Pekin ördeği Kuluçka makinesi ile Üretim

ördek-kuluçka-makinası
ördek-kuluçka-makinası

Pekin ördekleri ülkemize Çin’den getirilmiştir. Yumurta verimleri oldukça yüksektir. Yılda 150-200 civarında
yumurta kapasitesine sahiptirler. Tüy renkleri krem ve beyaz, ayak ve gaga renkleri ise turuncudur. Hastalıkla-
ra karşı oldukça dayanıklı olmaları üretimleri açısından tercih edilme nedenlerinden biridir. Tavuk veya diğer
cinsleri toplu halde öldüren hastalıklar bu cinslerde görülmez.
Pekin ördeklerinin yumurta verimleri 40 hafta sürer. Bu sürede 200’e yakın yumurta verirler. Bu nedenle yük-
sek verimli türlerdir. Yumurta verimleri yüksek olduğundan kuluçkaya yatmayı çok sevmezler. Bu nedenle Pekin
ördeği üretimi yapılacağında kuluçka makinesi kullanımı önemli bi yer tutar. Kuluçka randımanını artırmak için
yumurtaların döllü olması gerekir. Bundan dolayı her bir 4 dişi ördeğe 1 erkek ördek denk gelmelidir. Pekin ör-
dekleri sabaha karşı yumurtlarlar. Bundan dolayı yumurtalar sabahları toplanmalı ve uygun ortamlarda bekletil-
melidirler. Kuluçka makinasına koymak için geçen zaman 8 günü geçmemelidir. Yumurtalar kuluçka makinesine yer-
leştirilmeden önce temizlenmeli veya fumige edilmelidir. Böylece mikroptan arındırılmış olur. Diğer yumurtalar-
da da geçerli olduğu gibi kirli ve şekli bozuk yumurtalar kuluçka makinesine konulmamamalıdır. 28. günde civciv
çıkışları başlar. Yumurtadan çıkan civcivlere ilk 3-5 gün içinde burun ve göz karma damla aşısı uygulanır. Ayrı-
ca sularına da vitamin ve antibiyotik eklenir. İlk 3 hafta boyunca özel olarak bakılan hayvanlar 3 haftadan
sonra suya bırakılıp yüzmeye alıştırılabilirler. Ayrıca dişi ler 5-6 aylık olunca yumurtalamaya başlarlar. Ör-
dekler havuzdan çıktıktan sonra ıslak ıslak kümese girmemelidir. Ördekler hem havuzda yüzer, hem gübresini havu-
za bırakır, hem orada çiftleşir, hem de havuz içindeki suyu içerler. Bütün bu sebeplerden dolayı havuzun suyunun
temiz tutulması son derece önemlidir. Sık sık su boşaltılmalı. Havuz iyice temizlenmeli, badana edilmelidir.
Kirli bir havuz, ördeklerin sağlığı için zararlıdır.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.