Kuluçka yumurtaları
y.kuluçka makinası
y.kuluçka makinası

Kuluçka yumurtaları

 • Yumurta toplamaya Başlamadan ellerinizi yıkayınız.• Hergün en az 3 kez yumurta toplayınız. Ne kadar sık toplanırsa kuluçka randımanı o kadariyi olur.• Kirli yada kırık yumurtalara dokunmadan evvel kuluckalık yumurtaları toplayınız• Kirli folluk yumurtaları, kırık yumurtalar ı ayrı ayrı toplayınız• Daha sonra kolay toplayabilmek için yer yumurtalarını folluklar a koymayınız, aksi taktirde

  follukları kontamine edersiniz . Kuluçka yumurtaları

  • Folluklar daki tüm kirli ve gübre bulaşık materyali altlığa dökünüz.

  • Folluk materyali ne düzenli olarak ilave yapınız. Plastik pad kullanılıyorsa düzenli olarak

  temizleyip dezenfekte ediniz. Sürekli temiz oldugundan emin olunuz

  • Kuluçkaya yollanan temiz folluk yumurtalarını açık bir şekilde belirtiniz.

  • Eger kirli pis yumurtalar ve yer yumurtaları kuluçkaya yollanacaksa açıkça belirtilmeli ve

  diğerlerinden ayrı olarak yollanmalıdır. Böylece kuluçka bu yumurtaları alt raflarda veya

  ayrı bir makinede basabilecektir. Bu şekilde patlayan yumurtalar altta kalanları kontamine

  etmeyecektir. Kuluçka yumurtaları

  • Kuluçka makinesi için Toplanan yumurtaları 4 saat içerisinde 24°C (75.2°F)’nin altına soğutunuz ve optimum

  depo sıcaklığına ulaşana kadar soğutmaya devam ediniz.

  Yumurta Seleksiyo nuna İlişkin Bazı Kurallar

  Kuluçka için en iyi yumurtala r, doğal olarak temiz, iyi oval bir yapıda ve temiz folluktan

  toplanmış olanlardır. Damızlık çiftliği ve kuluçka yumurta bulmakta zorlandığı zaman

  yumurtaya benzeyen herşeyi basmaya değer gözüyle bakar.

  Ancak şunlardan kaçınılmalıdır: Kuluçka yumurtaları

  • Çok küçük ve çok büyük yumurtala r orta boylar kadar iyi çıkmayacaktır.

  • Yuvarlak yumurtala r oval olanlarda n daha az çıkarlar.

  • Kirli yumurtala r ve yer yumurtala rı temiz folluk yumurtala rından daha az çıkarlar ve

  kontamina syonu tüm kuluçkaya yayarlar.

Kirli ve pis olan yumurtaları dezenfekte etmeniz gerekmektedir yumurta temizliği hakkında yazımızı takip edebilirsiniz kabuklu birşey olmaz dıye bilincsiz bir şekilde temizlemeye kalkmayınız .

Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X