Kuluçka Makinesi’nden Cıkan Civciv Bakımı

Kuluçka Makinesi’nden Cıkan Civciv Bakımı

kaz-200-yumurta-kapasiteli-kuluçka-makinası
kaz-200-yumurta-kapasiteli-kuluçka-makinası

Kuluçka Makinası dan Yeni cıkan  civcivler büyütme yerlerine getirmeden önce,büyütme yerinde bulunan bütün alet ve malzemeler ile suluk ve yemlikleri dışarıya alarak iyice temizleyiniz. Antiseptik solisyonlarla yıkayınız. kümeste kalan pislikler amonya  gazı üremesine neden olabilir buda hayvanlarda göz intaplanmasına neden olur. Kümeste bulunan bütün altlık ve pislikler kümesten tamamen atılıp umumi temizlik yapıldıktan sonra kümesin tavan, duvar ve kapıları püskürtme suretiyle çok iyi şekilde yıkanmalıdır.

Civciv Bakımı

Kümesin zeminini hiç pislik lekeleri kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Bütün bu temizlik işleri tamamlandıktan sonra kümesin tamamı dezenfekte edilmelidir.dezenfekte etme yolları icin bir veterinerden yardım almanızı tavsiye ederiz artı bulundugunuz bölgenin ilkimide   büyük etkendir kanatlı yetiştiriciligine unutmayınız Kümesler 2-3 gün kurumaya ve havalandırmaya terk edilmeli,sonra 4-8 cm kalınlığında altlık serilmelidir.Kümeslerin bütün giriş kapılarına içinde dezenfektan madde bulunan paspas konulmalıdır.

Kümesler temizlenip hazırlandıktan sonra daha önceden temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş suluk, yemlik, tünek, folluk, kafes gibi alet ve malzemeler kümese yerleştirilmelidir. Her 100 adet civciv için 4 litrelik suluk hesap edilmelidir. Civ-civhanede,civciv başına 5cm yemlik hesap edilmelidir. Civcivler bir aylık oluncaya kadar 40-50 civciv içinher iki tarafından yanaşabilen l m. uzunluğundaki civciv yemliği konulmalıdır. Civcivlere ikinci ayın sonuna kadar da, 30 civcive l m. uzunluğunda yemlik kâfidir.

2- Civcivler getirilmeden 24 saat önce kümesteki civciv büyütme sahaları ve ana ma-kinaları kontrol edilmeli ve kümes ısısı normal şekilde a-yarlanmalıdır.
1. Hafta 35*
2, 3.
4. 5,
32 29° “26 00
” 23° ve 6. haftadan itibaren 21 -23 den
devam edilir.
3- Civciv kümesleri, yetişen her partiden sonra sıkı bir şekilde mutlaka temizlenmelidir. Aksi halde hastalıklarla ne kadar mücadele edilirse edilsin başa çıkılmaz. Bu husus hiç hatırdan çıkarılmamalıdır.Fare ve diğerleri gibi kemirici hayvanların kümeslere ve yem ambarlarına girmesine mani olunmalıdır. Bu tür hayvanlar hastalıkları bir yerden diğer bir yere naklederler.

Hayatımızdaki her şeyin seri üretim ile hızlı bir şekilde üretilmesi bize fayda sağlamakla birlikte bazı konularda da güven kaybına neden olmuştur. Özellikle gıda konusunda üreticilere karşı araştırmacı bir tutum sergilememizin yanında seçici olmamıza da neden olmaktadır. Bunun sebebi ise üreticilerin maliyetlerini azaltmak adına alternatif maddeler kullanmalarıdır. Tüketiciler özellikle gıda alanında bu konulara özen göstermekle birlikte bu tutumların sonucu ‘organik’  ön ad ile üretilen gıdalara olan taleplerini arttırmışlardır.

Yumurta tavukçuluğu, broyler yetiştiriciliğine göre çok daha uzun bir bakım dönemini kapsar. Beş aylık bir büyütme dönemi sonrasında, 12-14 aylık yumurta verim dönemi alınırsa 17-19 aylık yetiştirme dönemi düşünülmelidir. Dolayısıyla yumurtacı işletmelerinin bakım ve yönetimi, broyler işletmelerine göre daha detaylı, manejman teknikleri daha çeşitli ve yetiştirme daha risklidir.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.