Kuluçka sırasında ki kritik dönem

Kuluçka sırasında ki kritik dönem

Kalp atışlarının başladığı ve kan dolaşım sisteminin yeterli düzeye ulaştığı 1. gün ile 3. günler arasındaki dönem. kritik dönem. Civciv kabuğu delmeden önce kabuk altı zarını delerek gagasını hava boşluğuna uzatır ve akciğer solunumu başlar
 16-18. günler: Amnion sıvısı ve amnion tamamen biter.
 19. gün: Yumurta sarısı kesesi, göbekten vücut boşluğuna çekilir.
 19-21. günler: Civciv, üst gagasında bulunan ve daha sonra düşen yumurta dişi
denen sert bir oluşumla yumurta kabuğunu kırmaya başlar. Bu işlem bir saat
sürer. Bu işlemin tamamlanmasıyla yaklaşık 20+1/2 günlük kuluçka dönemi
sona erer. Ancak yarım gün de civcivin, kuluçkahane şartlarında kuruma
ihtiyacı göz önüne alınırsa kuluçka süresi 21 gün olur. Gaganın yumurtayı ilk
kırdığı dönemden civcivin tamamen yumurtadan çıkışına kadar yaklaşık 10-12
saatlik bir süre geçmektedir.
Kuluçka sürelerinde yukarıda belirtilen faktörler nedeniyle farklılıklar olmasına
rağmen, kuluçka makinesi içerisinde embriyolar arası ses yoluyla gerçekleşen
haberleşme nedeniyle civcivler aynı sürelerde kuluçkadan çıkma eğilimi
gösterirler. Sesin hızı embriyo gelişmesini yavaşlatmak veya hızlandırmak
içindir. Sesin yavaş olması gelişmeyi hızlandırırken, hızlı olması gelişmeyi
yavaşlatmaktadır.Kuluçka sırasında ki kritik dönem nde gelişmesini normal olarak tamamlayan yumurtalardan sağlıklı
civcivler çıkar. Yumurta kabuklarıda temizdir. Ancak geç kalan yumurtalardan çıkan
civcivlerin yaşama şansı daha azdır ve yumurta kabuklarıda kirlidir

Kuluçka Makinesi Kontrol Edilirken Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar

 Sıcaklığının istenilen değerlerde olup olmadığına,
 Makineye nem veren sistemin çalışıp çalışmadığına,
 Su haznesinde yeterli su olup olmadığına,
 Hava giriş kısımlarının yeterli oranda açık olup olmadığına,
 Çevirme sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığına,
 Makine içerisindeki yumurtalarda herhangi bir problem olup olmadığı gibi
konulara dikkat edilmelidir

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.