Kuluçka Özellikleri Ve Yaşama Gücü Üzerinde Ebeveyn Yaşı, Yumurta Ağırlığı Ve Şekil İndeksinin Etkisi (1)

Kuluçka Özellikleri Ve Yaşama Gücü Üzerinde Ebeveyn Yaşı, Yumurta Ağırlığı Ve Şekil İndeksinin Etkisi 

Bu çalışma, Japon bıldırcınlarında ebeveyn yaşı, yumurta ağırlığı ve şekil indeksinin kuluçka özellikleri ve yaşama gücü üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

10 AYRI DÖNEMLİK KULUÇKA

Farklı yaşta bulunan bıldırcınlar çok katlı besi kafeslerine 1 erkek ve 1 dişi olacak şekilde yerleştirilmişlerdir. Araştırmada kullanılan toplam 2940 adet yumurta, 10 ayrı dönemde kuluçkaya konulmuştur. Kuluçka makinesi Araştırmada, ebeveyn yaşının; döllülük oranı, kuluçka randımanı ile erken ve geç dönem embriyo ölümleri, yumurta ağırlığının; döllülük oranı, kuluçka randımanı, çıkım gücü, erken ve geç dönem embriyo ölümleri üzerine etkisi istatistikî olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). Ebeveyn yaşı ile yumurta ağırlığının yaşama gücü üzerine etkisi istatistikî olarak önemli iken (P<0.01, P<0.001), şekil indeksinin kuluçka özellikleri ve yaşama gücü üzerine etkisi istatistikî olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Sonuç olarak bu araştırmada ana yaşı 15-18, baba yaşı 16-20 hafta olan bıldırcınlar ile yumurta ağırlığı 12 g ve üzeri olan yumurtaların kuluçkada kullanılmasının daha uygun olacağı belirlenmiştir.Kuluçka makinesi

KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİNE ALTERNATİF

İnsanların beslenmesinde hayvansal proteinin önemli bir yeri vardır. Hayvansal proteini elde etmek için bilinen kaynaklar zorlanırken, diğer taraftan da yeni hayvansal protein kaynaklarının araştırılması sürdürülmektedir. Bu kaynaklarından birisi de son yıllarda kanatlı yetiştiriciliğine alternatif ve diğer kanatlılara göre daha yüksek bir üretim hızı olan bıldırcındır. Kuluçka makinesi  Bıldırcınların üretimi için ise kuluçka özelliklerine etkili faktörlerin incelenmesi ve etki miktarlarının saptanmasına yönelik araştırmalara gereksinim duyulmaktadır.

YAŞ ARTTIKÇA DÖLLÜLÜK ORANI AZALIR

Kuluçka özellikleri ve yumurtaların döllülük oranı üzerine etki yapan önemli faktörlerden biri damızlık olarak kullanılan erkek ve dişi bıldırcınların yaşıdır. Yaş arttıkça döllülük oranı azalır. En uygun kuluçka veriminin 8-24 haftalık yaşlar arasındaki bıldırcınlardan elde edildiği çeşitli araştırmalarda bildirilmiştir 3, 4. Kumar ve ark 5, 20-24 haftalık bıldırcınlarda döllülük oranını % 71.0-81.4, kuluçka randımanını % 51.1-67.7 arasında, Dixon ve ark 6, 11-13 haftalık bıldırcınlarda döllülük oranını % 87, kuluçka randımanını % 40-66, Erensayın 4, 10 ve 20 haftalık yaştaki Japon bıldırcınlarında sırasıyla döllülük oranını % 77.53 ve 63.47, çıkım gücünü % 74.72 ve 69.44, kuluçka randımanını % 70.34 ve 56.81, erken embriyo ölüm oranlarını % 8.99 ve 14.57, geç embriyo ölüm oranlarını % 12.14 ve 14.09 olarak tespit etmişlerdir. Kuluçka makinesi  Dere ve ark 7, 12 ve 24 haftalık yaştaki bıldırcınlarda döllülük oranını sırasıyla % 82.01 ve 81.75, kuluçka randımanını ise sırasıyla % 71.11 ve 72.89 olarak belirlemişlerdir.

 

 

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.