Kuluçkalık Yumurtaların Elde Edilişi (2) Yorum Yap

Dişiler ile Erkekler Arasındaki Oran: Normal bir tohumlamanın olması için hafif ırklarda on dört tavuk için bir horoz ve ağır ırklarda on tavuk için bir horoz bulunması yeterlidir. Sürüde horoz sayısının az veya fazla olması hallerinde kuluçka randımanı düşük olur. İyi bir horoz günde 25 veya 30 kadar aşım yapabilir. Normal bir tavuk döllü yumurta vermek için haftada bir veya iki defa horoz ile birleşmiş olmalıdır. Suni tohumlama uygulamalarında tavukların haftada bir defa tohumlanmaları uygundur.

Damızlıkların Yaşı: Kuluçka randımanının iyi olması için damızlıkların yaşının en az 28 hafta kadar olması gerekir. En iyi kuluçka sonuçları ise yaşları 8 ile l3 ay arasında olan damızlıklardan elde edilir.

Sürü Performansı: Genellikle damızlık sürülerin yumurta verimi ile onlardan alınan yumurtalardan civciv çıkma kabiliyeti arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu bilinmektedir. Yumurta veriminin düşmesine yol açan herhangi bir faktörün kuluçka randımanını da kötü yönde etkilemekte olduğu düşünülmelidir.

Folluklar: Ferdi folluklar kullanılmakta ise kümeste 5 tavuk için 1 folluk bulunması yeterlidir. Follukların devamlı olarak temiz tutulması gerekir. Follukların içine konulan altlık materyal temiz ve yeterli miktarda olmalıdır. Tavukların geceleri folluklara tünemesi önlenmelidir. Bu sayede folluklar daha temiz tutulabilir. Gurk olan tavuklar sürüden ayrılmalı, Gurk olma halinin geçmesi başka bir bölme ya da özel bir kafes içinde sağlanmalıdır. Kırılmış yumurtaların follukları kirletmelerine mani olunmalıdır. Yumurtanın yuvarlandığı madeni folluklar devamlı kontrol edilmelidir. Eğitimi bozulan ve taban telleri kıvrılan folluklar yumurtaların kırılmasına sebep olur. Tavuklar sakin ve biraz karanlık köşelere yumurtlamayı severler. Follukların ışık odaklarından uzakça yerlerde bulundurulmaları, tavukların folluk dışına yumurtlamalarını önleme bakımından faydalı olacaktır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Satış Temsilcisi