Kuluçka Sırasında Gelişim (2)

YEDİNCİ GÜN

Vücut gelişme hızını artırır. Organları göz ile görmek mümkündür.

SEKİZİNCİ GÜN

Telek hücreleri ortaya çıkar.

ONUNCU GÜN

Gaga sertleşmeye başlar. Ayak parmakları ortaya çıkmaya başlar.

ON BİRİNCİ GÜN

Abdomen duvarları ortaya çıkar ve yumurta sarısı zarı içerisinde bağırsaklar görülebilir.

ON ÜÇÜNCÜ GÜN

Civciv tüyleri ortaya çıkar ve iskelet kemikleşmeye başlar.

ON DÖRDÜNCÜ GÜN

Embriyo, yumurtanın uzun eksenine paralel olacak şekilde rotasyon yapar. Normal olarak baş, yumurtanın kalın ucu yönündedir.

ON YEDİNCİ GÜN

Baş öne doğru çevrilmiş ve gaga sağ kanadın altında bulunmaktadır. Gaga ucu, genişleyen hava kamerasının alt kenarı doğrultusundadır.

ON DOKUZUNCU GÜN

Yumurta sarısı zarı, vücut boşluğuna girmeye başlar. Zar içerisindeki yumurta sarısı civcivin kuluçkadan çıktıktan sonraki devrede bir-iki günlük besinini teşkil eder.

YİRMİNCİ GÜN

Yumurta sarısı zarının vücut boşluğuna girmesi işlemi tamamlanmıştır. Embriyo, yumurta kabuğu içindeki hava kamerası hariç bütün bölgeyi işgal etmektedir. Göbek kanalı kapanmak üzeredir. Bundan sonra gaga, kendisine mahsus hareketler ile içteki yumurta kabuğu zarını deler ve hava kamerasına girer. Civciv burada yavaş yavaş ciğerlerine hava almaya başlar. İkinci olarak gaga yumurta kabuğunu deler ve dışarıdan hava alınmaya başlanır. Bu esnada civcivin akciğerleri tam olarak görev yapmaya başlar. İşte bu nokta, civciv embriyosunun hayatındaki ikinci kritik devredir.

YİRMİ BİRİNCİ GÜN

Kabuk bir defa gaga ile delindikten sonra kuluçkadan çıkış işlemi devam eder. Civciv yumurta kırma dişinin de yardımı ile saat yelkovanın aksi istikametinde dönerek yumurta kabuğunu çember şeklinde keser. Embriyonun yumurta içindeki pozisyonu doğru ise bu kesilen yer yumurtanın kalın ucuna yakındır. Yumurta kabuğunun delinmesi ile civcivin kuluçkadan çıkması arasında on beş veya yirmi saatlik bir zaman aralığına gerek vardır.

KRİTİK DEVRELERE DİKKAT!

Şu halde kısaca tekrarlanırsa, kuluçka esnasında iki tane kritik devre vardır. Birinci kritik devre, 42. saatte kalbin çalışmaya başlaması ile bunu takip eden ilk iki gün boyunca devam eder. İkinci kritik devre, yirminci günde civcivin yumurta kabuğunu delmesi ve ciğerlerin tam olarak çalışmaya başladığı andır.  Bu kritik devrelerde dışarıdan yapılacak herhangi bir kötü etki kolayca ölümlere neden olabileceğinden dikkat edilmelidir.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.