Kuluçka Makinası ‘nın Sınıflandırılması

hedef-kuluçka-makinesi
hedef-kuluçka-makinesi

Kuluçka makine ’ları yapılışlarına, sıcak havanın dolaşım şekillerine, çalışma şekillerine

Göre üç grup altında inceleyebiliriz

. Yapılışlarına Göre Kuluçka Makinası

.Masa Tipi Kuluçka Makinası

Bu tarzda olan makinalar küçük bir kapasiteye sahip olur. Daha çokta sıcak su dolaşımlı yapılması için kullanılır.  Bu tarz makinalar % 65’ten yukarı fayda sağlamaz.

.Dolap Tipi Kuluçka Makinası

Bu tarz makinalar kapasite olarak büyüktür. Genelde 5.000 – 20.000 yumurta kapasiteleri bulunur.

.Oda Tipi Kuluçka Makinası

Bu tip kuluçka makinalar belirli sabit odalar halinde yapılır ve yumurta kapasiteleri 50.000’ in üzerinde olur. Tek parti şekillinde çalışır.

.Sıcak Havanın Dolaşım Şekillerine Göre

Bu tarz makinalar da ısınan hava bir mekanizma sayesinde makinanın içerisinde dolaşım yapar. Bu tarz makinalara sıcak hava dolaşımlı (Forect – Draft) makinalar denilmektedir. Çoğunlukla iki tiptir:

1:Dolap Pervaneli

2:Kanat pervaneli

.Çalışma Prensiplerine Göre

Isıtıcı düzenekleri otomatiklik konumuna göre adlandırılır.

Eter -kapsüllü, gaz elektrot tüplü veya cıva tüp regülatörlüler.

Kontak termometreli (set kontrol sistem) le çalışanlar.

Elektrikle çalışan her iki otomatik olan düzençalışmalarını içerisinde olanlar.

Makinası İle Kuluçkanın Zararının Nedeni

Makine ayarlarında oluşan anlaşılması zor olan arızalar çıktığında ve makina ile kuluçkada uzunca bir süre sürensorunlar çıkması makina içinde bulunan yumurtaların topluolarak ziyan olmasına sebep olabilir.  Bu zayiat işletmeye çok büyük şekilde zarara uğratabilir. Örnek; kuluçka makinası ‘nın göstergesi sıcaklıkseviyesini normalgöstermesine rağmen makina içerisinde ki sıcaklık gerçekte farklı bir sıcaklıkta olabilir.

NOT: İnsanlar akıl ve zekâsısayesinde bilim için gereken zekâya sahipolsalar da çoğu insan şuan da bile bazen hafife aldığı tavuk yumurtlama ve koruma mucizesinin gerçekleştirdiği nem ve sıcaklık durumunu tam olarak   %100 olarak makinalarla taklit edememiştir. Geçmiş ve günümüz arasında ki tek fark sadece uygulama yöntemleri arasında ki farktır.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.