Tavuk Kuluçka Makinesi ile Üretim

kuluçka makinası kars
kuluçka makinası kars

Kuluçka işleminden sağlıklı yumurtalar elde edebilmek ve kuluçka randımanını artırmak için gerekli olan ba-
zı şartlar vardır. Bunlardan bazıları uygun yumurta seçimi, saklama şartları, depolama süreci ve o süreçteki
diziliş pozisyonlarıdır.
Kuluçka işlemi için ilk olarak yumurta seçimini doğru yapmak zorunludur. Ve bunun için de yumurtaların döl-
lü olması lazımdır. Tavukların bulunduğu ortamda 5 tavuk için 1 horoz olmalıdır. Tavuklar genç olmalıdır. Çün-
kü zaman ilerledikçe tavukların döllü yumurta verme özelliklerinde azalma meydana gelir.
Kuluçka makinasına yerleştirilecek yumurtaların da bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlardan en önem-
lileri boyutlarının normal olması, şeklinin düzgün olması, temiz olması ve kabuğun pürüzsüz olmamasıdır. Yumur-
tanın dış yüzeyindeki koruyucu tabakayı yok etmemek için temizlerken son derece dikkatli olunmalıdır.
Elde edilen yumurtalar eğer hemen kuluçka makinesine yerleştirilmeyecekse gerekli olan saklama koşulları
yerine getirilmelidir. Bu yüzden yumurtaların bulundurulduğu ortam sıcaklığı ve nem oranı son derece önemlidir.
Yumurtalar depolanma süreci boyunca sivri uçları aşağıya gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Depolanma süreci
arttıkça döllülük oranı azaldığı için yumurtaların çok fazla bekletilmemesi gerekir. Depolanma sürecinden son-
ra kuluçka makinasına yerleştirilecek yumurtaların oda sıcaklığına getirilmesi gereklidir.
Tavuklar için geçerli olan kuluçka süresi 21 gündür. Bu 21 günün ilk 18 günlük kısmı gelişme süreci, son
3 günlük kısmı ise çıkım süreci olarak adlandırılır. Yumurtadan çıkan civcivler hemen kuluçka makinasından çı-
kartılmamalı, kurumaları için beklenmelidir.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.