Tavuk Kuluçka Makinesi ve Tavukçuluk
tavuk kuluçka makinası1
tavuk kuluçka makinası1

Tavukçuluk gelir elde etmek amacıyla uygun teknikleri kullanarak bu iş için uygun olan yerlerde tavuk yetiş-
tirme işine verilen addır.
Tavukçuluk kümes hayvancılığı sektöründe başlı başına gelişmiş bir sanayi durumundadır. Bu sektör tavukçuluk
için özel makineler, ekipmanlar, yemlikler ve suluklar üretir. Ayrıca tavukçuluk ekonominin de önemli bir kolu-
dur. Kümes hayvanları yemi ete ve yumurtaya çeviren makineler gibidirler. Son zamanlarda ülkemizde tavuk eti ve
yumurtası üretiminde hızla gerçekleşen bir artış görülmüştür. Gitgide gelişen bu sektör 1950’li yılların başların-
da ülkemize yeni tavuk ırkları getirilmesiyle başlanmıştır. Bu ırklar saf ırklardı. Çoğaltılıp tavuk üreticile-
rine dağıtılmaya başlandı. Sonraları ise ıslah çalışmalarına başlanılarak melezlemeler yapıldı. Bunun sonucunda
saf ırklar yerine hibrit ırklar geliştirildi. Bu şekilde verimin artırılması sağlanmış oldu.
İhtiyacın artmasıyla birlikte üretimin de artırılması gerekli hale gelmiştir. Bu konuda da en büyük yardım-
cılar da kuluçka makineleri haline gelmiştir. Çünkü kuluçka makinaları yardımıyla aynı anda çok fazla miktarda
yumurtanın kuluçka işleminin gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmektedir. Bir kuluçka makinesinin sistemi ve ka-
litesi işetmenin başarısıyla doğru orantılıdır. Kuluçka makineleri kapasiteleri fark etmeksizin yapılışlarına
göre, sıcak havanın dolaşımına göre ve çalışma prensiplerine göre olmak üzere 3 ana grupta toplanabilir. Yapı-
lışlarına göre masa tipi makineler, dolap tipi makineler ve oda tipi makineler olmak üzere 3’e ayrılırlar. Sı-
cak havanın dolaşım şekillerine göre yapılan makineler ise genel olarak dolap pervaneliler ve kanat pervaneli-
ler olmak üzere 2’ye ayrılırlar. Çalışma prensiplerine göre ise ısıtıcı düzeneklerinin otomatiklik durumuna göre
adlandırılırlar.
Civcivler için makine içerisinde geçen süre gelişim süreci ve çıkış süreci olarak 2’ye ayrılır. Çıkım süre-
ci genellikle kuluçkanın son 3 günlük kısmıdır. Ama gerek gelişim süreci gerekse çıkım süreci için uyulması ge-
rekli olan dört temel konu vardır. Bunlar ısı, nem, havalandırma ve yumurtaların çevrilmesidir.

Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X