Kuluçka Makinesi ve Hayvanlarda Sindirim (12)

Kuluçka Makinesi ve Hayvanlarda Sindirim

*Bağırsaklarda Sindirim (1)

Bağırsaklar, memeli hayvanlarda olduğu gibi, kimyasal sindirimin tamamlandığı ve besin maddelerinin bağırsak duvarını geçerek kana karıştığı, yani emilimin gerçekleştiği organlardır. Kanatlıların bağırsak hareketleri memelilerinkine benzer olup ince bağırsaklarda peristaltik ve ritmik segmentasyon hareketleri vardır. Peristaltik hareketler bağırsak içeriğinin ilerlemesini, ritmik segmentasyon hareketleri ise, bu içeriğin bağırsaklarda bulunan çeşitli salgılarla iyice karışmasını sağlar. İncebağırsaklarda ayrıca antiperistaltik hareketler de görülür. Bu hareketler yardımıyla duedonum içeriği taşlık ve hatta kursağa kadar geri döndürülebilmektedir. Kanatlı hayvanlarda bağırsak salgılarının memelilerinkinden pek farklı olmadığı kabul edilmektedir.Kuluçka Makinesi Kanatlıların pankreatik kökenli bağırsak salgısında proteinleri etkileyen proteazlar, karbonhidratları etkileyen amilaz ve invertaz ile yağları etkileyen lipaz enzimleri bulunmaktadır. Bazı araştırıcılara göre kazların bağırsak salgısında lipaz, tavuklarda ise laktaz bulunmamaktadır. Pankreas salgısı ve safra, memelilerde olduğu gibi birer kanalla duedonumun son bölümü, jejunumun başlangıç noktası olan bölüme dökülmektedir. Bu salgıları düzenleyen ve bağırsaktan salgılandığı bilinen ve bir peptit hormon olan sekretin, tavuk ve güvercinlerde incebağırsaklarda bulunmuştur. Pankreas özsuyu ve safra salgılanmasını sekretin hormonu uyarırken, somatostatin ve glokagon ise inhibe etmektedir. Pankreas salgısı protein, karbonhidrat ve lipitleri etkileyen enzimleri içermekte olup, bikarbonat içeriği sayesinde ayrıca yüksek düzeyde tamponlayıcı bir özelliğe de sahiptir. Bu özelliği sayesinde bağırsaklarda pH’nın yükselmesini sağlayarak pankreas enzimlerinin etkinliği için uygun ortam sağlamaktadır. Pankreas salgısında bulunan proteinleri parçalayan endo ve ekzopeptidazlar ile bezel mideden salgılanan pepsin, proteinlerin parçalanması üzerine bağırsaklarda birlikte etkili olmaktadırlar. Endopeptidaz olan tripsin enzimi, kendisinin inaktif formu olan tripsinojen şeklinde salgılanır.Kuluçka Makinesi Ortamdaki tripsin enzimi tarafından aktive edilerek kalsiyum iyonları varlığında proteinleri katalize ederek peptid zincirlerini lizin ve arjinin düzeyinde parçalar. Tripsin ayrıca diğer bir endopeptidaz olan kimotripsinojeni aktive ederek kimotripsin enzimi olarak faaliyete geçmesini sağlar. Bu proteolitik enzim; peptid zincirlerini aromatik aminoasitler (fenilalanin, trozin, ve triptofan) düzeyinde parçalar. Yine pankreas salgısı içinde yer alan diğer bir proteolitik enzim olan elastaz enzimi de glisin, serin ve alanin gibi alifatik aminoasitler düzeyinde peptid zincirini parçalarlar. Zincirin sonundaki aminoasitleri peptid zincirinden ayıran ekzopeptidazlar (karboksipeptidaz A ve B ve aminopeptidazlar) da endopeptidazlara oranla pankreatik salgı içinde daha az bulunurlar.

Kuluçka Makinesi

Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X