Sülün kuluçka makinesi ile üretimi

sülün kuluçka makinası
sülün kuluçka makinası

Sülün kuluçka makinesi ile üretimi : Kuluçkadan verimli sonuçlar alabilmek için yumurtalar sıklıkla toplanmalıdır. Ayrıca makineye konulacak yumur-
talar sağlam,temiz,pürüzsüz ve büyük olmalıdır. Kirli yumurtalar kuluçka makinesine konulmadan önce temizlenme-
lidir. Temizlik işlemi suyla yapılacaksa yumurtalar su içinde fazla bekletilmemelidir. Sudan çıkarılan yumur-
talar havada kurumaya bırakılmalıdır. Eğer yumurtalar hemen kuluçka makinasına yerleştirilmeyecekse ve bekleme
zorunluluğu varsa yumurtaların depolandığı oda sıcaklığının 13-18 derece arasında ve nem oranının ise %70 civa-
rında olması gerekmektedir. Yumurta çıkım randımanını artırmak için depolama süresi 7 günü geçmemelidir.
Kuluçka süresince ise diğer kanatlılar için geçerli olan koşullar sağlanmalıdır. Aynı sıcaklık,nem,havalan-
ma ve çevirme gibi koşullar sağlanmalıdır. Kuluçka Süreleri 23-27 gündür. Kuluçka makinası iç sıcaklığı ise
ilk 21 gün için 37.5 derece civarında nem oranının ise %55-60 civarında olması gerekmektedir. 21 günden sonra
ise sıcaklık 36.5 dereceye düşürülmeli ve nem oranı artırılmalıdır. Yavrular çok canlı ve hareketli olduğu için
çıkış bölümünde yavruların sıçramasını önlemek amacıyla tablaların üzeri kapalı bir şekilde tutulmalıdır. Yav-
rular çıkış bölümünden belli aralıklarla toplanmalıdır ve toplanan sülün yavruları karton kutulara konulur.
Bu kutularda yaklaşık 30 derece sıcaklıkta kurumaları sağlanır. Yumurtaların tüylenme süresi 12-14 gündür.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.