Sülün Yetiştirme

kuluçka-makinesi-40.png
kuluçka-makinesi-40.png

Kuluçka makinası ile Sülün Yetiştirme

Sülünlerin anavatanı Asya kıtasıdır. Bilindiği kadarıyla sülünlerin 49 türü ve bu türlerin birçok alt türü bulunuyor. Günümüzde protein alımı noktasında insanların değişik tat ve lezzet arayışında olması kanatlılara olan bakış açısını değiştirmiş; av hayvanlarından bıldırcın, keklik ve sülün yetiştiriciliği piyasayı çeşitlendirmiştir. Ayrıca değişik sebeplerle av hayvanlarının sayılarının azalması av hayvanlarının ve özellikle sülünlerin üretimini artırmıştır. Bunun önemli sebeplerinden biri sülünün protein açısından zengin olması ve diğer kanatlılar arasında protein ihtiyacına iyi bir alternatif oluşturmasıdır.

Neden Tercih Ediliyor?

Günümüzde sülünün bu kadar yoğun bir şekilde yetiştiriliyor olmasının en önemli nedenlerinden biri nesli tükenme noktasına gelmiş sülün türlerinin varlıklarını sürdürmesini sağlamak ve korumaktır. Yine sülünleri avlaklara av materyali olarak satmak amacıyla ve hobi olarak da sülün yetiştiriciliği yapılmaktadır. Profesyonel avcılığın gelişmiş olduğu ülkelerde yaygın olarak tercih edilmesinin başlıca nedenleri sülünün uçma kabiliyetinin yüksek ve hafif olmasıdır. Genellikle bu sülünler 8-10 haftaya kadar beslenir ve sonrasında da avlaklara satılır.

Sülün Eti

Dünyada en yaygın bulunan Halkalı Sülün tüm sülün türleri içerisinde et üretimi için en uygun olan türdür. Sülün etinin yağlı olmaması, kolesterol düzeyinin düşük olması, diğer etlerden farklı tat ve aromaya sahip olması sülün etini çekici kılmaktadır. Et üretimi için yapılan halkalı sülün yetiştiriciliğinde canlı ağırlığın damızlık dişilerde 900 gr erkeklerde ise 1.200 gr olması tavsiye edilmektedir. Sülün yumurtasının çok tercih edildiğini söylemek sanıyoruz çok da doğru olmaz. Sülünlerden elde edilen yumurtalar genellikle kuluçkada kullanılmaktadır.

Ülkemizde Sülün Yetiştiriciliği

Ülkemizde sülün yetiştiriciliği birkaç istisna haricinde genellikle hobi amaçlı yapılmaktadır. Bu yetiştiriciliğin tercih edilmesindeki en büyük etken sülünlerin göz alıcı renklere sahip bir güzelliğinin olmasıdır. Hobi amaçlı yetiştiricilikte bir erkek bir de dişi sülüne sahip olmalısınız. Elde edilen yavruların hatırı sayılır bir pazarı olduğunu söylemek sanıyoruz çok da yanlış olmaz.

Halkalı sülünlerde erkek sülünlerin baş ve boyunları mavi yeşil renkte olup, boyunlarında çoğunlukla yaka gibi beyaz bir halka bulunmaktadır. Göğsün merkezi zengin morumsu kırmızı fakat kenarlar daha hafifçedir. Kanatlar büyükçe siyah ve soluk sarı renklidir. Kuyruk tüyleri zeytin sarısı renktedir ve üzerlerinde siyah şerit vardır. Dişi sülünler ise uç kısımları siyah renkli olan kahverengi boyun tüylerine sahiptir. İki renk arasındaki sınır kestane renklidir.  Göğüs ve daha gerideki tüylerin merkezi siyahımsı kahve renkli olacak şekilde beneklidir. Karın bölgesi soluk kahve renklidir.

Sülün Barınakları Nasıl Olmalıdır?

Sülünler özel bir barınma alanına ihtiyaç duymamaktadır. Diğer kanatlı türlerinin barınma şartlarına uyum sağlayabilirler. Hem açık hem de kapalı barınak kullanılabilir. Ergin sülünler gerek açık gerekse kapalı kümeslerde sürü halinde veya çiftleştirme kafeslerinde çiftleşebilirler. Sülünleri sürü halinde yetiştirme hem daha kolay olmakta hem de yetiştiriciye daha az iş gücü gerektirmektedir.

Sülünlerin Kuluçka Dönemi

Sülünlerden suni aydınlatma uygulaması ile yılın her mevsiminde yumurta almak mümkündür. Ancak sülünler oldukça sık olarak, yaptıkları yumurtaları kırma davranışı gösterirler. Kuluçkadan gerekli verimi alabilmek anaçların bakımı, besleme şartları yumurtaların depolanması, dezenfeksiyonu ve kuluçka şartlarına riayet edilmesi gibi birçok faktöre bağlıdır. İdeal kuluçka sıcaklığı 37,5 derecedir. Bu noktada verimi artırabilmek için en doğru hareket uygun zamanda yumurtaları kuluçka makinesine almak olacaktır. Böylece kuluçkadan yüksek bir randıman elde edilebilir. Halkalı sülünlerin kuluçka süresi 24-26 gündür. Nem kuluçkanın ilk 21 gününde % 65, sonraki günlerdeyse nem oranı yükseltilerek % 70 seviyelerinde olmalıdır.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.