Kuluçka Makineleri Nasıl Ayarlanır?

hedef-kuluçka-kontrol-paneli

Kuluçka Makineleri Nasıl Ayarlanır 

Kuluçka Makineleri Nasıl Ayarlanır ;  kullanımında ısı, nem, çevrilme, havalandırmanın kuluçkalık döllü bir yumurtanın canlı varlık haline dönüşümünde önemli bir etkisi vardır.

Kuluçka makinesi ile yapılacak üretimlerde en etkili faktör şüphesiz ısıdır. Kuluçka makinesinin ısıtılma sistemi ne olursa olsun değişmeyen ve uyulması gereken tek esas, ortalama ısının düzenli olarak yumurtadaki embriyoya iletilmesidir. İletilecek ortalama ısı tavuk yumurtası için 37,7ºC’dir. Normalin üstündeki yüksek ısı 42ºC, normalin altındaki ısı 35ºC olarak kabul edilir. Bu durumlarda uzun süre kalan yumurtalarda embriyo ölümleri fazla olur.

Kuluçka Makineleri Nasıl Ayarlanır1

En nazik devresi embriyonun en genç ve körpe devreleridir. Bu devredeki yüksek ısı çok tehlikelidir.

Kuluçka oluşumunda sıcaklık da bir diğer etkeni oluşturur. Sıcaklığın üretime etkisi ise yumurta büyüklüğü, kabuk kalitesi, genetik faktörler, kuluçkaya konan yumurtaların yaşı, depolanma süresi, gelişim dönemlerindeki havanın nemi faktörlerine bağlıdır.

Embriyonik gelişme ise her biri farklı bir sıcaklığa ihtiyaç duyan 3 safhaya ayrılabilir. Bu safhaları; yumurta yumurtlamadan önceki sıcaklık, gelişim dönemindeki sıcaklık, çıkış dönemindeki sıcaklık oluşturur.

Doğal kuluçkada kanatlı altındaki yumurtada nem olayı yaratıcı tarafından düzenlenir, ancak makinelerdeki ortamın çok farklı olması nem düzenlemesini gerekli kılmaktadır. Yumurtada ki suyun fazla buharlaşması civcivin normalden küçük olmasına; yeterli bir hızda buharlaşmadığında da civcivin normalden büyük olmasına neden olur. Her iki durumda da embriyo zarar görür.

Kuluçka Makineleri Nasıl Ayarlanır2

Kuluçka makinelerinde sıcak hava bir akım yaptığından yumurta yüzeylerini yalayarak geçerken yumurta bünyesindeki suyu buharlaştırarak emer ve yumurtaların kurumasına yol açar. Dokularda azalmış olan su embriyonun ölümüne neden olur. Kuluçka makinelerinde yumurta bünyesindeki suyun buharlaşmasına meydan vermemek için makine içindeki ısınmış kuru havanın su ile nemini yükseltilip homojen halde dağılmasını sağlamak gerekir. Tavuklar için gelişim bölümünde % 50-55 bağıl nemin olması istenir. Çıkış devresinde bu nem % 65-70 bağıl nem seviyesine çıkarılmış olması gerekir.

Yumurtaların çevrilmesi ise en temel prensiplerden birisidir. Çevirmenin ile kuluçka üzerine birtakım olumlu etkiler gözlenir. Çevirmek suretiyle yumurta yüzeyindeki ısı farkı giderilir. Embriyonun ilk gelişme döneminde ruşeym torbasının (disk) daha sonralarında embriyonik zarların kabuk zarlarına veya bu zarların birbirlerine yapışmaları önlenir. Döllü yumurtaların yaklaşık %25’inde kuluçkaya konulduklarında ruşeym ekseni yanlış durumda bulunmaktadır. Bu hatalar çevrilme ile düzeltilir. Yumurtada oluşan civciv, kuluçkanın 12-13’üncü gününe kadar yumurtanın büyük çapına dik olarak bulunur. Bundan sonraki gelişmede büyük çapına paralel bir doğrultu alır, kafası hava boşluğu tarafına döner. Aksi halde ölümüne neden olur. Bu olay çevrilme ile sağlanır.

Kuluçkanın ve kuluçka makinelerinin temel prensiplerinden biride havalandırmadır. Bütün canlılar gibi kuluçkaya konulmuş ve yumurta içinde gelişmekte olan embriyonunda taze havaya ihtiyacı vardır. Kuluçka makinelerinin havalandırılması, embriyonun gelişmesine lüzumlu havadaki oksijen ile beraber, embriyonun solunumu sonucu oluşan karbondioksitin zararlı duruma gelmemesi için gereklidir. Solunum bir gaz değişimidir, yumurta kabuğundaki gözenekler ile bu gaz değişimini yumurtadaki hava boşluğu ve allantois yapar. Havalandırmada güvence sınırı 1000 kısım havada 3 kısım karbondioksittir.

Bazı çiftlik hayvanlarının kuluçka süreleri ile ısı ve nem ihtiyaçları bir türün ırkları arasında kuluçka sürelerinde farklılıklar gözlenebilir.

 

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.