Sülün Kuluçka Makinesi ile Üretimi
sülün kuluçka makinası
sülün kuluçka makinası

Sülünler kanatlıların küçük başlı ve uzun kuyruklu bir türüdür.Erkeklerinde tüyler genelde renkli, parlak
ve güzel görünümlüdür. Dişi sülünlerin ise uç kısımları siyah renkli olan kahverengi boyun tüyleri vardır.
İki renk arasındaki sınır kestane renklidir ve beneklidirler.
Sülünler hem etçil hem de otçul yani omnivor bir türdür. Sülünler çok değişik sesler çıkarırlar. Sülünlerde
olgunluk 37. haftada başlarlar ve yumurta verimi 41 haftalıkken başlar. Sülünlerin yumurtaları da değişik renk-
lerdedir. Genellikle kahverengi ve yeşil renkte yumurtalar verirler ayrıca daha düşük miktarlarda olmak üzere
bazen mavi ve açık krem renkte de yumurta verdikleri görülür. Sülün yumurtalarının ağırlıkları genel olarak 25-
30 gram arasında değişir. Bu değişimde yaş, beslenme şartları ve ırk farklılıklarına göre belirlenir. Sülün eti
lezzetli ve besleyicidir. Hatta protein yönünden kanatlılar arasında en zengin olan türdür. Ayrıca çok az yağlı
ve kalorisi düşüktür.
Sülün yumurtaları için kuluçka işlemi yapılacağı zaman, kuluçka işleminden iyi sonuçlar elde edebilmek i-
çin yumurtalar sık sık toplanmalı, sağlam, temiz, büyük ve pürüzsüz yumurtalar kuluçka makinasına konulmalıdır.
Sülünlerde genel olarak döllülük oranı düşüktür. Bu nedenden dolayı yumurta toplama işlemi sırasında titiz dav-
ranmak gereklidir. Yumurtlama zamanına gelindiğinde yumurtalar günde üç defa toplanmalıdır. Sülünler genelde
yere yumurtalamayı tercih ederler. Bundan dolayı yumurtaların kirlenme olasılığı oldukça yüksektir. Bundan dola-
yı kirlenmiş yumurtalar kuluçka makinasına yerleştirilmeden önce temizlenmelidir. Eğer yumurtaların kuluçka maki-
nasına yerleştirilmeden önce bekletilme zorunluluğu varsa bekletilen yerde ortam sıcaklığının 13-18 derece ara-
sında bir sıcaklığa sahip olması gerekir. Ayrıca nem oranında %65-70 civarında olması önemlidir.
Kuluçka makinesinde diğer kanatlılar için geçerli olan sıcaklık, nem, yumurtaların çevrilmesi ve havalan-
dırma gibi koşullar sülünler için de geçerlidir. Sülün yumurtları için geçerli olan gelişim süreci 21 gündür.
21 günden sonra çıkım süreci başlar.

Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X