KULUÇKALIK YUMURTALARIN DEZENFEKSİYONU

Yumurtalara Dokunmayın

Kuluçkalık yumurtalar, kümeste, kuluçkahanede ve gerekli ise bir defa da kuluçka makinesi içerisinde dezenfekte edilebilir. Kuluçkalık yumurta kalitesini korumak için,  bir yumurtanın yumurtlandıktan hemen sonra en kısa bir süre içerisinde dezenfekte edilmesi uygundur. Bu amaçla yumurtaların gazlanması (Fumigasyon) ya da üzerlerine uygun bir dezenfektan maddenin püskürtülmesi (spray) gerekir. Bu işlemden sonra yumurtalara el değdirmemelidir.

Kuluçka Sonuçları Nasıl Düşer?

Bilinmesi gereken şudur ki, kuluçka makinelerinde de yumurtaların ilaçlanması, kuluçka sonuçlarını yüzde bir ile on arasında düşürebilecektir. Bir kuluçka işletmesinin amacının mümkün olan en uygun bir maliyet ile sağlıklı ve güçlü civcivler üretmek olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle embriyoları tahrip eden fazla ilaç ve kimyasal madde kullanmak yerine, yumurtaları işin en başından başlayarak temiz ve sağlıklı olarak üretme yolunda çaba göstermek gerekir.

Gereksiz İlaçlama Yapmayın

Gereksiz olarak kullanılacak ilaçlama ve dezenfeksiyonun kuluçka sonuçlarını ve civciv kalitesini kötü olarak etkileyeceği daima hatırlanmalıdır. Formaldehit gazı, uzun yıllar kuluçkahanelerde kullanılmış en etkili dezenfektan maddelerden birisidir. Ancak son yıllarda bu gazın insanlara kanserojen etki yapabildiği anlaşılmıştır. Formaldehit gazı, yumurta yüzeyine onu fazla tahrip etmeden çok iyi etki yapar. Bu nedenle fazla sayıda temiz yüzeyli yumurtanın dezenfekte edilmesinde kullanılabilir.

Formal Gazı Derhal Dışarı Atılmalıdır

Kuluçkahanelerin dezenfeksiyon odalarında insan sağlığını korumaya dönük alınacak önlem, dezenfeksiyon işlemlerinden sonra gereksiz formol gazının güçlü aspiratörler yardımı ile derhal dışarı atılması şeklindedir. Gazlama işlemi, kümeslerde bir dolap içinde, kuluçkahanede ise küçük bir odada, gerek görülüyor ise kuluçka geliştirme ve çıkım makineleri içinde yapılabilir.

Ticari Preparatlar Nelerdir?

Günümüzde kuluçkalık yumurtaların ve kuluçkahane makinelerinin dezenfeksiyonu için formaldehit gazına alternatif olarak üretilmiş yaygın olarak ve başarı ile kullanılan çeşitli ticari preparatlar vardır. Bu preparatlar; chlorine dioksit, fenolik unsurlar, quarternary amonyum,  guluteraldehit  ozon, hidrojen peroksit ve benzeri  etkin maddelerden birisini içerirler.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.