Sektöre Genel Bakış

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerini ele aldığımızda elde edilen gelirin toplam gelire baktığımızda hayvancılığın dünya tarımındaki payının yüzde 40 dolaylarında olduğunu görüyoruz.

GELİŞEN ÜLKELER İLERLEYEN GRAFİKLER

Dünya genelindeki tüm hayvan türleri incelendiğinde ise genellikle gelişmiş ülkelerde tüm büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan türlerinin sayılarında azalma olduğu, 1990 yılından itibaren başlayan bu azalmaya karşılık gelişmekte olan ülkelerdeki üretimlerde grafik değerlerinin yükselmesi ise kaçınılmaz bir gerçektir.

KİTLESEL ÜRETİM DALGALANMALARA AÇIKTIR

Üretimi kitlesel olan kanatlı hayvancılık sektörü, gerek iç gerek dış piyasada oluşan en küçük dalgalanmalardan bile etkilenmektedir. Bu nedenle kanatlı hayvan sektöründe girişimci olmak birtakım kalemleri göz önüne almayı gerektirir. Ölçek ekonomisinin imkanlarını kullanmak, ortalamanın üzerinde bir üretimi hedef tutmak, ithalat, ihracat, üretim, iç tüketim rakamlarının analizi söz konusu kalemlerden sadece birkaçını oluşturur.

ARAŞTIRMA KALEMLERİ SABİTTİR

Araştırma aşamasında izlenecek yöntemler, sadece kanatlı ürünleri ile sınırlı kalmamalı bu üretim süresince kullanılacak kafes, aşı, bakım gibi girdiler, yem hammaddeleri için de yapılmalıdır.

**Günümüzde kanatlı hayvanlar kümeslerde ve kümes önleri toprağı eşeleyen canlı olmaktan çıkmış, bir fabrikasının hammaddesi olarak ele alınır hale gelmiştir.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.