Pekin Ördeği Yumurtalarında Bölgesel Farklılıklar (1)

Pekin Ördeği Yumurtalarında Bölgesel Farklılıklar (1)

Yumurta kabuğunun gazlara geçirgenliği diffüzyonla sınırlı olup yumurta kütlesi, kuluçka süresi ve metabolizma ile ilişkilidir. Gazlara geçirgenlik, kabuk üzerinde yer alan gözeneklerle de doğrudan ilgilidir. Bu gözeneklerin sayı ve yapısı, yuvanın yapılış biçimi, kuluçka davranışları ve çevre koşullarına (örn. oksijenin kısmi basıncı) bağlı olarak değişiklikler gösterir. Örneğin tipik bir evcil tavuk (Gallus gallus f. dom.) yumurtasında, 10.000 dolayında gözenek bulunur ve uzunlukları 0,3 mm kadar olan bu gözeneklerden her birinin işlevsel kesit alanı ortalama 110 µm2’dir.

KABUK İNCELMESİ

Embriyonun gelişmesiyle birlikte, yumurta kabuğunun iç yanından çözülen kalsiyum, embriyonun kemik yapısında kullanılır; böylece —özellikle kuluçkanın sonuna doğru— kabuğun incelmesiyle, yumurta içine doğru koni biçiminde uzanan gözenekler genişlemiş, dolayısıyla solunum gazlarına ve su buharına geçirgenlik artmış olur. Kabuk incelmesi, yalnızca, koryoallantois ile iç kabuk zarının dış kabuk zarına dokunduğu —hava odacığı bulunan küt uç dışındaki— bölgelerde görülür. Bu yüzden, en azından kimi türlerde, kuluçkaya bırakılmamış-taze yumurtada daha kalın kabuk yapısı gösteren ekvator ve sivri uç bölgelerinin, kuluçka sonunda küt uç ile yaklaşık aynı inceliğe eriştiği gözlenmiştir.

BÖLGESEL FARKLILIK VAR MI?

Konu üzerindeki güncel çalışmalar, özellikle, türlere bağlı olarak kuşlarda yumurta kabuğu kalınlığı ve gözenek sayısında belli bir bölgesel farklılığın bulunup bulunmadığının açık biçimde anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Öte yandan, genel olarak bütün kuşlarda ya da daha çok ekolojik özellikleriyle birbirinden ayırt edilebilen çeşitli kuş gruplarında, yumurta kabuğu özellikleri açısından olası ortak özelliklerin belirlenebilmesi için, olabildiğince çok sayıda türe ilişkin bilgiye gerek vardır. Pekin ördeğinde olduğu gibi, çeşitli evcil ördek formları üzerinde de, bu alandaki çalışmalar oldukça sınırlı ve yetersizdir. Pekin ördeğinde, yumurta kabuğu özelliklerinin anlaşılması, bir yandan genelleyici modellerinin oluşturulabilmesi için gerek duyulan verilere katkı sağlayacak; bir yandan da, evcilleştirme sürecinin, yabanıl formların embriyo metabolizmasını ne ölçüde ve ne yönde etkileyebileceğinin ortaya konmasına yardımcı olacaktır.

MATERYAL VE METOT

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Kutluk köyünde yetiştirilen Pekin ördeklerinin yumurtaları (kütle: 69,51g, kuluçka süresi: 28 gün), çalışma materyali olarak kullanılmıştır. Çalışma sırasında, folluklardan bir gün arayla toplananlar arasından alınan günlük yumurtalar, laboratuvara getirilerek nemli bir bulaşık süngeri yardımıyla temizlenerek, kabuklarında kırık ya da çatlak bulunanlar ile yeterince temizlenemeyecek ölçüde kirli olanlardan seçilerek ayrılmıştır. Çalışmada kullanılan yumurtalar taze kütleleri ölçülerek, yumurtaların toplam kabuk yüzey alanları denklem yardımı ile hesaplanmıştır.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.