Kuluçka Makinesi A’dan Z’ye

1500-yumurta-kapasiteli-kuluçka-makinesi

Kuluçka Makinesi A’dan Z’ye

Fumigasyona İlişkin Bazı Kurallar

• Uygulayıcı güvenliği için yerel yönetmelikleri dikkate alın.

• Her bir m3 fumigasyon odası hacmi için 43 ml formalin (%37.5) ve 21 g (0.7 oz) potasyum

permanganat veya 10 g (0.4 oz) paraformaldehit prill kullanın.

• Sıcaklığın ≥24°C (75.2°F) ve nemin ≥60% RH olduğundan emin olun.

• Odanın çok iyi izole edildiğinden ve gaz oluştuktan sonra en az 20 dakika boyunca

sirküle edildiğinden emin olun.

• Yumurtaların plastik viyollere iyi bir şekilde yerleştirildiğinden ve fumigasyon gazının

aralara nüfuz edebileceğininden emin olun.

• Fumigasyon süresince bir sirkülasyon fanı çalıştırarak gazın tüm yumurtalara nüfuz

ettiğinden emin olun.

Yukarıda sayılan koşullardan herhangi biri yerine gelmezse fumigasyonun etkinliği

azalacaktır.Kuluçka Makinesi

Yumurta Toplamaya İlişkin Bazı Kurallar

• Başlamadan ellerinizi yıkayınız.

• Günde en az 3 kez yumurta toplayınız. Ne kadar sık toplanırsa kuluçka randımanı o kadar

iyi olur.

• Kirli kırık veya yer yumurtalarına dokunmadan önce temiz folluk yumurtalarını toplayınız.

• Kirli folluk yumurtaları, kırık yumurtalar ve yer yumurtalarını ayrı toplayınız.

• Daha sonra kolay toplayabilmek için yer yumurtalarını folluklara koymayınız, aksi taktirde

follukları kontamine edersiniz.

• Folluklardaki tüm kirli ve gübre bulaşık materyali altlığa dökünüz.

• Folluk materyaline düzenli olarak ilave yapınız. Plastik pad kullanılıyorsa düzenli olarak

temizleyip dezenfekte ediniz.Kuluçka Makinesi

• Kuluçkaya yollanan temiz folluk yumurtalarını açık bir şekilde belirtiniz.

• Şayet kirli yumurtalar ve yer yumurtaları kuluçkaya yollanacaksa açıkça belirtilmeli ve

diğerlerinden ayrı olarak yollanmalıdır. Böylece kuluçka bu yumurtaları alt rafl arda veya

ayrı bir makinede basabilecektir. Bu şekilde patlayan yumurtalar altta kalanları kontamine

etmeyecektir.Kuluçka Makinesi

• Toplanan yumurtaları 4 saat içerisinde 24°C (75.2°F)’nin altına soğutunuz ve optimum

depo sıcaklığına ulaşana kadar soğutmaya devam ediniz.

Kuluçka Makinesi A’dan Z’ye

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.