Kuluçka Teknikleri

kuluçka makinası kayserı

Kanatlı hayvanların soylarını devam ettirebilmeleri için gösterdikleri özelliğe kuluçka
denir. Yumurta içindeki civcivlerin yumurtayı kırıp dışarı çıkmaları için geçen süreye de kuluçka
süresi adı verilir. Doğal kuluçka ve yapay kuluçka olarak 2 ye ayrılır. Yumurtalardan gerekli şartlar
sağlanarak civciv çıkaran makinelere kuluçka makinesi adı verilir. Kuluçka makinesi kullanımdan 1 gün
önce çalıştırımalı ve gerekli şartlar oluşmadan yumurtalar yerleştirilmemelidir. Sıcaklık gereken
düzeye ulaşınca yumurtalar yerleştirildikten sonra ısının bir kaç derece düştüğü görülür. Ama bu düşüş
gerçekleştiği zaman ayar değiştirilmemelidir. Çünkü konuldukları ilk anda yumurtalar daha yavaş ısınır-
ken ve aynı zamanda ortamdaki sıcaklığı çektiği için normal olarak ortam sıcaklığında bir düşüş yaşanır.
Yumurta ne kadar kaliteli olursa çıkan civcivler de o kadar kaliteli olur.Yumurta hangi ırka aitse o ırkın renk ve şeklini taşıyan
yumurtalar seçilmelidir. Yumurtalar hastalıksız sürüden seçilmelidir.Şekilleri bozuk olmamalıdır.
Kabuklar çok ince veya kalın olmamalı ayrıca çatlak veya pürüzlü de olmamalıdır. Kuluçka makinesine
konulmadan önce yumurtaların suyla temasından kaçınılmalı eğer temizlenmesi gerekli ise bu işlem kuru bir fırça
yardımıyla gerçekleştirilmelidir. Yumurtalar taze olmalıdır. Sivri uçları alta gelecek şekilde yerleş-
tirilmelidir. Vantilasyon azlığı, ısı derecesinin yanlış ayarlanması gibi sebepler civcivlerin
kabuklarını delmeden ölmelerine sebep olur. Nem azlığı ise civcivlerin yumurta kabuğuna yapışıp kalma-
larına neden olur. Isı derecesinin yüksekliği çıkımı hızlandırır fakat düzensiz çıkıma neden olur.
Ayrıca ısının düşüklüğü çıkımı geciktirir. Bu tür sorunların yaşanmaması için sıcaklık ve nem ayarına
son derece dikkat etmek gerekir.
Kuluçka süresi boyunca iki kritik devre vardır. İlk kritik devre, 42. saatte kalbin çalışmaya
başlaması ve bundan sonraki ilk iki gündür. İkinci kritik devre ise, yirminci günde
yavrunun yumurta kabuğunu delmesinden sonra akciğerlerin tam olarak çalışmaya başladığı zamandır. Bu kritik
dönemlerde dışarıdan yapılacak herhangi bir müdahale kolayca ölümlere neden olabileceğinden
kuluçka dönemi sonuçlarını kötü olarak etkileyebilir. Bu iki devrede yapılacak zorlamalar embriyo
ve civcivlerin ölüm oranlarını artırır. Bu iki dönem içerisinde kuluçka makinelerinin düzenli olarak çalışması
sağlanmalı ve yumurtalar üzerinde baskı veya stres oluşturacak, aşılama, ilaçlama veya makinelerin tamiri
gibi herhangi bir uygulama yapılmamalıdır.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.