Kuluçka Makinesi Çıkım Sorunları

Kuluçka Makinesi Çıkım Sorunları

Kuluçka randımanının beklenenden az olduğu ve çıkan civcivlerin kalitesiz olduğu durumlarda buna sebep olan unsurların belirlenmesi gerekir. Bunu belirlemek amacıyla ise içinden civciv çıkmayan yumurtalardan örnekler alınarak kırılıp incelenir. Bunun sonucunda ölümlerin hangi zamanda gerçekleştiği belirlenir. Genel olarak bu sorunların nedenleri 3 grupta toplanır.

Kuluçka Makinesi Çıkım Sorunları Ana Sebepler

kuluçka makinesi cıkım sorunları

1-Bunlar damızlıkla ilgili olanlar.( YUMURTA DÖL ORANI. )
2-Yumurtaların toplanıp saklanması sırasında oluşan sorunlar.(YUMURTA TOPLANIRKEN FARK EDİLEMEYEN GELİŞİM VEYA EMBİRYO ÖLÜMÜ. )
3-Kuluçka sırasında oluşan sorunlar olarak sınıflandırılır.(KULUÇKA MAKİNESİNDE İKEN OLUSAN NEM VEYA ISI SORUNLARI.)

Kuluçka Makinesi Çıkım Sorunları Gün Gün Açıklamaları

İlk 24 saat ile 7 gün Arası ölümler : Kuluçkanın ilk 24 saatinde oluşan ölümler dölsüzdür. Bu tür yumurtalarda kanlı halka gelişmiştir, beyaz beneklidir ve göz oluşmamıştır.Buna Göre Bu yumurtalar Dölsüzdür.

7 ile 13 gün arası ölümler : Kuluçkanın 7. gününden önce oluşan ölümlerde ise siyah göz oluşmuştur fakat  embriyolar yumurta kabuğunu doldurmamıştır. Ayrıca tüy de çıkmamıştır. Eğer tüylenme gerçekleştiyse bu tür ölümler yumurtanın embiryosunun zayıf ve hastalıklı olduğunu gösterir.bir diger etkende kuluçka sırasında uzun süreli elektirik kesintisi meydana gelmiş ve yumurtalar sogumuştur.

13 ile 20 gün arası ölümler : 13. günden  16. güne kadar geçen süre zarfı içerisinde gerçekleşmiştir.Embriyo yumurta kabuğunu doldurmuş ve sarı kese civcivin dışında ise ölüm 16-18. gün arasında gerçekleşmiştir. 18-20. gün arasında gerçekleşen ölümlerde ise sarı kesenin yarısı veya daha fazlası kaybolmuştur.

Kuluçka Makinesi Çıkım Sorunları Genel Anlatım

1000 lik kuluçka makineleri
1000 lik kuluçka makineleri

Civciv kabukta yapışıp kaldı ise civciv kabuğu delememiştir yada kabuğu delmiş ise kabuktan çıkmış olsa bile vücudunun bir kısmı kabuğa yapışıktır. Yumurtadan çıkımla ilgili oluşan sorunların nedenlerinin en önemlisi ise dölsüzlüktür. Erkeklerin yaşlı olması, yumurtaların  eski olması, hastalıklar, yanlış ışıklandırma ve yanlış çifleşme sonucu oluşur. Erken embriyonik ölümlere ise yumurtaların toplama ve depolama sırasında dikkatsiz davranılmış olması, vitamin eksikliği, hastalıklar, kuluçka makinesindeki yanlış ayarlanan sıcaklık neden olur. Yetersiz havalandırma, oksijen yetersizliği, çevrilmenin eksik oluşu, hastalık ise geç embriyonik ölümlere sebep olan nedenlerdir. Kabuğa yapışık ölümlerin nedenleri ise yanlış sıcaklık, yetersiz nem, ani sıcaklık artışlarıdır. Makine içi sıcaklığı olması gereken sıcaklık değerinin üzerine çıktıkça çıkımlar erken gerçekleşir. Aksine düşük sıcaklık ise yumurtaların geç çıkmasına neden olur. Makinelerde sıcaklık dağılımının düzensiz oluşu, eski ve yeni  yumurtaların birlikte kuluçka makinesine yerleştirilmesi gibi nedenler de civciv çıkım zamanlarında farklılıklar yaratır. Makine sıcaklığının çok yüksek ve
nem miktarının düşük olması da şekli bozuk, buruşuk ve kabuğa yapışık civcivlerin çıkmasında neden olur. Makine içi nem oranının yüksekliği ise göbek deliği kapanmamış civcivlerin çıkmasına sebep olur.

KIRILAN YUMURTALARIN SINIFLANDIRILMASI

GÖZ OLUŞMAMIŞ: Dölsüz, beyaz benekli, kanlı halka gelişmiş (ilk 24 saat)

SİYAH GÖZ OLUŞMUŞ, EMBRİYOLAR YUMURTA KABUĞUNU DOLDURMAMIŞ: Tüy çıkmamış (13 günden küçük), tüy çıkmış (13 ile 16 gün arası)

EMBRİYO, YUMURTA KABUĞUNU DOLDURMUŞ: Sarı kese civcivin dışında (16-18 gün), sarı kesenin yarısı ve daha fazlası civcivin içinde (18-20 gün arası)

CİVCİV KABUKTA YAPIŞIK: Civciv kabuğu delememiş, kabuğu delmiş ve kurumuş veya kabuktan çıkmış fakat yapışık. Anlatılan gözlem ve yumurta kırma işleminden sonra elde edilen bilgiler değerlendirilir ve kuluçka sonuçlarını kötü olarak etkileyen faktör ya da faktörlerin tahmini yapılmış olur.

ÇIKIM SORUNLARININ MUHTEMEL NEDENLERİ

Çıkımla ilgili sorunların kimi muhtemel nedenleri aşağıda kısa olarak özetlenmiştir.

DÖLSÜZLÜK
150 lik kuluçka makinesi
150 lik kuluçka makinesi

Damızlıkların yanlış çiftleştirilmeleri, erkeklerin yaşlanmış olması, sürüde erkek/dişi oranının yanlış olması, yumurtaların eski olması, damızlık yeminin kalitesiz olması, damızlıkların özellikle erkeklerin şişmanlamış olması, erkeklerde ayak hastalıkları, tüm sürüde enfeksiyöz bir hastalığın bulunması, yanlış yerleşim sıklığı, kümeste yanlış ışıklandırma gibi nedenler.

ERKEN EMBRİYONİK ÖLÜMLER

Yumurtaların toplama ve taşıma sırasında hırpalanmış olmaları, yanlış ilaçlama, damızlık yemlerinde vitamin eksikliği, damızlık sürüde hastalık, kuluçka geliştirme makinesinde yanlış sıcaklık, makinede çevirme ayarının yanlış olması, birinci kritik devrede yapılan gereksiz uygulamalar.

GEÇ EMBRİYONİK ÖLÜMLER

Yanlış kuluçka makinesi sıcaklığı, yetersiz havalandırma ve oksijen yetersizliği, makine çevirmesinin yetersiz oluşu, damızlıkların beslenme yetersizliği, damızlıklarda hastalık, ikinci kritik devrede yapılan yanlış uygulamalar.

KABUĞA YAPIŞIK ÖLÜMLER

Makinede yanlış sıcaklık, nem oranının düşük olması, makinede ani ve kısa süreli sıcaklık artışları.

ERKEN ÇIKIM: Makinede yüksek sıcaklık

GEÇ ÇIKIM: Makinede düşük sıcaklık, çok beklemiş yumurtalar, yaşlı damızlıklar.

CİVCİVLERİN BİRLİKTE ÇIKMAMASI

Makinelerde sıcaklık dağılımının düzensiz oluşu, taze ve eski yumurtaların karıştırılmış casino pa natet olması, küçük ve büyük yumurtaların karıştırılmış olması, genç ve yaşlı damızlık yumurtalarının karışmış olması.

GÖBEKLERİ ŞİŞ VE ŞEKLİ BOZUK CİVCİVLER: Makine sıcaklığı çok yüksek, rutubet düşük, kirli yumurtalar.

BURUŞUK, KISA, SOLGUN, ÜZERİNDE KABUK PARÇASI YAPIŞIK CİVCİVLER: Makine sıcaklığı çok yüksek, nem oranı düşük, çevirme yetersiz.

İRİ, ÜZERLERİNE YUMURTA ARTIKLARI YAPIŞMIŞ, İKİ BACAK ARASI ISLAK VE KİRLİ, GÖBEK DELİĞİ KAPANMAMIŞ CİVCİVLER: Makine sıcaklığı düşük, nem oranı yüksek.

Kuluçka Makineleri için tıklayın

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

4 Comments

 • Berat

  Ben kuluçka makinesi yaptım 20 yumurta koydum sadece 3ü oluşmuştu ve 23. Gün tekrar baktığımda ise yumurtaların sadece 1 inden cikcik sesleri geliyordu ama diğerlerinde ne birses var nede canlanıyordular

 • Muharrem Yeşilyurt

  2 yıldır firmanızın ürettiği 56 yumurtalık makinayı kullanmaktayım. Geçen yıl ve bu yıl 56 yumurtadan 15 adet canlı çıkım alıyorum. Yaklaşık 30 yumurta 18 gün gibi ölmüş görünüyor. Sebep nedir.

  • merhaba yanlısınız olmasın bizim 56 lik die ürettigimiz bir kuluçka makinemiz yok 6 yıl önce sattık biraz sonrasında durdurduk

  • Tayfun

   Arkadaşım benimde aynı sorun var 56 yumurtadan 15 si çıkıyor üç çıkımda aynı 15 tane yumurtalar kendimin yumurta 4 5 günlük ama 16 18 arası ölüyor neden acaba diğer leri sağlıklı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.