Satın Alma Şartları

Hedef Kuluçka Makineleri Gizlilik Politikası

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. 

Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. 

Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

Tüm gönderimlerin Kargo ücreti alıcıya aittir eğer Ürün özelliklerin de farklı bir bilgi yazmıyor ise.

1. Taraflar

a) https://www.hedefkulucka.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Çaybaşı Mah Burhanettin Onat 19/6 Cad MuratPasa/Antalya adresinde mukim Hedef Kuluçka Makineleri (Ek Olarak Bundan böyle Hedef Kuluçka  olarak da anılacaktır).

b) https://www.hedefkulucka.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Hedef Kuluçka’nın sahip olduğu internet sitesi www.Hedefkulucka.com‘dan üyenin faydalanma
şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.Hedefkulucka.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Hedef Kuluçka’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Hedef Kuluçka tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez,
üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk
ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından HedefKuluçka’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve
taleplere karşı,Hedef Kuluçka’nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep
hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.Hedefkulucka.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları
ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler
tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.Hedefkulucka.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,
başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif
haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici
veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.Hedefkulucka.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler,
tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Hedef Kuluçka’yla hiçbir
ilgi ve bağlantısı yoktur. Hedef Kuluçka’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin
uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği
zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Hedef Kuluçka, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan
dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.Hedef
kulucka.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi
bir zarar yüzünden Hedef Kuluçka dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları
kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal
nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Hedef Kuluçka’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari
tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Hedef Kuluçka’nın üyeye karşı
üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Hedef Kuluçka’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya,
belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Hedef Kuluçka’nın hiçbir
sorumluluğu yoktur.

3.10. www.Hedefkulucka.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Hedef Kuluçka nın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı
ve / veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz,
iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari
markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Hedef Kuluçka tarafından www.Hedefkulucka.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak
ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve
Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar
ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


3.12. Hedef Kuluçka, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun
hareket etmek veya Hedef Kuluçka ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Hedef Kuluçka ve www.Hedef
kulucka.com web
sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği
hallerde açıklayabilir.

3.13. www.Hedefkulucka.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar
dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini
tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye
www.Hedefkulucka.com web sitesi’ne girmesiyle,
kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından
kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. HedefKuluçka, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme
yada sona erdirme veya
www.Hedefkulucka.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Hedef Kuluçka, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın
her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan
her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, Hedef Kuluçka’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye
uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve
beyan eder.

3.17. Hedef Kuluçka, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine
bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber,
üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve
bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Hedef Kuluçka tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte
kalacaktır. Hedef Kuluçka üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini
iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde
yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı
olarak yürürlülüğe girmiştir.

Hedef Kuluçka Makineleri Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

1.1. Aracı

Adı :  ( Hedef Kuluçka Makineleri )
Adresi: Çaybaşı Mah Burhanettin Onat 19/6 Cad MuratPasa/Antalya
Telefon: 5354154687
Email : info@hedefkulucka.com

1.2. Alıcı

Adı – soyadı/TC.No
Adresi
Telefon
E-mail

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://www.hedefkulucka.com internet sitesinden elektronik
ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili
olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri,
vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile
ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını
iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından
bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu
sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

https://www.hedefkulucka.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen
fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün / Ödeme / Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürün / ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka / modeli, satış bedeli, ödeme şekli,
teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek
kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır.
Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul
eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma
hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon,
e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş)
gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir.
Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için
siparişi iptal eder.

Alınan Ürün / Ürünler

Adı, kodu :  … adet
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı / Banka Havalesi (EFT) / Kapıda Ödeme
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi / Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :
Kargo Ücreti : … -TL

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen,
ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını
kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar,
mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt,
üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen
taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları
doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı
olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri
uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler https://www.hedefkulucka.com’dan alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının
doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk
yüklenemeyecektir.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından https://www.hedefkulucka.com sorumlu değildir. Buna istinaden
satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek
tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.3. https://www.hedefkulucka.com dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. )  banka havalesi ya da kapıda ödeme ile alışveriş yapılabilir. 

Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme
alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin
(EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri
ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve
taahhüt eder.

6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen
ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Alıcı, https://www.hedefkulucka.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim
bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları
ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl
kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına
uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara
karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu
https://www.hedefkulucka.com sipariş / ödeme/kullanım prosedürü
bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi,
iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş / Ödeme Prosedürü

Sipariş:

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı
tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler,
sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede
belirttiği telefon /faks / e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan
bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı
hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve / veya stok problemi
ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya
eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir
ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve / veya
sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar
edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade
edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme:

https://www.hedefkulucka.com ’da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile
veya kapıda ödeme sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini
yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”
nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz
kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini
Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur.
Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili
bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi
ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat / Teslimat Prosedürü

Sevkiyat:

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün / ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.

Teslimat:

Ürün / ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi,
Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı
olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.

Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu
hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir.
Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi / kuruluşa
teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık
ve / veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen
günler içeriğinde ürün / ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine info@hedefkulucka.com
e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak
tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak
ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı
alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul
edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte
en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Ürün İade:

Alıcı malı teslim aldıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi
için alıcının mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru
şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde
tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya
ürünlerin geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanmalıdır.

Alıcının istekleri ve / veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine
ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan
her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının
kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan
kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış,
tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair
durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün
iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi,
satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte
alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu
sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi
kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı
hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır:
Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır.
Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların
alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade
tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu
taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve alıcı iade
öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay
daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit
para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile
iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan
yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade,
alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Madde 10-Garanti

Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı aşağıda
belirtilen şartlar dahilinde 2 yıl garantilidir: Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına
giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 11- Gizlilik

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı
tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari / yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti
belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili
makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara
güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve
bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler,
promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık
ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/…

Online tüketiciler için cayma hakkı ve kullanılabileceği koşullar

1) Yönetmelik kapsamı yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı
karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi ya da ifası kararlaştırılan
sözleşmeleri içine alır.
2) Online mağazanın, telefon, adres ve diğer erişim bilgileriyle birlikte ürünün nitelikleri ve Türk Lirası olarak fiyatını,
ödeme ve teslim ile ilgili bilgileri belirtmesi gerekiyor.
3) Biz tüketiciler, hiçbir sebep göstermeden ve cezai durumla karşılaşmadan ürün tesliminden sonraki 14 gün içerisinde cayma
hakkını kullanabiliyoruz. Bu süreçte yazılı olarak ya da sürekli bir veri taşıyıcısıyla ürün iadesi konusunda bildirmemiz yeterli.
4) 2. maddede bir kısmını belirttiğimiz koşullara uymayan e-ticaret siteleri için cayma hakkı süresi 3 aydır.
5) Ambalajı açılmış ses ve görüntü kayıtlarını, bilgisayar yazılım ve sarf malzemelerini geri iade edemiyoruz.
6) Kullanılıp kullanılmadığı kesin belli olamayan dergi ve gazete gibi ürünlerde cayma hakkını kullanamıyoruz.
7) Elektronik alanlarda paylaşımı mümkün olan ve anında teslim edilen ürünler (müzik satın alımı gibi) ile fiyatı borsa
ya da diğer piyasalarda belirlenen ürünleri de online mağazaya geri yollayamıyoruz.

CAYMA HAKKI

İnternetten alışveriş yapan alıcıların, aldıkları ürünün teslimatından sonra 7 iş günü içerisinde ürünlerini teslim edebilirler.
Herhangi bir sebep göstermeye gerek kalmadan ve aynı zamanda kargo ücretinin satıcıya ait olduğu bu hakka CAYMA HAKKI denir.

CAYMA HAKKI NASIL KULLANILMAKTADIR ?

Alıcı ürün tesliminden sonra 7 gün içerisinde cayma hakkını kullanacağını satıcıya bildirmelidir. Bu bildirim yapıldığı taktirde satıcı
en geç 10 gün içerisinde ürün ücretini alıcıya teslim eder. Teslimat sırasında ödenen ücretlerin tamamı satıcıya aittir. Cayma hakkının
kullanılabilmesi için ürünün faturasının ya da fişinin kesinlikle olması gerekmektedir. Aksi taktirde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

CAYMA HAKKI HANGİ KOŞUL VE ÜRÜNLERDE GEÇERLİ OLMAZ ?

Alıcı ürünü almadan önce kendisine özel olarak değişiklikler yaptırdığında, kullanım ve nitelik itibari ile iadeye elverişli olmayan ürünlerde,
alıcının teslim aldıktan sonra açtığı ses ve görüntü kayıtları ile birlikte yazılım programlarında, kısa süre içerisinde bozulabilecek ya da son
kullanma tarihi geçmiş olan ürünlerde ve fiyatı borsaya göre değişebilen altın, ziynet eşyası gibi ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

BİLİŞİM ÜRÜNLERİNDE CAYMA HAKKI

Bilişim ürünlerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün içinde bulunduğu orijinal kutusunun zarar görmemesi
gerekmektedir. Bunun yanında eğer cep telefonu ya da bilgisayar satın alındıysa sim kart takılması ya da wifi
bağlantısı gerçekleştirilmesi cayma hakkını ortadan kaldırmaktadır. Ürünün teknik servisinin dışında açılması ve
tamirinin yapılması yine cayma hakkını ortadan kaldıran sebepler arasındadır.

CAYMA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Cayma hakkı kullanıldığında kargo ücretini satıcı öder. Satın alınan ürünün zarar verilmemesi şartı ile kullanılması
cayma hakkının önüne geçmez. Ürünü kargodan teslim herhangi bir hasar gelecek şekilde bir paketleme yapılmış ise
kargoya zabıt tutturmanızın cayma hakkınıza faydası bulunacaktır.

ALICININ ÜRÜNÜ İADE ETMESİ GEREKEN SÜRE

Alıcı ürün iadesi için cayma hakkını kullanarak bunu satıcıya belirttikten sonra 3 gün içerisinde ürün aldığı siteye 

kargo bilgilerini iletmesi gerekmektedir. Aksi taktirde cayma hakkından faydalanılamaz.

ÜRÜN İADE KOŞULLARI

Her tüketici için geçerli olan cayma hakkı yani ürün iade koşulu yukarıdaki gibidir. Ancak firmalar kendileri bu süreyi
uzatabilirler. En az 7 gün olan iade süresi firmaların size sağlamış olduğu sürelere göre artış gösterebilmektedir.
Bu süreye e-ticaret yapan firmaların sitelerinde bulunan mesafeli satış sözleşmesine bakarak ulaşabilirsiniz.

Teslimat ;

1 ) Satın Aldığınız ürünler, Anlaşmalı kargo personellerince kapıda veya anlaşmalı kargo  şubesinden Ürün Satın alma işlemini gerçekleştiren kişi  yada firma kurum yetkilililerine teslimatı yapılmaktadır.

2 ) Satın alınan ürünlerin teslimatında kontrol etmek  varsa hasar veya diger proglemler için  rapor tutturmak  ve tutulan bu raporun bir örnegini 1 hafta içinde  firmamıza ulaştırmak Satın alma işlemini gercekleştirene aittir.

3 ) Satın alma işlemini gercekleştiren Müşteri kargoyu kontrol etmeden teslim alması doğrultusunda doğacak proglem ve  sorunlardan firmamız sorumlu değildir.

4 ) Satın Alınan Ürünler Ürünün stok durumna göre  stokta mevcutsa 2 iş günü içerisinde kargoya verilir. Stokta mevcut olmayan satın almalarda MÜŞTERİ bilgilendirilerek para iadesi yapılır.

İade

Satın aldığınız ürün ile ilgili Teknik destek veya satış personeli tarafından çözülemeyen bir sorununuz varsa, ürün iade talebinde bulunabilirsiniz.

Ürün iadesi için bize mesai saatler içerisinden telefonla   canlı destek  ceya iletisişim bolumundan form doldurarak iade talebinde bulunabilirsiniz.

Ürünleri orjinal ambalajında geri gönderiniz. Yetersiz paketleme ile zarar görmüş ürünleri ürün iade talepleriniz olumsuz sonuçlanabilir. Taşıma sırasında zarar görmesini önlemek için lütfen dış koruyucu kutu kullanın. Yiyecek, içecek ve yazılım ürünlerinin ürün iadesi kabul edilmemektedir