Kuluçka minesiyle hindi yetiştiriciği

beyaz-hindi-kuluçka makinası
beyaz-hindi-kuluçka makinası

Hindi diğer kanatlıların değerlendiremeyeceği besinleri değerlemesi dolayısıyla üretimi yapılması
gereken türlerden biridir. Eti daha ucuza mal edilir. Yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra mera-
ya çıkıp her türlü otla ve böcekle beslenebilir. Göğüslerindeki ve butlarındaki et miktarı diğer ka-
natlılara göre daha fazladır. Diğer kanatlı hayvanlara bakılarak aldığı besinleri ete çevirme konu-
sunda daha öndedirler.
Hindiler için kuluçka süresi 28 gündür. Yumurtalar toplandıktan bir hafta sonra kuluçka makinesi-
ne konulabilir. Ama geçen bu 1 haftalık sürede şartların uygun olması gerekmektedir. Kuluçkaya konu-
lacak yumurtaların boyutu normal büyüklükte olmalıdır. Ne çok büyük ne de çok küçük olan yumurtalar
seçilmelidir. Ayrıca kirli yumurtalar da kuluçka işlemi için uygun değildir. Kirli yumurtaları ku-
luçka makinesine yerleştirmeden önce temizliği yapılmalıdır. Ama bu işlem sırasında su ile temas et-
tirilmemeli, bu işlem mümkünse kuru fırça yardımıyla yapılmalıdır. Aynı zamanda sivri, çok yuvarlak
yada şekli bozuk yumurtalar da kuluçka işlemi için uygun değildir.
Kuluçka makinelerinde hindi yumurtaları için gerekli nem miktarı ilk 25 gün için %50-60 civarında
olması gerekirken son 3 günde bu oran %70-80 e çıkarılmalıdır.
Kuluçka makinesinde civcivler çıkınca ilk olarak kalacakları yerin temizliğinin yapılması çok ö-
nemlidir. Çünkü yumurtadan yeni çıkan civcivler çok dayanıksız olurlar. Kalacakları yer güzelce de-
zenfekte edilmelidir. Civcivler kalacakları yere getirilmeden en az 12 saat önce sıtma işlemine baş-
lanılmalıdır. Isı ilk haftalarda 34-36 derece arasında olmalıdır. Daha sonra bu ısı her hafta 2-3
derece düşürülmelidir. ilk hafta boyunca civcivlere bağısaklarının temizlenip su içmelerinin kolay-
laşması için % 2 oranında şekerli su verilir. Bu işleme ilk 3 gün boyunca devam edilebilir. Ayrıca
yine bu 3 gün içerisinde yemlerinin içine yağ katılabilir. Böyece yedikleri yemler nemlenmiş olacak-
tır. Aydınlatmaya ise 15 gün boyunca devam edilir.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.