Kuluçka Makinesinde Embriyo Gelişimi
kuluçka makinası-döl kontrol
kuluçka makinası-döl kontrol

Yumurtalar dölsüz yumurta ve döllü yumurta olarak 2’ye ayrılırlar. Dölsüz yumurtanın içinde bulunan embriyo-
nik disk, yumurta kontrol edildiği sırada beyaz bir nokta şeklinde görülür. Döllü yumurtalarda ise bu disk halka
şeklindedir. Bu halka ilerleyen dönemlerde embriyonun gelişmesine ortam hazırlayacak bir merkeze sahiptir.
Embriyonun ilk gününde kanal bölünmeye başlar ve koyu renkli bir halka şeklini alır. 2. günde ilk kanal or-
taya çıkar. İleride embriyonun beslenmesi için çok önemli bir rol oynayacak olan zar oluşur. 3. günde embriyo
sol tarafına yatmış şekildedir. Kan akışı başlar. Önceki gün oluşan zar yumurta sarısının yüzeyine dağılır. Bey-
nin yanı sıra baş ve vücut ayırt edilebilir. Kalp sistemi oluşur ve kalp atışı başlamıştır. 4. günde embriyoyu
saran boşluk gelişir. Bu boşluk embriyonun kolay hareket etmesine yardımcı olur ve onu koruyacak olan sıvı ile
dolar. 5. günde embriyo boyutunda fark edilir bir büyüme olur. Embriyo ‘C’ şeklini alarak baş kuyruk kısmına daha
da yakınlaşır. Uzuvlar büyümeye başlar. Parmaklar oluşmaya başlar. 6. günde yumurta sarısı zarı büyümeye devam
ettiği için yumurta sarısının yarıdan fazlasını çevrelemiştir. 7. günde boyun incelir ve baş kısmı vücudun geri ka-
lanından ayırt edilebilir. Gaga oluşmaya başlar. Beyin kendisi için ayrılmış bölüme yerleşmeye başlar. 8. günde
zar neredeyse tüm sarıyı sarmış vaziyettedir. Bu gün gözdeki renk oluşumu kolayca fark edilebilir. Gaganın üst ve
aşt kısmı ayrılmaya başlar. Boyun uzar ve beyin tamamen yerleşmiştir. Dış işitme kanalı açılmaya başlar. 9. gün-
de tırnaklar oluşur, tüyler de oluşmaya başlar. Yumurta sarısındaki damarlaşma artar. 10. günde burun deliği oluşur.
Göz kapağı büyür ve zar yumurta sarısını tamamen kaplar. 11. günde embriyo tamamen civciv görünümünü alır. 12.
günde tüylenme artar. 13. günde tırnaklar oluşur. 14. günde tüyler nerdeyse tüm vücudu kaplar ve hızla büyümeye de-
vam eder. 15. ve 16. günlerde yumurta akı kaybolmaya devam eder. Baş kabuğu delme pozisyonuna doğru hareket eder.
17. günde embriyonun böbrekleri ürat üretmeye başlar. Sağ kanadın altında bulunan gaga hava boşluğuna dokunur ve
bu günde yumurta akı tamamen çekilir. 18. günde gelişim süreci tamamlanır ve çıkım sürecine geçilir. 19. günde gaga
kabuk iç zarına dayanmış vaziyettedir ve kabuk delme işlemi için hazırdır. 20. günde göbek deliği kapanır ve civciv
iç kabuk zarını delerek hava boşluğundan nefes alır. Civciv çıkıma tamamen hazırdır. 21. günde yani son günde ise
civciv yönünü bulmak için kanatlarını, etrafında dönmek için ise bacaklarını kullanır. Yumurta kabuğunu delerek
12-18 saat içerisinde yumurtadan çıkar ve kurumaya başlar.

Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X