumurta kabuğunu kırarak dışarı çıkar. Yeni yaşamına artık
başlamıştır ve adapte olmaya çalışır. Kuluçka Koşulları

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.