Kuluçkalık Yumurta Seçimi

y.kuluçka makinası
y.kuluçka makinası

Genel olarak sürülerde 40 haftalık bir yumurtlama dönemi mevcuttur. Yumurtalar yumurtlandıktan sonra kuluç-
kaya konulacak yumurtaların kalitesinin iyileştirilmesi için izlenecek en iyi yol yumurtaların kalitesinin ko-
runması ve kuluçka öncesi çıkış gücü kayıplarının en düşük düzeyde tutulmasının sağlanmasıdır. Ayrıca kuluçkalık
yumurtaların kalitesini etkileyen başka faktörler de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları yer seçimi ve yerleşim
pozisyonu, mikrop ve balteri bulaşmasının önlenmesi, temizlik ve dezenfeksiyon yöntemleridir. Ayrıca damızlık
sürünün de yumurta kalitesi konusunda etkileri vardır. Bunlar örnek olarak verilebilecek özellikler; ilk olarak
damızlık sürünün genetik yapısı, kümes içi ve çevre koşulları, sürüde stres ve baskıya neden olabilecek nedenler,
yem ve su kalitesi, sürüde bulunanların cinsiyet oranları ile yaşları ve yumurta toplama şeklidir. Kümes içine
sürekli temiz hava girişi sağlanmalıdır. Böylece hastalık riski azaltılmış olur.
Yumurta kalitesi kuluçka randımanını etkileyen en önemli faktör olduğu için bu konuda çok dikkatli olmak ge-
rekir. Çok büyük ve çok küçük yumurtalar kuluçka döneminde iyi sonuçlar vermezler. Kanatlıların erken yaşta yu-
murta verim dönemine sokulması küçük yumurta oranını artırır. Kuluçkadan çıkan civciv ağırlığı kuluçkaya konulan
yumurta ağırlığı ile doğrudan bağlıdır. Verim dönemi ilerledikçe yumurta büyüklüğü de artar. Normal yapılı yu-
murtalar haricindeki yumurtalar da randımanı düşürür.
Kabuk kalitesi genetik faktörlere bağlı olduğu kadar beslenme özellikleri ve çevre şartlarına da bağlıdır.
Uzun süreli D vitamini ve kalsiyum yetersizliği kabuk kalitesinde bozulmaya neden olur. Ayrıca ilerleyen yaşlarda
da kabuk kalitesinde azalma görülür. Pürüzlü ve ince kabuklu yumurtalar kuluçka makinesine yerleştirilmemelidir.
Çünkü kuluçka döneminde kırılma oranları çok yüksektir. Çatlak yumurtalar kesinlikle kuluçka makinesine konul-
mamalıdır. Çünkü bu yumurtalarda çıkım gerçekleşmeyeceği gibi aynı zamanda kuluçka makinesi içinde bakteri ü-
remesine ve diğer yumurtalara yayılmasına neden olur.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.