Kuluçka Makinesi Kullanım Şekilleri

en-ucuz-kuluçka-makinesi

Yeni Kuluçka Makinası TEK MAKİNE İLE KULUÇKACILIK

Kombine Kuluçka Makineleri-Kullanımları

Kombine Kuluçka Makineleri maliyet avantajları dolayısı ile en çok tercih edilen modellerdir. Bu modellerde embriyonun gelişim ve çıkım dönemleri için makine içinde değişik bölümler ayrılmıştır. Embriyonun gelişim ve çıkım dönemindeki ihtiyaçları tek makine ile karşılanır. Bu modeller gelişim ve çıkım dönemindeki ısı ve nem farklılıkları az olan tavuk, bıldırcın, hindi, keklik bazı sülün ve ördek türleri için daha idealdir. Tüm serilerde (C) kodlu modeller Kombine Kuluçka Makinası modelleridir.

Yumurtalar embriyo gelişimi için ayrılan ve yumurta çevirme işlevine sahip bölüme çıkım kapasitesi dikkate alınarak parçalı olarak yüklenirler. Gelişim dönemini dolduran embriyolar çıkım bölümüne aktarılır ve boşalan gelişim bölümüne yeni yumurtalar yüklenebilir. Bu sayede gelişim ve çıkım işlemleri aynı anda yapılabilmekte, farklı kanatlı türleri aynı anda kuluçka edilebilmekte ve parçalı yükleme sayesinde yumurta bekletme yapılmamaktadır. Unutulmamalıdır ki, kuluçka edilecek yumurtaları 7 günden fazla bekletmek, yumurtanın bayatlamasına sebep olmakta ve olumsuz kuluçka sonuçları yaratmaktadır. Bu nedenle yumurtaların kombine modellere en az 4-5 günlük aralıklarla parçalı olarak yüklenmesi önerilir.

Toplu Gelişim-Toplu Çıkım Modeller-Kullanımları Yeni Kuluçka Makinası

Tüm serilerde (SH) kodlu modeller toplu yumurta yükleme ve toplu çıkım şeklinde kullanılabilen modellerdir. Bu kullanım şeklinde kuluçka gelişim makinesinin tamamı yumurta ile yüklenerek önce gelişim dönemi için kullanılır. Gelişim dönemi sonunda kuluçka gelişim tablaları kuluçka çıkım sepetleri ile yer değiştirilerek aynı makine çıkım makinesi olarak kullanılır. Bu uygulama şekli kuluçka edilecek yumurtaları dışardan temin edenler için daha uygundur ve sadece kuluçka süresi aynı olan yumurtalar toplu gelişim-toplu çıkım şeklinde kuluçka edilebilir. Kendi damızlıklarından yumurta temin edenler tüm kuluçka süresince arkadan gelen yumurtaları biriktirmek zorunda kalırlar. Unutulmamalıdır ki, kuluçka edilecek yumurtaların 7 günden fazla bekletilmesi önerilmez, Bu yumurta kalitesinde ve dolayısıyla çıkış gücü ve civciv kalitesinde düşüşe sebep olur. Kendi yumurtasını kendi üretenler için Kombine Kuluçka Makineleri veya İki Ayrı Makine İle Kuluçkacılık önerilir.

İKİ AYRI MAKİNE İLE KULUÇKACILIK Yeni Kuluçka Makinası

Kuluçka Gelişim-Çıkım Makineleri-Kullanımları

Profesyonel yetiştiriciler bu kullanım şeklini tercih etmektedir. Tüm serilerde; (S) kodlu modeller gelişim dönemi için dizayn edilmiş Kuluçka Gelişim Makineleri, (H) kodlu modeller kuluçka çıkım dönemi için dizayn edilmiş Kuluçka Çıkım Makineleridir. Bu kullanım şeklinde embriyonun gelişim ve çıkım dönemindeki ihtiyaçları tam olarak karşılanabilmektedir. Ayrı bir çıkım makinesi kullanımı temizlik işlemlerini de rahatlatmakta daha hijyenik bir kuluçkacılık imkanı vermektedir. Yumurtalar önce gelişim makinesine yüklenerek gelişim dönemini burada geçirirler. Kuluçka süresinin son 2-3 günü için kuluçka çıkım makinesine aktarılırlar. Bu tür kullanımda embriyonun gelişim ve çıkım dönemi ihtiyaçları tam olarak karşılanır ve mümkün olan en yüksek civciv çıkışı ve civciv kalitesi sağlanır. Kuluçka gelişim ve çıkım makinesi kapasite seçimi kuluçka edilecek kanatlı türünün kuluçka süresi ve yüklenme sıklığı dikkate alınarak yapılmalıdır.

YENİ KULUÇKA MAKİNESİ TASARIMI VE YAPIMI

İnsanların tüketim ihtiyacının artmasından ve üreticiler arası rekabetten dolayı bu sektörde verimlilik çok önemlidir. Sistemden yüksek verim alınabilmesi için gerekli sıcaklık değeri, yumurta dönme açıları, havalandırma gereksinimleri ve nem oranları en yüksek verim alınmasını sağlayan araştırma sonuçlarına göre tasarlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir.Yeni Kuluçka Makinası 

Yapılan sistem Elektronik ve Mekanik olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Mekanik kısımda motor ve kabin yer almaktadır. Kabin ısı yalıtımı ve gerekli havalandırmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Geliştirilen kuluçka makinesinde ısı değeri yalıtımlı kabin içerisinden okunarak kontrol ünitesine gönderilmektedir. Kontrol ünitesi bu değeri ayarlanan ısı değerleri ile karşılaştırarak ortamın ısısını ideal değerler arasında tutmaktadır. Okunan ısı değeri istenilen değerden küçük ise sistemdeki  fanlar, ısıtıcılar ve yumurta sepetinin dönüşünü sağlayan motor çalışmaktadır.

Yeni Kuluçka Makinası Diker Özellikler

Ayrıca ortam sürekli nemli tutulmaktadır. Böylece yeni kuluçka makinesi kuluçka ortamının ideal şartlarda tutulması ve verimliliğin artması sağlanmıştır.Çoğalan nüfusun gereksinimlerini karşılamak için Ülkemizde ve Dünyada kanatlı hayvanların çoğaltılmasında kuluçka makinelerine olan gereksinim artmıştır. Bu makineler sayesinde tavuk, bıldırcın, kaz, hindi, deve kuşu ve buna benzer hayvanların kuluçka dönemindeki doğal hayattaki verileri kuluçka makineleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Günümüzde büyük ünitelerin yanında küçük kabinler şeklinde kuluçka makineleri de tasarlanmıştır.

Bu sistemlerin çok değişik şekillerde tasarımları vardır. Bu çalışmada gerçekleştirilen yeni kuluçka makinesi nin diğer kuluçka makinelerden farkı; yumurtaların dönmesinin belli zaman aralıklarıyla değil, ısıtıcının çalışması ile yumurta sepetinin dönmeye başlamasıdır. Isı değeri 38°C olduğunda ısıtıcı kapanmakta ve yumurtaların döndürülmesi de durmaktadır. Bu çalışmada tasarlanan kuluçka makinesi tavuk, ördek, bıldırcın, deve kuşu ve hindi gibi kanatlı hayvanların yumurtalarından civciv çıkartabilmektedir

Kuluçka Makinesini Oluşturan Üniteler Yeni Kuluçka Makinası

Kuluçka verimini etkileyen faktörlerin en önemlileri sıcaklık, nem, havalandırma, hava sirkülâsyonu, yumurtaların çevrilme açıları, ısı yalıtımları ve oksijen ihtiyacıdır.

1 Yumurtaların Çevrilmesi Ünitesi

Kuluçka verimini etkileyen en önemli etkenlerden biride yumurtaların çevrilmesidir. Yumurtalar değişik açılarda döndürülebilir. Ama bu dönme açıları civciv çıkma oranını direk etkiler. En yüksek verim 45º lik döndürme açısı ile sağlanmaktadır.

Sıcaklık Ünitesi
Kuluçka dan iyi verim alınmasında ve çıkan civcivlerin sağlıklı olmasında sıcaklığın önemi büyüktür. Sıcaklıktaki ani ve yüksek ısı değişimleri embriyo üzerinde çok büyük olumsuz etki yapmaktadır. Bu olumsuz etkileri ortadan
kaldırmak için gerilimi dolayısıyla ısısı ayarlı ısıtıcılar kullanılmıştır. Bu sayede ısı değişimi yavaş olmaktadır. Bunu sağlamak için kullanılan malzemeler şunlardır:
•  200 Watt ısıtıcı
• Fan
•  Gerilim Ayarlayıcı

Yeni kuluçka makinesi

Isının kabin içerisine çok iyi sirkülâsyonu sağlanmalıdır. Bunun için hem zemine hem de makinenin tavanına ısıtıcı konulmuştur. Bu sayede zeminde ve tavan bölümünde ısı farkı oluşması engellenmiştir.
Sıcak havayı kabin içerisine homojen olarak yaymak için ısıtıcılar ve fanlar eş zamanlı olarak çalışmaktadırlar. Alttaki fan sıcak havayı yukarı doğru üflerken, yukarıdaki fan yukarıda biriken sıcak havayı aşağıya doğru üflemektedir. Ortada kalan yumurtalar bu sayede hem alttan hem üstten ısınmaktadırlar. Embriyonun gelişimini iyi tamamlaması için yumurtanın her tarafından ısıtılması gerekmekte olup tasarlanan
kuluçka makinesi nin büyüklüğüne göre fanlar kullanılmalıdır.

3 Nem Ünitesi
Yeni kuluçka makinesi havalandırma delikleri olan kapalı bir kutu biçimindedir. İçerisindeki sı caklık 36–38 ºC dir. Embriyolar, gelişimlerini tamamlayabilmesi için bu ısı değerleri arasında bir ısıya ihtiyaç duyarlar.

4 Havalandırma Ünitesi
Akciğeri olan bütün canlılar oksijene ihtiyaç duyarlar. Bundan dolayı yumurta içerisindeki embriyoların gelişerek civciv olmaları için içeriye oksijen girişi olması gerekmektedir. Bunun için kuluçka makinesinde havalandırma delikleri ve deliklerin önünde fanlar bulunmaktadır.

5 Yumurta Sepeti Ünitesi
Kuluçka Makinesi nin içerisine konan yumurtaların havalandırma ve ısıdan zarar görmemeleri için uygun yerlere konulmaları, ayrıca yumurtaların ebadına uygun olmaları gerekir. Yeni kuluçka makinesi nde kullanılan sepetin ebatları 5x5x6cm’dir. Bu sayede yumurtalar çevrilirken düşmemektedirler.

6 Kontrol Ünitesi
Kontrol Ünitesi, sensörden okuduğu değeri ayarlanan değer ile karşılaştırıp buna göre çıkışında bulunan röle kontakları açıp kapatmaktadır.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.