Kuluçka makinesi

Kuluçka makinesi

Kuluçka makinesi : Herhangi bir canlının soyunu devam ettirmek için , yapay veya dogal yollarla üremesini saglamak için belirli özelliklere göre hazırlanmış Makinelere kuluçka makinesi denir.

Kuluçka Makinesi nerelerde kullanılır ?

Yumurta kuluçka makinesi , Bitki kuluçka makinesi ( sarımsak , mantar , çim vs. ) Diğer canllılar için kuluçka makinesi. Kuluçka makinesini yaygın olarak yumurta yolu ile üremeyi gercekleştiren canlılar alanında kullanılmaktadır. Özelliklede Tavuk , Kaz , Hindi , ÖrdekBıldırcın vb. Biz kümes hayvanları konusunu ele alacagız.

Tavuk için Kuluçka Makinesi

Tavuk için kuluçka yatırmak için seçilecek olan yumurtalar ne çok büyük ne de küçük olmalıdır. En ideali agırlıgı 55-65 gram arasında olmalıdır. Kesinlikle döllü olmaları gerekmektedir. Döl oranını arttırmak yada döllü olduğundan emin olmak için 4 tavuk bşr horaz seklinde  ayırabiliriz. Normalden büyük yumurtaların çift sarılı olma ihtimali yüksek oldugu için  civciv çıkartmazlar. Küçük yumurtaların içerisinde ise embriyo yeterince  gelişip dışarı çıkamaz. Aynı zamanda  yumurtaların biçimi de çok önemlidir. Yumurtalar sivri ya da tam yuvarlak olmamalıdır. Yumurtala’r verimli soydan gelen genç ve sağlıklı hayvanlar dan alınmalıdır.

Kuluçkalık yumurta toplama ve saklama

Follukların çok sıcak ya da çok soğuk olması, yumurtala’rı olumsuz etkiler. Bu nedenle folluklar sürekli olarak kontrol edilmeli ve yumurtala r çok fazla bekletilmeden hemen toplanmalıdır. Toplanan yumurtala ‘r 10-15 derecedeki havadar ve yeterince ışık alabilen saklama odalarında hava boşlukları yukarı gelecek şekilde dizilirler. Eğer ortam +3 dereceden soğuk ise embriyo ölür ve çabalarınız boşuna gider . +20 dereceden yukarıdaki sıcaklıklarda ise embriyo zayıflar. En iyi yumurtaları saklama sıcaklığı yukarıda yazıldığı gibi 10-15 derecedir .

Kuluçka Makinesi kac günlük yumurta konur

Kuluçka Makine’sine konulacak yumurta’ların taze veya bayat olması verime büyük etkisi vardır. Makineye konulacak yumurtalar ne kadar taze olursa verim o kadar yüksek olur. 15 günden fazla beklemiş yumurtalar makineye konmamalıdır. Makineye konulacak yumurtaların 8-12 günden fazla beklememiş olması önemle tavsiye edilmektedir.

Kuluçkalık yumurtaların seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Kuluçka Makinesi için Seçilecek yumurtalarda en bir hasar veya bir çatlak olmamasına dikkat etmek gerekmektedir . Yumurtanın yüzeyinin fazla pürüzlü olması da verime olumsuz yönde etki eder. Saklama odalarında nemin %70 civarında olması gerekmekİt edir. Bu oranı sağlamak içinde yerlere su kapları konulması, duvarların ıslatılması gibi yollara başvurula bilinir. Fakat yumurtalar saklama esnasında kesinlikle su ile temas etmemelidir.
Kir, kabuğun hava gözeneklerini tıkayacağından yumurtalar kuru bir bezle temizlenmelidir. Çok kirli yumurtala rın makineye konulmaması gerekmektedir. Böylece kir üzerinde barınan mikropların diğer yumurtalara bulaşması engellenmiş olur.

Kuluçka Makinesine konacak yumurtaların bekletirken yapılması gerekenler

Kuluçka Makinesi ne konulmak İçin bekletilen yumurtalar her gün düzenli (bunu sizde yapabilirsiniz makineniz otomatikse makinenizde yapabilir) olarak kendi eksenleri boyunca hareket ettirilmeleri gerekmektedir. Böylece yumurta sarısının, yumurta zarına yapışması engellenmiş olur.
Yukarıda vermiş oldugumuz bilgiler tavuk yumurtaları için geçerlidir. Özellikle av hayvanlarının(Sülün, keklik..) saklama süreleri tavuklara nazaran daha düşük tutulmalıdır.

[su_button url=”http://www.hedefkulucka.com/” style=”stroked” background=”#21f116″ color=”#230303″ size=”7″ icon=”icon: arrow-circle-right” icon_color=”#1f0303″]Tüm Kuluçka Makineleri ni Görmek ve Fiyat Analizi Yapmak İçin Tıklayınız[/su_button]

Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X